Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Jsou požadavky obce na úhradu nákladů oprávněné?

OTÁZKA: Žadatel o informaci - právnická osoba - žádá poskytnutí kopií zápisů ze zasedání zastupitelstva za 3 předcházející roky. Vzhledem k tomu, že zápisy obsahují i citlivé osobní údaje občanů (jména a adresy občanů malé obce), je třeba před poskynutím zápisů všechny projít, udělat jejich kopie a v nich osobní údaje upravit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Obec chce žádat úhradu v následujícím rozsahu: 

  1. náklady vzniklé s úpravou cca 40-ti zápisů, tj. mzda pracovnice 
  2. náklady na kopírování zápisů, tj. přibližně 120 listů 
  3. cestu z malé obce do nejbližšího Copy centra v blízkém městě, protože obec nemá funkční kopírku, tj. cestovné podle příslušných předpisů a čas, strávený na cestě a při vyřizování kopírování (jde o časovou tíseň, všechno je nutno zařídit do 15-ti dnů kvůli dodržení termínu dle zákona) 
  4. balné a poštovné. 

Byly by požadavky na úhradu oprávněné? 

ODPOVĚĎ: Nepochybně oprávněný je požadavek pod bodem 2. 

Požadavek podle bodu 1 - úhrada práce na anonymizaci zápisů - oprávněný není. Zákon neumožňuje vyžadovat úhradu za "neposkytnutí" - začernění části informací. Názor na tuto věc se však může lišit. Dostupný rozsudek Nejvyššího správního soudu k podobné věci se netýká přímo tohoto, uvádí jen, že do práce na vyhledání informace lze započíst práci, kterou je třeba vynaložit na zpracování vyhledané informace do výsledné podoby, v níž bude poskytnuta, typicky tedy například z vyhledaných a ze šanonů vyjmutých originálů překopírovat vybrané pasáže na výsledné poskytované listy. Zde však nejde o vyhledání informací, neboť se poskytují jinak kompletní kopie dokumentů, u kterých nějaké zvláštní vyhledávání nepadá v úvahu - zápisy jednání zastupitelstva jsou základními dokumenty obce, které jsou jistě k disposici "po ruce" a netřeba je vyhledávat. 

U otázky nákladů na cestu podle bodu 3 vzniká otázka, zda je to jediná dostupná možnost, jak vytvořit výsledné poskytované informace. Jde o to, v jaké podobě se zápisy vytvářejí a v jaké jsou za uvedené období k dispozici. Pokud jsou k dispozici v elektronické podobě v počítači, a žadatel se nebrání elektronickému poskytnutí, pak bylo třeba anonymizovat je v elektronické podobě v počítači (chráněné údaje nahradit znaky XXX) a zápisy poskytnout elektronicky, ať už e-mailem nebo na disketě. Také je vždy otázka, zda určitou část úsilí k poskytnutí informace nelze přesunout na žadatele, který by například byl ochotný si dokumenty převzít elektronicky anebo si sám na své zařízení (např. digitální fotoaparát) přefotografovat.

Pokud je balné a poštovné (bod 4) vydáno na doručení výsledné poskytované informace, a nikoli na pomocnou úřední korespondenci (například vyžádání upřesnění, oznámení o odepření části informace apod.), a pokud nelze informace poskytnout jinou úspornější formou, než zasláním papírové podoby kopií, pak je tento požadavek na úhradu oprávněný.

         

                                     

 
English Čeština