Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Je obec povinna zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva?

 

ODPOVĚĎ: Zápis z jednání zastupitelstva není povinnost zveřejňovat, což znamená aktivně předložit veřejnosti k možnosti se se zápisem seznámit, například na webových stránkách, na vývěsce apod. Zápis je však běžnou informací, kterou má každý právo získat na žádost. Při poskytnutí na žádost bude úřad muset rozlišit mezi dvěma skupinami žadatelů: 

pokud je žadatelem občan obce, bude možné uplatnit postup podle zákona o obcích: 

citace:

§ 16 (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

 

Pokud by občan požadoval poskytnutí kopií, pak by se v tomto detailu podpůrně použil InfZ, podle kterého by byly poskytnuty kopie (včetně možnosti požadovat materiálové náklady za pořízení kopií), a kopie by byly v plném znění. 

Občan, který takto získá plné znění zápisů (mohl si také pořídit při nahlížení kopie svým vlastním zařízením, např. digitálním fotoaparátem), však nesmí plné znění, pokud obsahuje zejména chráněné osobní údaje, zveřejnit způsobem, výrazně přesahujícím okruh obce. Mohl by ho tedy například vyvěsit na místním obchodě, ale pokud by ho chtěl zveřejnit na internetu s neomezeným přístupem, musel by v zápise tyto chráněné údaje anonymizovat (například nahradit znaky XXXX). 

Pokud nejde o občana obce či vlastníka nemovitosti v obci, pak úřad poskytne na žádost zápis po úpravě - odstranění zejména chráněných osobních údajů (viz výše). Takovou formu pak žadatel samozřejmě může libovolně zveřejnit. 

Zároveň je úřad povinen informace, které poskytl v režimu InfZ na žádost, do 15 dnů od poskytnutí sám zveřejnit na vlastní internetové stránce. Tak vzniká cesta, jak úřad, který přes žádosti občanů nehodlá (nikoli z povinnosti, ale kvůli uplatňování dobré praxe a otevřenosti) zveřejňovat (anonymizované) zápisy jednání zastupitelstva, přinutit k tomuto zveřejňování, pouze v jiné rubrice webové stránky.

 

         

                                     

 
English Čeština