Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zasedání zastupitelstva

Lhůta pro oznámení zasedání zastupitelstva

OTÁZKA: Jaká pravidla platí pro svolávání zasedání zastupitelstva? Jak se rozlišují tzv. (běžná) zasedání zastupitelstva a mimořádná zasedání zastupitelstva?

Celý článek

Pracovní setkání zastupitelů obce

OTÁZKA: Zastupitelstvo občas udělá "pracovní setkání" (např. se zástupci místních občanských sdružení, místními podnikateli apod. ), na kterých se přítomní jistě dozví řadu zajímavých informací. Pokud by na takové jednání byli pozváni (např. veřejně) všichni z dané skupiny, bylo by to jistě v pořádku. Schůzky jsou ale tajné a jen pro zvlášť vybrané. Rád bych věděl, jaké je kritérium výběru účastníků a kdo jej provádí. Zápis z tohoto jednání mi byl odepřen. Můžu s tím něco dělat? Domnívám se, že pokud zastupitelé jednají za obec, nemají právo nic tajit.

Celý článek

Neveřejné jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Zastupitelé města obdrželi pozvánku podepsanou starostou na neformální schůzku zastupitelů, kde budou zodpovězeny jejich dotazy týkající se rozpočtu města. Schůzka byla svolána do zasedací místnosti městského úřadu, tři dny před veřejným zasedáním zastupitelstva. 

Když jsem se dozvěděla o schůzce zastupitelů, vydala jsem se na městský úřad, vycházejíc z toho, že k rozpočtu se může vyjadřovat každý občan a měl by tedy mít právo obdržet všechny informace jako zastupitelé. Starosta však rozhodl, že na schůzce nemohu být přítomna, protože je to schůzka neformální, SOUKROMÁ a budou zde projednávány i jiné věci než rozpočet. Na zasedání zastupitelstva proběhlo schválení rozpočtu bez jakékoliv diskuse a dotazů ze strany zastupitelů. 

Obrátila jsem se na krajský úřad s žádostí o provedení výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města. Z krajského úřadu jsem obdržela toto vyjádření: 

"Z pozvánky (...) lze odvodit, že šlo o neformální schůzku zastupitelů, při které měly být zodpovězeny dotazy zastupitelů týkající se rotpočtu města (...). Zákon o obcích nevylučuje vzájemné věcné konzultace zastupitelů i před zasedáním zastupitelstva obce." 

Ráda bych věděla, jak dál postupovat.

Celý článek

Odepření vstupu na jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Vedení města nechalo krátce po zahájení zasedání zamknout dveře, které vedly k sálu.  Do sálu se tak nedostalo asi třicet lidí. Zdůvodnění radnice znělo, že kapacita sálu byla naplněna a není možné nikoho dál pustit kvůli požární bezpečnosti. Realita byla taková, že v sále byla obsazena místa k sezení a pár lidí stálo. V žádném případě nebyl sál přeplněný, navíc v minulosti bylo při zasedání i daleko více lidí a nikdy nebyl zamčen přístup. Nejedná se o porušení zákona, když zasedání zastupitelstva je ze zákona veřejné? 

Celý článek

Zařazení tématu do jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Jakým způsobem lze docílit zařazení našeho problému na program zasedání zastupitelstva? Obec doposud ignoruje žádosti o řešení problému. 

Celý článek

Mají členové zastupitelstva povinnost sdělovat své názory?

OTÁZKA: Jsou jednotliví členové zastupitelstva obce povinni sdělovat své názory na řešení určité záležitosti? Pokud by se jednalo o žádost ohledně usnesení zastupitelstva obce jako celku, nepochybně bychom informaci poskytli. Povinným subjektem jsou podle citovaného zákona orgány územní samosprávy (orgány obce) a o žádosti rozhoduje obecní úřad. Domníváme se tedy, že členové ZO nejsou povinni své osobní názory sdělovat.

Celý článek

         

                                     

 
English Čeština