Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zapůjčení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Z jednání městského zastupitelstva je pořizován zápis dle zákona o obcích. Současně je pořizován úplný zvukový záznam z jednání. Při žádosti o poskytnutí úplného zvukového záznamu podle zákona 106/1999 Sb. mi bylo sděleno, že tento zvukový záznam: ,,je pořizován jako neautorizovaný materiál sloužící k interní potřebě městského úřadu a to především pro potřeby zapisovatele a ověřovatele zápisu". Žádosti o poskytnutí formou jeho zapůjčení nebylo vyhověno s tím, že si požadované sekvence záznamu mohu poslechnout u zapisovatelky městského úřadu. Na to bohužel nemám v běžnou pracovní dobu čas. Myslím si, že na takové omezení formy poskytnutí nemá městský úřad právo a má povinnost vyhovět formě poskytnutí (navržena byla forma půjčení kopie VHS). Žádost o zapůjčení kopie kazety VHS mi zamítla městská rada bez udání náležitostí dle 106/1999 Sb. Myslíte, že takový postup městského řadu - nezapůjčení zvukového záznamu fyzicky existujícího ve formě VHS - je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.?

ODPOVĚĎ: Vaší žádosti o poskytnutí úplného zvukového záznamu podle zákona č. 106/1999 Sb.(InfZ) má být vyhověno. Neexistuje právní důvod, pro který by poskytnutí této informace mohlo být odepřeno. Slovní spojení "neautorizovaný materiál sloužící k interní potřebě" nepředstavuje žádnou právní skutečnost, kterou by zohledňoval zákon o svobodném přístupu k informacím či jakýkoliv jiný předpis, jako případný důvod pro odepření přístupu k informaci. § 11 odst. 1 uvedeného zákona zmiňuje pouze informace vztahující se "výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu", což zjeveně není tento případ. Požadovaný záznam nepochybně představuje "informaci vztahující se k působnosti úřadu" (§ 2 odst. 1 InfZ). Jde tedy jednoznačně o porušení zákona ze strany MěÚ. Důvodem je pravděpodobně překvapivost dotazu, lépe řečeno skutečnost, že s podobnou žádostí se dotyční pracovníci či funkcionáři ještě nesetkali. V takovou chvíli často zbytečně nastoupí strach z neznámého, prvotní (téměř pudový) impuls "nevyhovět překvapivému požadavku". Zároveň je zřetelné, že poskytnutí takového záznamu veřejného jednání nemůže nikomu nijak neoprávněně uškodit. 

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda rozhodnutí městské rady již bylo rozhodnutím v odvolacím řízení. Pokud jste tedy dosud odvolání nepodal, je třeba ho podat do 14 dnů od zamítnutí či nevyhovění prvotní žádosti. Pokud již rada zamítla Vaše odvolání, nezbývá než podat žalobu. Odhad úspěšnosti je vysoký. Pokud byste to chtěl učinit, máte lhůtu dva měsíce od zamítavého rozhodnutí. 

Také by teoreticky bylo možné požádat znovu a s podrobnější právní argumentací, případně osobním kontaktem to zkusit ještě jednou po dobrém. Dosavadní odepření mi totiž přijde zbytečně konfliktní a svéhlavé. 

         

                                     

 
English Čeština