Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Oznámení vítěze veřejné zakázky

OTÁZKA: Naše společnost se zúčastnila výběrového řízení v rámci veřejné zakázky na dodávku služby pro městský úřad (objem zakázky nevyžadoval zadání dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Výběrové řízení, dle jeho výsledku, bylo evidentně zmanipulováno. Naše společnost dostala pouze vyrozumění, že naše nabídka ,,nebyla nejvýhodnější". Je městský úřad povinen nám oficiálně sdělit, která společnost byla na dodávku služby vybrána a za jakých podmínek?

ODPOVĚĎ: Všechny informace, které městský úřad má, včetně informací o výběrovém řízení, jsou veřejně přístupné a úřad je povinen je komukoliv na vyžádání poskytnout. Aktivní povinnost však v této věci nemá (není povinen sám bez vyžádání poskytnout tuto informaci).


Je prakticky vyloučeno, aby tyto informace obsahovaly obchodní tajemství. Pokud by tomu tak výjimečně a velmi nepravděpodobně bylo, pak obchodní tajemství musí označit obchodní subjekt, kterému má svědčit, nesmí o tom rozhodovat úřad. Obchodní subjekt nemůže toto označení učinit zpětně. Ani jiný druh chráněných informací nepřipadá v úvahu.


Je třeba podat žádost o informaci podle zák. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ), nebude-li jí protiprávně vyhověno, podat odvolání a případně žalobu.

         

                                     

 
English Čeština