Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zveřejnění zápisů z jednání výborů

OTÁZKA: Je možné na webových stránkách zveřejňovat, při zachování ochrany osobních údajů, zápisy z jednání výborů zastupitelstva města? Musí o takovémto zveřejňování rozhodnout zastupitelstvo města? 

ODPOVĚĎ: Za uvedených podmínek lze zápisy uveřejňovat, pokud tak činí sama obec, je to projevem dobré praxe v oblasti otevřenosti.
Kupříkladu na webu Prahy 6 najdete pravidleně zveřjňované zápisy jednání větší části komisí a výborů (viz http://www.praha6.cz/komise_zapisy.html; nezveřejňují se zejména ty, v jejichž zápisech zcela převažují chráněné osobní údaje, které by stejně musely být odstraněny).

O zveřejňování nemusí rozhodnout zastupitelstvo. Pokud jde o oprávněnost takového zveřejnění z hlediska přístupu k informacím, nemá zastupitelstvo k takovému rozhodnutí žádnou kompetenci, tedy nebylo by například oprávněno takové zveřejnění zakázat.

O zveřejňování na vlastním webu obce, ale spíše ve smyslu jako o každém jiném úkonu či postupu obce v samostatné působnosti, který není vyhrazen zastupitelstvu, by měla rozhodnout rada či starosta, pokud není takový úkon delegován pracovním či organizačním řádem na někoho jiného, například na tajemníka.

O zveřejňování na jiném webu nemůže obec rozhodovat.

Pokud jde o usnesení výboru, který získal občan obce dle zákona o obcích, pak na takového občana přechází povinnost chránit osobní údaje. Při zveřejnění by je musel anonymizovat.
Pokud jde o zápisy či usnesení předané veřejnosti zejména dle InfZ, bylo již povinností předávávající obce zajistit ochranu osobních údajů. Odpovědnost za případné neoprávněné zveřejnění tak bude společná.

 

         

                                     

 
English Čeština