Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zveřejňování informací poskytnutých na žádost na webových stránkách obce

 

OTÁZKA: Zažádal jsem o poskytnutí informací dle zák.106/1999 Sb. a po zaplacení jsem informaci obdržel. Po nějaké době jsem zjistil od souseda, že následně žádal stejnou informaci a musel za ni také městu zaplatit. Rád bych se zeptal, zda se nejedná o porušení §5 odst. 3, kdy nebyla splněna povinnost zveřejnit mně předané informace do 15 dnů po předání dálkovým přístupem a souseda při jeho žádosti odkázat na určité místo na internetových stránkách města. Jak mám postupovat, aby vedení našeho města předané informace zveřejňovalo a nadále neobchodovalo s informacemi? 

 

 

ODPOVĚĎ: Jde o porušení uvedené povinnosti. Úřad byl povinen již poskytnuté informace zveřejnit do 15 dnů na své webové stránce. Pokud úřad tuto svou povinnost neplní, podejte podnět k dozoru na Ministerstvo vnitra. 

Možnost namísto poskytnutí informace odkázat na místo, kde je již zveřejněna, je podle § 6 InfZ jen fakultativní, úřad ji tedy může a nemusí využít. Pokud tedy již informaci zveřejnil, ale nového žadatele na ni neodkázal a informaci mu poskytl přímo, neporušil zákon. 

Jelikož však nemohlo jít o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, mohl požadovat jen úhradu materiálových nákladů (cena kopií apod.).

 

         

                                     

 
English Čeština