Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Otevřete.cz - web pro otevřenost veřejné správy»FAQ»Informace o veřejných zakázkách

Informace o veřejných zakázkách

Vyhodnocení veřejné zakázky

OTÁZKA: Je městská část povinna podle zákona č. 106/1999 informovat o průběhu vyhodnocení veřejných zakázek a postupu při otevírání obálek (zveřejnit protokol)?

Celý článek

Oznámení vítěze veřejné zakázky

OTÁZKA: Naše společnost se zúčastnila výběrového řízení v rámci veřejné zakázky na dodávku služby pro městský úřad (objem zakázky nevyžadoval zadání dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Výběrové řízení, dle jeho výsledku, bylo evidentně zmanipulováno. Naše společnost dostala pouze vyrozumění, že naše nabídka ,,nebyla nejvýhodnější". Je městský úřad povinen nám oficiálně sdělit, která společnost byla na dodávku služby vybrána a za jakých podmínek?

Celý článek

Nahlédnutí do dokladů o výběrovém řízení

OTÁZKA: Obec vypsala zjednodušené výběrové řízení na podlimitní investici. Toto výběrové řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno další, které bylo vyhodnoceno. Mám jako občan obce právo požádat o nahlédnutí do dokladů výběrové komise o tomto výběrovém řízení - jak původně zrušeného, tak i dalšího následně vyhodnoceného a zveřejněného?

Celý článek

Interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek

OTÁZKA: Žadatel - právnická osoba (občanské sdružení), se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., obrátil na městský úřad s dotazem, zda se příslušné město nebo jím zřizovaní či zakládané právnické osoby při zadávání veřejných zakázek řídí vedle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, též interními pravidly, a pakliže ano, požadoval rovněž text těchto pravidel. Žadateli bylo sděleno, že na ,,zakázky malého rozsahu" má vydaná interní pravidla pro vnitřní potřebu a že je nemíní sdělovat, neboť je považuje za duševní vlastnictví a že v případě trvajícího zájmu žadateli umožní do nich nahlédnout. Máme však za to, že uvedená pravidla jsou úředním dílem, které s odkazem na ust. § 3 písm. a) z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona ochrany podle práva autorského nepožívá a nezakládá tak důvod k omezení práva na informace.

Celý článek

         

                                     

 
English Čeština