Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Odvolací orgán městské části

OTÁZKA: Kdo je odvolacím orgánem městské části Prahy? Městská část Šeberov vydala rozhodnutí a moji žádost podle par. 15 zákona 106/1999 částečně odmítla, z důvodu, že mnou požadovaná kupní smlouva je na katastru nemovitostí. V poučení je uvedeno, že je možné se odvolat do 15 dnů ke starostovi. Rozhodnutí je podepsané tajemníkem úřadu. MČ nemá radu, ale pouze zastupitelstvo. Domnívala jsem se, že odvolání bude řešit nadřízený orgán. Který právní předpis toto řeší?

ODPOVĚĎ: Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy, v této otázce pak odbor stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností. Vyplývá to z následujícího:

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (informační zákon) určuje, že o odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán.

Ustanovení § 20 odst. 4 informačního zákona uvádí, že se pro odvolací řízení použije správní řád, mimo jiné jeho § 178.

Z ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) uvádí:

"Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru". To je případ městské části a Magistrátu.
Příslušnost citovaného odboru vyplývá z náplně činnosti jednotlivých odborů. Pokud nedošlo k nějaké novelizaci, tak je to explicitně uvedeno v příloze č. 2 usnesení Rady hlavního města Prahy č. 752 ze dne 10.6.2008.

Pokud se jedná o smlouvu uzavřenou s městskou částí, pak v dané věci s odvoláním uspějete. Skutečnost, že se požadovaná informace dá získat i jinde, není zákonným důvodem k odmítnutí.

Odvolání se nicméně podává na městskou část, která má povinnost ho magistrátu postoupit spolu s Vaší původní žádostí a dalšími náležitostmi. V daném případě bych odvolání v hlavičce jasně adresoval např. následovně:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

prostřednictvím povinného subjektu:

Městská část Praha-Šeberov
Úřad městské části,
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4-Šeberov

         

                                     

 
English Čeština