Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Nahlédnutí do dokladů o výběrovém řízení

OTÁZKA: Obec vypsala zjednodušené výběrové řízení na podlimitní investici. Toto výběrové řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno další, které bylo vyhodnoceno. Mám jako občan obce právo požádat o nahlédnutí do dokladů výběrové komise o tomto výběrovém řízení - jak původně zrušeného, tak i dalšího následně vyhodnoceného a zveřejněného?

ODPOVĚĎ: Informace o těchto výběrových řízeních nepodléhají žádné ochraně. Můžete o ně požádat. Forma nahlédnutí je jedna z možností, vyplývá z toho, že zákon o přístupu k informacím (InfZ) stanoví, že forma vyřízení žádosti se řídí tím, co se požaduje v žádosti:

citace:
§ 4
Poskytování informací
...
(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.


a dále

citace:
§ 14
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
...
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.


Máte tedy právo seznámit se s protokolem o otevření obálek (pokud existuje), vyhodnocením - např. tabulkou s body - jednotlivých nabídek, zápisem hodnotící komise, jejím složením atd.

Postup:
Lze doporučit požádat o informace tak, že nejprve podáte ústní žádost, tedy přijdete na úřad a požádáte o nahlédnutí (lze dojednat i telefonicky či osobně předem na určitý termín). Ústní žádost má být vyřízena se stejnou vážností jako písemná, ne vždy to však úřady dodržují. Pokud úřad ústní žádosti nevyhoví, nemá žadatel žádnou možnost obrany, a jediným postupem je podat písemnou žádost.

citace:
§ 13
Žádost o poskytnutí informace
(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
(3) Ustanovení § 14 až 16a a § 18 platí pouze pro žádosti podané písemně.


Při podání ústní žádosti můžete zdůraznit, že ústní formu volíte nejprve proto, abyste úřad nezatěžoval, protože poskytnutí pak může proběhnout bez jakéhokoliv papírování.

V žádosti (nejprve ústní, pak písemné) požádáte jak o nahlédnutí do spisu (složky, sestavy dokumentů). V písemné žádosti doporučuji zároveň požádat také výslovně o některé konkrétní informace, které jste schopen popsat (určit, identifikovat) předem, formou kopie. Povinný subjekt totiž možná - byť neoprávněně - formu nahlédnutí odmítne. Je proto lepší kvůli rychlosti v žádosti též požádat o některé konkrétní informce, které možná povinný subjekt poskytne formou kopie.

         

                                     

 
English Čeština