Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání

OTÁZKA: Opakovaně jsem se setkal se situací, kdy na má velice jednoduchá podání, která bylo možno vyřešit sdělením několika konkrétních údajů z jednoho několikastránkového dokumentu, reagovaly obce žádostí o náhradu výdajů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a následně si naúčtovaly částku 100-200 Kč za hodinu až dvě hodiny práce. Je vůbec možné, aby jedno až dvouhodinovou práci bylo možno kvalifikovat jako "mimořádně rozsáhlé vyhledávání"? 

ODPOVĚĎ: Obecně souhlasím s názorem, že 1 - 2 hodiny by obvykle neměly představovat mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Tento obecný pojem z InfZ je vždy nutno vyložit ve vztahu ke konkrétní situaci. Například v jedné stížnosti proti požadavku na úhradu mimořádně rozsáhlého vyhledávání se uvádí: 

 

citace:

V poměrech městského úřadu Šlapanice nelze považovat uváděný rozsah vyhledávání, vztahující se k vyhledání a okopírování šesti dokumentů v celkovém rozsahu 65 stran, a to z agendy, která je živá a týká se probíhající akce, za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Zákon ani prováděcí předpis neupravuje, kdy lze vyhledávání považovat za mimořádně rozsáhlé, a to s ohledem na to, že je třeba vyhledávání vždy vztáhnout k velikosti a rozsahu agend povinného subjektu, a tak dovodit, co je ono „mimořádné". Dle mého názoru takovýchto vyhledávání probíhá v činnosti úřadu mnoho a nejde o „mimořádný rozsah". 


K dokreslení uvádím: 
K datu 1. 1. 2009 bylo ve Šlapanicích přihlášeno 6 641 trvale žijících osob české národnosti, z toho 337 osob v místní části Bedřichovice. K uvedenému datu bylo ve Šlapanicích přihlášeno 111 trvale žijících cizinců, z toho 9 v Bedřichovicích. Město má 21 členů zastupitelstva, 7 členů rady. Podle telefonního seznamu má úřad města 158 zaměstnanců a funkcionářů. V r. 2008 obhájil úřad certifikaci na manegment kvality a bezpečnosti informací a zavedl nový ekonomický systém MSD NAV (Microsoft Dynamic Navision) (zdroj - web města http://www2.slapanice.cz/). 


Za těchto okolností nelze považovat rozsah uváděných činností, i kdyby byly při rozumné organizaci vynaloženy v rozsahu dvou hodin, za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

         

                                     

 
English Čeština