Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zařazení tématu do jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Jakým způsobem lze docílit zařazení našeho problému na program zasedání zastupitelstva? Obec doposud ignoruje žádosti o řešení problému. 

ODPOVĚĎ: Pokud jde o projednávané body (tedy již byly zařazeny na program jednání), má každý občan obce právo se k nim na jednání zastupitelstva vyjádřit. Podrobnosti lze upravit jednacím řádem zastupitelstva, je však zřejmé, že taková úprava nemůže vyloučit smysl vyjádření - tedy aby názor občanů zazněl ještě před přijetím rozhodnutí a aby zazněl v rámci projednávaného bodu, a také, aby na něj bylo v rámci možností nějako odpovězeno. Není tedy možné (jak to bohužel protiprávně je v mnoha obcích) odkázat občany až na jakýsi bod na závěr (kdy je vše již projednáno a přijato) s názvem "diskuse občanů" či "interpelace" a podobně. Upravit lze jen časový rozsah pro takové vyjádření občanů (např. nejvýše 4 příspěvky každý v rozsahu 3 minut). 

Pokud jde o jádro dotazu: dostat určitou věc vůbec na jednání zastupitelstva lze různě. První cestou je návrh některého zastupitele, pokud není žádný ochotný, lze dle níže uvedeného ustanovení (§ 16 odst. 2 písm. f) o zařazení bodu požádat, není však stanoven termín, do kdy je zastupitelstvo (rada) povinno tuto věc projednat. Dále lze sepsat petici (v režimu petičního práva), ta však nevede k výslovné povinnosti věc projednat na zastupitelstvu, pouze k povinnosti sdělit, jak se věc bude řešit. 

Jedinou výslovně vynutitelnou formálně právní cestou je využití § 16 odst 2 písm. f) zákona o obcích: 

citace:
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

Je třeba tedy získat 0,5% podpisů občanů obce, pak nastane povinost do stanoveného termínu věc projednat. Může tak dokonce dojít k povinnosti svolat mimořádné jednání zastupitelstva.

         

                                     

 
English Čeština