Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Právo na kopie

OTÁZKA: Je součástí práva na informace nahlížet, pořizovat si výpisy či opisy písemností i právo na získání kopie takové písemnosti za úhradu? Bylo k tomuto publikováno nějaké stanovisko?

 

ODPOVĚĎ: Ano, součástí práva na informace je i právo na získání kopie (míněno kopie dokumentu nebo jeho části, v níž je požadovaná informace). Úřad pak může (mnohé úřady však při malém počtu kopií tak nečiní) požadovat úhradu ,,materiálových" nákladů, tj. např. 1,50 Kč za stranu A4. K dané věci existuje několik rozsudků soudů:

Rozsudek 10 Ca 232/2001-40 v právní věci žalobce SOJI - Sdružení občanů Jindřiše, proti starostovi obce Rodvínov:

citace:

„Vyžadování kopií konkrétních písemností má oporu v ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) zákona, proto bylo povinností obecního úřadu, do jehož působnosti podle § 109 odst. 3 písm. c) náleží rozhodovat o poskytování informací, kopie vydat."

 

Rozsudek v kauze K. P. bytem ve Svojšíně proti Obecnímu úřadu Svojšín: 

citace:

"Žalovaný byl povinen umožnit žalobci nahlédnutí do výše popsaných zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva, popřípadě mu na žádost zaslat kopie usnesení (§ 14 odst. 1,3 písm. c)."

 

Rozsudek ve věci žadatele proti radě města Tábora z 24. 10. 2001: 

citace:

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze po právu vyžadovat kopie listin; pak nepostačuje poskytnout z písemnosti výpis."

I když po vydání těchot rozsudků došlo k novelizaci InfZ a v § 14 se již přímo nezmiňuje právo na kopii, současné znění ale znamená dokonce širší právo: povinný subjekt je povinen poskytnout informaci "v souladu se žádostí ", tedy v takové formě, jakou požaduje žadatel. Pokud žadatel požaduje nahlédnutí anebo pořízení kopie anebo možnost pořídit si kopii svým zařízením, je úřad povinen mu vyhovět. Jedinou výjimku představuje situace, kdy by změna formy informace byla příliš náročná. Pak úřad může poskytnout v takové formě, v jaké informace už je (viz § 4 odst. 3 Infz)

         

                                     

 
English Čeština