Zlatý erb 2014

Zlatý erb 2014

Otevřená společnost opět hodnotila zveřejňování povinných informací na webech finalistů 16. ročníku soutěže Zlatý Erb. Nejlepším poskytovatelem informací se pro letošní ročník stala obec Tisá. Její zástupci zároveň  převzali cenu Jana Savického - zakladatele soutěže. 

Nejčastějším nedostatkem letošních finalistů Zlatého Erbu v oblasti povinných informací je nedostatečný popis  postupu  podání a vyřízení žádostí a dalších podání. Redaktoři webů tuto položku zaměňují s popisem postupu, jak podat žádost o informace, zde ale zákon požaduje popisy všech ostatních forem podání, žádostí, podnětů apod. Měly by se zde tedy objevit například popisy, jak podat petici, jak podat podnět podle zákona o obcích, jak podat stížnost na nečistotu, jak požádat o sociální podporu a podobně. Dalším problémem jsou opravné prostředky, kde weby chybují podobně. Letos se objevilo hodně chyb v sazebnících úhrad za poskytnutí informací, především v tom, že vytvářejí dojem, že se platí za každou, i malou práci s přípravou informace. Kupodivu se objevilo také mnoho chyb při zveřejnění rozpočtu, ať už kvůli malé podrobnosti, anebo kvůli zveřejnění v textově (strojově) nečitelném formátu. Další tradiční chybou je nezveřejnění rejstříků. Zákon ukládá uvést na webu obsah všech veřejně dostupných rejstříků, které obce a města vedou, což jim ukládá § 5 odst. 5 Infozákona. A v neposlední řadě je přetrvávajícím problémem nečitelný formát zveřejněných dokumentů. 

Plná hodnocení včetně metodiky jsou uvedena v příloze. Uváděná hodnota "1" znamená, že uvedenou položku web nesplňuje. A podrobné výsledky z dalších kategorii  najdete na stránkách soutěže Zlatý Erb.

Source: Zlaty erb_foto
Downloads
ikonaMetodika ZE 2014Metodika je stejná jako v roce 2013
ikonaZlatyerb2014povinneinformace
 
English Čeština