Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Kdo může být zapisovatelem?

 

OTÁZKA: Kdo může být zapisovatelem při zasedání zastupitelstva? Pouze zastupitel? Nebo zaměstnanec úřadu? Nebo občan? 

 

 

ODPOVĚĎ: Zákon o obcích nestanoví, že by zápis měla provést osoba, nazvaná "zapisovatel". Ze zákona plyne jen to, že obec je povinna pořídit zápis. Odpovědnost za plnění úkolů obce v samostatné půosbnosti má pro tento případ rada, případně, není-li rada ustavena, starosta. Ti mohou při plnění uvedeného úkolu (pořízení zápisu) uložit jeho splnění obecnímu úřadu. Domnívám se, že tento úkol je vždy více či méně vědomě uložen obecnímu úřadu. 

citace:

§ 109/1 zákona o obcích: 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Osoba, která pořídí zápis, musí tento úkon provést v takovém vztahu k obci, aby za něj vůči obci nesla odpovědnost. Pokud by tedy zápis nepořídil člen úřadu (starosta, místostarosta, tajemník, zaměstnanec obce, zařazený do úřadu), připadala by v úvahu jen možnost externího pracovníka, který tento úkol provede na základě jiného typu smlouvy. 

Z tohoto hlediska (byť je to velmi neobvyklé a nepravděpodobné) by snad mohl zápis pořídit i někdo, kdo není členem úřadu, např. občan, kterého si obec na tuto věc najala.

 

         

                                     

 
English Čeština