Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Platit za neposkytnutí informace?

OTÁZKA: Elektronickou poštou jsem požádala obec o sdělení pracovní náplně zaměstnankyně úřadu. O odpověď jsem požádala e-mailem. Odpověď přišla poštou. Výrok: nemám na poskytnutí informace nárok. Žádají po mně úhradu nákladů za vyhledání informací, tisk v tiskárně, poštovné... Nemám v tom jasno, informaci neposkytli, poslali to doporučeně, proč platit poštovné. 

ODPOVĚĎ: Na požadovanou informaci máte právo. Placení úhrady je dle § 17 zák. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) přípustné pouze v případě, kdy požadovaná informace byla poskytnuta.

Váš další postup by měl být: Do 14 dnů od okamžiku, kdy Vám bylo poštou doručenou uvedené Rozhodnutí, podat odvolání. Na neoprávněnou žádost o úhradu v něm vůbec nereagujte. Uveďte zhruba toto:

Dne ... jsem požádala úřad ... o poskytnutí této informace: ...
Dne ... jsem od úřadu obdržela rozhodnutí, kterým se poskytnutí informací odepírá. Odepření je odůvodněno tím, že "...(citujte z Rozhodnutí)".

Takové odůvodnění nemá oporu v zákoně. Na požadovanou informaci se nevztahuje žádný typ ochrany. Lze to potvrdit též například rozsudkem Jeřábková vs. Městská rada Mohelnice 22 Ca 248/2000:

citace:
"Informace o tom, jaké pracovní úkoly plnil zaměstnanec obce ...nemohou být informacemi o zaměstnanci ve smyslu § 60 zákoníku práce. Nebránilo proto ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v poskytnutí požadovaných informací o důvodech vyplacení mimořádných odměn."a dále:

citace:
"Neshledal proto krajský soud zákonný důvod k nevyhovění žádosti žalobkyně o poskytnutí informace o konkrétních mimořádných či zvlášť významných úkolech, které byly vedoucími odborů městského úřadu splněny; v tomto rozsahu pak s ohledem na ust. § 14 odst. 3 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb. má žalobkyně právo i na pořízení kopií příslušných rozhodnutí."


Proto se proti takovému rozhodnutí odvolávám.

Ve Vašem případě jde prakticky o totožnou situaci jako v uvedeném rozsudku. Odvolání podejte písemně (na papíře) u obecního úřadu (odvolání nelze zaslat jen e-mailem) a nechte si to potvrdit (např. na kopii). Pokud Vám úřad do 14 dnů od podání odvolání neodpoví, začne běžet dvouměsíční lhůta, v níž můžete podat žalobu. To velmi doporučuji. 

         

                                     

 
English Čeština