Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Materiály ze schůze rady města

OTÁZKA: Má občan právo požádat (a koho) o nahlédnutí do materiálů, které rada města projednávala na své schůzi? 

ODPOVĚĎ: Každý má právo požádat o informace z jednání rady, jakož i o všechny informace, které má obec k disposici, tedy i z podkladů pro jednání rady. Ty mu musejí být poskytnuty za použití principu selekce dle § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ), tzn. že budou vypuštěny jen ty informace, které požívají zvláštní zákonné ochrany. K jejich odepření musí být vydáno formalizované Rozhodnutí s odůvodněním. Proti nesprávnému odepření všech nebo některých informací je třeba se odvolat, nebude-li odovolání vyhověno, podat žalobu.

Žádost se podává k obci, vyřizuje ji obecní úřad.

Zastupitelé mají nadstandardní možnost požádat o tyto informace též v rámci zákona o obcích, tzn. že jejich žádost bude vyřízena postupem dle zákona o obcích. Konkrétně jim tyto informace tedy musejí poskytnout přímo pracovníci obce, kteří je schraňují, aniž by do toho směli vstupovat členové rady. Musejí je poskytnout ,okamžitě, jakmile je to možné, nejpozději do 30 dnů. Obrana spočívá v možnosti požádat o výkon dozoru krajský úřad. případně podat žalobu.

Zastupitel obce má právo přímo nahlédnout do Zápisu ze schůze rady obce, tzn. že mu nelze omezit nahlédnutí do dokumentu jako celku.

 

         

                                     

 
English Čeština