Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Pracovní setkání zastupitelů obce

OTÁZKA: Zastupitelstvo občas udělá "pracovní setkání" (např. se zástupci místních občanských sdružení, místními podnikateli apod. ), na kterých se přítomní jistě dozví řadu zajímavých informací. Pokud by na takové jednání byli pozváni (např. veřejně) všichni z dané skupiny, bylo by to jistě v pořádku. Schůzky jsou ale tajné a jen pro zvlášť vybrané. Rád bych věděl, jaké je kritérium výběru účastníků a kdo jej provádí. Zápis z tohoto jednání mi byl odepřen. Můžu s tím něco dělat? Domnívám se, že pokud zastupitelé jednají za obec, nemají právo nic tajit.

ODPOVĚĎ: Ano, můžete. Svobodný přístup k informacím a zákon č.106/99 Sb. neznají pojem oficiální. Informace buď je úřadu k disposici a vztahuje se k jeho působnosti (to platí v tomto případě) anebo není k disposici či se nevztahuje k působnosti. Úřad takovou informaci, byť ji pociťuje jako neoficiální (to však by mělo znamenat, že se jí neřídí? Pak tedy proč ji má a proč ji získával?) musí na žádost poskytnout. Stejně tak musí odpovědět na žádost jaké je kritérium výběru účastníků a kdo jej provádí. Odpovědět musí buď tak, že takové kriterium neexistuje a provádí se bezmyšlenkovitě, anebo pokud kriterium existuje, pak ho sdělit.

Možná však narážíte na prolínání osobních aktivit některých členů zastupitelstva s výkonem jejich mandátu a s prací obecního úřadu. Pokud jednání a setkání jsou konána pod hlavičkou, za finančního či organizačního přispění úřadu a úřad (obec) výsledky využívá, pak jde o informace, které musí obec žadateli poskytovat. Pokud jde jen o osobní setkávání zastupitelů, pak se mohou dostat do konfliktu zájmů (viz zákon o obcích, pasáž o střetu zájmu), anebo by mohlo jít o zneužití postavení veřejného činitele, anebo též o neoprávněné využívání prostředků obce k soukromým účelům.

Právě proto, aby se všechny tyto dohady vyjasnily, je třeba umožnit přístup ke všem uvedeným požadovaným informacím.

 

         

                                     

 
English Čeština