Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Nezveřejnění vyhlášky na úřední desce

OTÁZKA: Obec oznámila veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení, ačkoliv jim byli účastníci řízení známi. Vyhláška ale nebyla vyvěšena na úřední desce. Dozvěděli jsme se o zahájení stavebního řízení od zaměstanance radnice a okamžitě jsme upozornili na radnici, že vyhláška není vyvěšena. Nejprve nám úřednice dokazovala, že vyhláška visí, protože je zapsána do knihy. Nakonec se sama přesvědčila, že na úřední desce není vyvěšena. Vše bylo napraveno, termín posunut - ale: máme podezření, že to nebylo poprvé. Lze se obrátit na nějaký vyšší orgán se stížností nebo žádostí o dozor?

ODPOVĚĎ: Ano, lze se obrátit na krajský úřad. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) uvádí:

citace:
DÍL 2
Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce

§ 126

(1) Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí vykonávají Ministerstvo vnitra a krajský úřad v přenesené působnosti. Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad nařízení obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce, které nejsou nařízeními obce, se zákony, jinými právními předpisy nebo v jejich mezích též s usneseními vlády nebo se směrnicemi ústředních správních úřadů.

(2) Při výkonu dozoru je krajský úřad oprávněn
a) požadovat na obci poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách,
b) navrhovat obci změny nebo zrušení nezákonného nařízení, rozhodnutí nebo opatření jejích orgánů ve stanovené lhůtě.

         

                                     

 
English Čeština