Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Kamera namířená na občany

OTÁZKA: Lze pořízovat audiovizuální záznam z veřejného projednávání změny územního plánu tak, že kamera je namířena směrem k občanům? Tento záznam si pořizoval zpracovatel, tedy projektant, nikoliv vedení obecního úřadu. Může mi být poskytnuta kopie tohoto záznamu jako zastupiteli obce, pokud o tuto kopii požádám prostřednictvím obecního úřadu?

ODPOVĚĎ: Projektant neměl právo pořizovat si audiovizuální záznam jednání tak, že namíří kameru na občany. Důvodem je, že tímto způsobem jistě zaznamenává i osoby, které nijak aktivně nevystupují, a tudíž se jejich záznam nedá považovat za projev veřejné povahy, ale do značné míry zůstává projevem osobní povahy. Záznam projevů osobní povahy lze pořizovat jen se souhlasem dotyčné osoby. Domáhat se nápravy bude nyní již obtížné - úsilí k tomu vynaložené zjevně bude vyšší než jakýkoliv přínos (občanskoprávní žaloba na ochranu osobnostích práv, požadavek, aby projektant záznam zlikvidoval, přičemž možnost požadovat od něj náhradu za nemajetkovou újmu považuji za nereálný). Projektant by musel postavit kameru tak, aby v zásadě zabírala jen osoby aktivně vystupující na veřejném jednání, tedy těch, které se svým jednáním rozhodly vystoupit veřejně, na což pak již nedopadá ochrana projevů osobní povahy. 

Pokud takový záznam vznikl a jeho původce (projektant) jej nedal k dispozici obci, pak nemáte možnost jej žádat od obce. Pokud jej obci poskytl, je obec povinna záznam zastupiteli poskytnout. Pokud by o něj žádal ne-zastupitel dle InfZ, byla by obec povinna poskytnout záznam jen tehdy, pokud původce (projektant) dal souhlas s tímto poskytováním.

         

                                     

 
English Čeština