Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Dodatečné vyčíslení nákladů

OTÁZKA: Chtěl bych se zeptat zda je možné, aby úřad dodatečně vyčísloval úhradu až po zaplacení "předběžné" částky. Setkal jsem se s tímto přístupem:

"Po zaplacení hrubého odhadu nákladů za poskytnutí informace ve výši 9.398,- Kč (po zaokrouhlení) Vám bude informace poskytnuta, současně s přesnou výší náhrady za poskytnutí informace" 

ODPOVĚĎ: Postup je pro takové případy přesně upraven v § 17 odst. 32 a 4 InfZ: 

citace:
(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 
(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.


Zákon tedy naprosto nepřipouští jakýkoliv "hrubý odhad nákladů". Naopak vyžaduje úhradu jasně a zcela konkrétně vyjasnit před poskytnutím informace, a to při sdělení o požadované výši úhrady. Pokud tak povinný subjekt neučiní, ztrácí kompletně nárok na jakoukoliv úhradu.

         

                                     

 
English Čeština