Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Neveřejné jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Zastupitelé města obdrželi pozvánku podepsanou starostou na neformální schůzku zastupitelů, kde budou zodpovězeny jejich dotazy týkající se rozpočtu města. Schůzka byla svolána do zasedací místnosti městského úřadu, tři dny před veřejným zasedáním zastupitelstva. 

Když jsem se dozvěděla o schůzce zastupitelů, vydala jsem se na městský úřad, vycházejíc z toho, že k rozpočtu se může vyjadřovat každý občan a měl by tedy mít právo obdržet všechny informace jako zastupitelé. Starosta však rozhodl, že na schůzce nemohu být přítomna, protože je to schůzka neformální, SOUKROMÁ a budou zde projednávány i jiné věci než rozpočet. Na zasedání zastupitelstva proběhlo schválení rozpočtu bez jakékoliv diskuse a dotazů ze strany zastupitelů. 

Obrátila jsem se na krajský úřad s žádostí o provedení výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města. Z krajského úřadu jsem obdržela toto vyjádření: 

"Z pozvánky (...) lze odvodit, že šlo o neformální schůzku zastupitelů, při které měly být zodpovězeny dotazy zastupitelů týkající se rotpočtu města (...). Zákon o obcích nevylučuje vzájemné věcné konzultace zastupitelů i před zasedáním zastupitelstva obce." 

Ráda bych věděla, jak dál postupovat.

ODPOVĚĎ: Domnívám se, že byste měla znovu požádat krajský úřad o přehodnocení učiněného závěru. Je evidentní, že neformální schůzka měla povahu části jednání zastupitelstva, které musí být veřejné. Veřejnost projednávání má umožnit občanům, aby mohli sledovat diskusi, kterou zastupujíce občany vedou zvolení zastupitelé, a to včetně jakýchkoli dotazů a vysvětlování. Pokud taková diskuse na neformální schůzce proběhla, a naopak neproběhla na řádném zastupitelstvu, pak je tím prokázané, že šlo pojmově o část jednání zastupitelstva, která měla být veřejnosti přístupná. To není v rozporu s tím, že zastupitelé se mohou vzájemně konzultovat. Vzhledem k tomu, že navíc byla schůzka svolána starostou s využitím aparátu obce a jednání proběhlo v prostorách městského úřadu jako řádné zasedání, je nepochybné, že byl touto cestou obejit účel zákona o obcích a ve skutečnosti se jednalo o řádné jednání zastupitelstva.

Dále by asi bylo vhodné podat žalobu k soudu, jejímž obsahem by bylo zakázat obci Neratovice konat takováto neformální jednání, jejichž skutečným obsahem je obejití účelu zákona o obcích a porušení práva občanů účastnit se jednání zastupitelstva.

 

         

                                     

 
English Čeština