Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Pravomoc kontrolního výboru

OTÁZKA: Jaké pravomoci má kontrolní výbor? V zákonu o obcích je činnost kontrolního výboru popsána velice jednoduše a myslím, že neexistuje žádný prováděcí předpis o činnosti kontrolního výboru. Kontrolní výbor si vyžádal materiál pro svoji činnost ohledně výběrového řízení a požadoval tento materiál předložit v kopii. Starostou nám bylo sděleno, že nám nic předloženo nebude a že můžeme přijít nahlédnout do materiálů. Dále jsme byli odkázáni na § 119, odst. 3-5): Jsem názoru, že kontrolní výbor může kontrolovat vše, od knihy jízd, zákoníku práce, až po dodržení čerpání limitů dotací a ne jen plnění usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů ostatnímy výbory a obecním úřadem, nebo plnit jen úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

ODPOVĚĎ: Kontrolní výbor může kontrolovat to, co výslovně uvádí zákon, tj. plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
Dále může provádět kontrolu, k níž byl výslovně pověřen zastupitelstvem, a to například veřejných zakázek.

Zastávám názor, že zastupitelé mají přístup prakticky ke všem informacím, týkajícím se samostatné, a v některých případech i přenesené působnosti. Kontrolní výbor takové právo jako celek nemá, a z tohoto práva svých členů nemůže odvozovat své oprávnění kontrolovat vše. Nic ale nebrání, aby členové KV - zastupitelé požádali společně o některé informace, k nimž mají přístup, a které chtějí na KV projednat. Požádat jako výbor je pak jen organizační opatření, nahrazující několik shodných individuálních žádostí.

K možnosti KV kontrolovat veřejné zakázky doporučuji Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2005 na adrese http://web.mvcr.cz/stanoviska/2005/1a.doc.

         

                                     

 
English Čeština