Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Odvolací orgán základní školy

OTÁZKA: Kdo je odvolacím orgánem základní školy s právní subjektivitou zřízenou obcí?  Jedná se o Radu obce (zřizovatel), nebo ředitele školy coby vedoucí organizace? Potřebuji se odvolat proti rozhodnutí právě takové základní školy, a protože jsem o odvolacím orgánu nebyla poučena, nevím, kam se mám odvolat, musím si vybrat jen jednu možnost. Kam se tedy mám odvolat, aby šlo o příslušný odvolací orgán v případném budoucím soudním sporu?

ODPOVĚĎ: Převaha argumentů se kloní názoru, že odvolací orgán bude v tomto případě ředitel školy, podle § 20 odst. 5 InfZ. Dokud však nebude věc vyjasněna v několika rozsudcích, je lépe podávat odvolání se všemi možnostmi, aby nebylo zamítnuto z formálních důvodů. Odvolání můžete podat bez toho, abyste uváděla, ke komu se odvoláváte, resp. lze uvést všechny varianty. Až při podání žaloby bude třeba formulovat ji tak, aby nebyla neúspěšná jen z tohto důvodu (viz dole).

K samotnému podání odvolání:


Odvolání se podává u subjektu, kde jsme podali prvotní (neúspěšnou) žádost. Stanoví to správní řád:

"§ 86  (1) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal."

Otázku kdo je odvolací orgán v Odvolání neneí třeba řešit, anebo se s ní vypořádat následujícím (všeobjímajícícm) způsobem, který oproti první variantě může mít tu výhodu, že omezí úhybné pokusy úřadu opít žadatele rohlíkem:

Odvolání
V ... dne...
Odvolávám se proti odepření informace...o kterou jsem požádala dne.. povinný subjekt...(škola). O žádosti rozhodl za povinný subjekt ředitel školy p. ... dne... tak, že informaci odepřel. Proti tomuto rozhodnutí podávám odvolání.
Vzhledem k tomu, že mi jako laikovi není zřejmo, zda odvolacím orgánem je v tomto případě ředitel školy, anebo rada obce jako zřizovatel školy, podávám z důvodů opatrnosti odvolání k oběma těmto subjektům, případně i k dalšímu subjektu, který by měl být odvolacím orgánem.
O vyřízení odvolání resp,. jeho předložení odvolacímu orgánu dle § 86 správního řádu nechť rozhodne povinný subjekt, který o žádosti rozhodl, tedy dožádaná škola...


K žalobě:
Teprve, když odvolání nebude úspěšné, je třeba podat žalobu. V ní již musí být ujasněno, který subjekt je žalobou napaden. Protože ani pak nebude jasno, kdo je správný odvolací orgán (to, že některý orgán odvolání vyřídil, ještě neznamená, že tak činil oprávněně), bude třeba žalobu formulovat tak, že se zároveň bude vždy žalobou napadat jak uskutečněné rozhodnutí orgánu, který o odvolání rozhodl, tak i namítat nulitu (nicotnost) takového aktu pro nepříslušnost. A ponechat na soudu, aby toto vyjasnil.

         

                                     

 
English Čeština