Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie Otevřeno

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1. - Černošice - periodikum
Nominace č. 2. - Černošice - zveřejňování informací
Nominace č. 3. - Dačice - zapojování veřejnosti
Nominace č. 4. - Dačice - jmenovité hlasování
Nominace č. 5. - Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Nominace č. 6. - Liberec
Nominace č. 7. - Litomyšl - periodikum
Nominace č. 8. - Litomyšl - zveřejňování informací
Nominace č. 9. - Městský soud v Praze Úsek správního soudnictví, Městský soud v Praze
Nominace č. 10. - Nejvyšší správní soud
Nominace č. 11. - Obvodní soud pro Prahu 2
Nominace č. 12. - Otevřené fórum občanů Šestajovic, o.s.
Nominace č. 13. - Semily
Nominace č. 14. - Státní zemědělský intervenční fond
Nominace č. 15. - Strašice
Nominace č. 16. - Ústí nad Orlicí
Nominace č. 17. - Vrchní soud v Olomouci

 

Nominace Ceny veřejnosti 2012 - kategorie Otevřeno

Nominace č. 1 – Černošice

Radniční periodikum s vysokou mírou objektivity, běžně publikuje alternativními názory, redakční rada zcela nezávislá na vedení města.

Konkrétní čin:
Periodikum obsahuje vysoké množství alternativních názorů (téměř 1 strana na vydání, až 10 % politické plochy) Rubrika Z vašich reakcí, Názory zastupitelů se profilují jako fórum pro polemiku k důležitým rozhodnutím radnice, systematicky poskytují prostor pro opozici. Veřejnost se včas informuje o významných připravovaných rozhodnutích. Jedno z mála periodik, která odstranila střet zájmů z vlivu na obsah – v redakční radě není žádný člen rady města ani zastupitelstva. Jde o systémové řešení upravené přijatými Pravidly pro vydávání. Ta stanoví také „poskytovat prostor pro politickou polemiku zastupitelů a příspěvkům čtenářů“.

Hodnocení organizátora:
Jde o zásadní příspěvek k transparentnosti. Vyváženost a objektivita je v tomto případě výsledkem systémové změny, formulované v závazných Pravidlech (i v pracovněprávní rovině)  na základě výstupů a doporučení neziskových organizací.

www stránky: http://www.mestocernosice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Černošice

Černošice aktivně zveřejňují unikátní rozsah informací: chystaná rozhodnutí, granty, všechny smlouvy, majetek.

Konkrétní čin:
Aktivně se zveřejňují informace o připravovaných významných rozhodnutích: 1. Koncept nařízení města k diskuzi a projednání 2. Návrhy na přestavbu a přístavbu obecní vily, 3. rubrika projednávaných změn územního plánu s nabídkou formulářů k podání připomínky 4. pořádání referenda k otázce územního plánu. Unikátní a obsažná je rubrika „Připravené projekty“ (informace o osmi připravovaných významných investicích města). Velmi přehledně se zveřejňuje poskytování grantů. Mimořádným činem města je od začátku roku 2012 zveřejňování prakticky všech smluv. Černošice tak předběhly poslanecký návrh zákona o zveřejnění smluv praktickou realizací. Unikátní je také zveřejňování majetku: Seznam budov v majetku Města, Seznam pozemků v majetku města, Nájemní smlouvy obecních pozemků právnickým i fyzickým osobám. Jde o zásadní příspěvek k transparentnosti.

Hodnocení organizátora:
Černošice se přijetím sady systémových opatření staly lídrem transparentnosti českých samospráv. Nejvýraznějším prvkem je zapojování veřejnosti do rozhodování - důraz na včasné informování o připravovaných akcích a postupu rozhodnutí o nich.

www stránky: http://www.mestocernosice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Dačice

Město uspořádalo Kulatý stůl „Čistota města“, zřídilo diskusní fórum na webu, na facebooku zjišťuje v anketě názory občanů na hazard.

Konkrétní čin:
Město uspořádalo pro veřejnost v rámci projektu Zdravé město kulatý stůl na téma „Čistota města“ a zveřejnilo zápis z tohoto kulatého stolu. Zveřejňuje zápisy z jednání komise k projektu Zdravé město.
Od r. 2011 je na webu diskusní fórum. Občané ho využívají ke kladení praktických dotazů na odbory městského úřadu.
Na facebooku lze diskutovat k článku Podpora hazardu ANO či NE??? Na webu města proběhla anketa, zda v Dačicích regulovat hazard. Vyjádřilo se 358 respondentů.

Hodnocení organizátora:
Jde o souhrn dobrých opatření, zvyšujících otevřenost rozhodování a účast veřejnosti na něm.

www stránky: http://www.dacice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Dačice 

Zveřejňuje se jmenovité hlasování zastupitelů

Konkrétní čin:
Od prosince 2011 město zavedlo zveřejňování usnesení zastupitelstva na webu i s uvedením tabulky jmenovitého hlasování zastupitelů.

Hodnocení organizátora:
Dobré opatření zvyšuje odpovědnost zastupitelů

www stránky: http://www.dacice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Obecní firma poskytuje informace dle 106/1999 i dle zákona o obcích, čímž se liší od mnohých jiných.

Konkrétní čin:
Po několika diskusích na zastupitelstvu Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (podíl Liberce skoro 99%) uznal, že je povinným subjektem a začal poskytovat informace dle Infozákona. Po upozornění též poskytnuté informace zveřejňuje na svém webu. Jde o významný pokrok, kdy městská společnost uznala, že je povinným subjektem a začala se podle toho chovat. Postupně se také u této konkrétní společnosti zlepšuje šance zastupitelů dostat se k informacím o hospodaření, ačkoliv jsou okamžiky, kdy má tendenci informace tajit i před členy statutárních orgánů.

Hodnocení organizátora:
V kontextu mnoha obecních a státních firem, které InfZ "neuznávají", jde o dobrý příklad.

www stránky: http://www.dpmlj.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Liberec

Zveřejňování doslovných zápisů z jednání Rady města

Konkrétní čin:
Liberecká radnice od července r. 2011 soustavně zveřejňuje doslovné zápisy z jednání Rady města. Přestože nejsou zveřejňovány materiály jako celek, jsou dodatečně zveřejňovaná usnesení s popisem obsahu materiálů společně se zápisem z jednání Rady města skvělým krokem, jak zvýšit možnosti občanů dozvědět se o tom, na základě jakých argumentů a na základě jakých podkladů vedení města rozhoduje. Vedle tohoto unikátního kroku radnice učinila i další kroky směrem ke zveřejňování informací – začala zveřejňovat nově uzavírané smlouvy na webu města a dává k dispozici i audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva.

Hodnocení organizátora:
Velmi ocenitelný posun proti předchozímu volebnímu období.
Město se však v méně zřetelných situacích chová trochu rozporně - občané i zastupitelé se v některých případech jen s obtížemi dostávají k informacím z městských společností. Když se záležitosti obchodních společností projednávají na radě města, pasáže se ze záznamů mažou s odkazem, že rada města jedná ve funkci valné hromady. Jindy však již městské firmy informace poskytují bez problémů (viz nominace DP Liberec).

www stránky: http://www.liberec.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Litomyšl

Litomyšelský městský zpravodaj LILIE poskytuje vymezený prostor všem politickým stranám v zastupitelstvu.

Konkrétní čin:
Prostor v radničním periodiku nyní nově dostávají všechny politické strany zastupitelstva. Každý volební subjekt v zastupitelstvu má k disposici vymezený prostor, kde může prezentovat cokoliv. Pokud ho nevyužije, zůstane prázdný s informací, že obsah nedodal. Redaktor není povinen vyhledávat a získávat opoziční názory.    

Hodnocení organizátora:
Zajímavý pokus poněkud těžkopádnou regulací dosáhnout částečné vyváženosti názorů. Bohužel však zároveň rezignuje na úkol redakce aktivně vyhledávat alternativní názory - ponechává to jen na aktivitě politických skupin v zastupitelstvu, tzn., že stranou jsou ponechány názory veřejnosti.

www stránky: http://litomysl.cz/?id_str=1311054374152

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Litomyšl

Zveřejněny veřejné zakázky, dotace, podrobné zápisy zastupitelstva

Konkrétní čin:
Litomyšl zveřejňuje na webu veřejné zakázky (bohužel však chybí výše všech nabídek), dále zveřejňuje dotace s vynikající funkcí – přehledem všech dotací daného příjemce od r. 2006. Dále podrobné zápisy diskuse na zastupitelstvu, zápisy z komisí rady, nabízí elektronický rezervační systém pro tři agendy (ŘP, OP, registrace vozidel)

Hodnocení organizátora:
Jde o souhrn velmi dobrých opatření, zvyšujících transparentnost. Přehled dotací k žadateli je unikátní. Litomyšl se tak řadí k malé, avšak rostoucí skupině aktivně transparentních samospráv.

www stránky: http://www.litomysl.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Městský soud v Praze Úsek správního soudnictví, Městský soud v Praze

Rozsudky, které přikázaly Kanceláři presidenta a České televizi poskytnout informace o platu a odměnách vrcholných pracovníků Hradu a ČT

Konkrétní čin:
Městský soud v Praze v nedávné době vydal dva pozitivní rozsudky k otázce poskytování informací o platech a odměnách. Nejen odmítl argumenty, že v případě vrcholných manažerů Kanceláře presidenta nebo České televize mohla převážit ochrana soukromí, ale správně též přímo rozsudkem přikázal těmto institucím, aby informace poskytly.

Hodnocení organizátora:
bez dalšího hodnocení

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=26&j=36&k=421&d=274949

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Nejvyšší správní soud

Průlomový rozsudek přikazuje povinným subjektům pod vlivem žádosti nově vytvořit a poskytnout takové informace, které nemá, ač je k plnění svých úkolů nutně potřebuje.

Konkrétní čin:
Žadatel požádal o informace o počtu a typu nezákonných správních rozhodnutí, která vydal celní úřad, tj. o nezákonně uložených pokutách a daních, o úředních osobách odpovědných za nezákonné rozhodování, a o částkách cel a daní, které nečinností celního úřadu nebyly vyměřeny. Úřad žádost odmítl, že nedisponuje takovými evidencemi, má pouze zdrojové údaje (viz též nominace „Zavřeno“). Krajský soud tuto argumentaci uznal. Nejvyšší správní soud však rozhodl, že celní úřad je povinen vést dle celního zákona (§ 5 zák. č. 185/2004 Sb.) „evidence, nezbytné pro řádnou činnost“. Přehled o nezákonných rozhodnutích je pro činnost zcela nutný. Podivil se, jak celní úřady plní své úkoly bez takové evidence. Průlomový rozsudek tedy znamená, že pokud úřad nemá informace, které jsou však nutné k dobrému plnění jeho úkolů podle zákona, je povinen na základě žádosti takové informace vytvořit a bez úhrady poskytnout.

Hodnocení organizátora:
Mimořádně přínosný průlomový rozsudek. NSS tak poprvé zdůraznil tzv. uspořádávací funkci přístupu k informacím, kdy zájem veřejnosti způsobí, že veřejná správa musí svou agendu zkvalitnit.

www stránky: http://www.nssoud.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Obvodní soud pro Prahu 2

Soud řádně zveřejňuje poskytnuté informace (skutečná výjimka u obvodních soudů)

Konkrétní čin:
Obvodní soud zveřejňuje informace poskytnutí dle InfZ, ovšem bez jakékoliv metainformace, takže není vůbec jasné, co je obsahem které informace. Oproti Vrchnímu soudu v Olomouci, který alespoň v tabulce uvádí, jaké spisové značky jsou předmětem poskytnutí.

Hodnocení organizátora:
Mezi mnoha soudy pozitivní příklad alespoň základního plnění povinnosti, které ostatní soudy často ignorují.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=178&o=168&k=1709

Přejít k hlasování

Nominace č. 12 – Otevřené fórum občanů Šestajovic, o. s.

Sdružení nahrazuje některé funkce obce: Pořizuje a zveřejňuje záznamy z jednání zastupitelstva, vydává periodikum Občasník s alternativními názory, šíří osvětu o INFO zákonu a veřejných zakázkách

Konkrétní čin:
Občanské sdružení Otevřené fórum občanů Šestajovic pořizuje video záznamy z veřejných jednání zastupitelstva obce a zveřejňuje na svém webu. Oficiální zápisy totiž obsahují pouze body a usnesení. Občané tak mají možnost si z videozáznamů shlédnout i názory jednotlivých zastupitelů včetně hlasování. Na webu šíří osvětu o veřejných zakázkách, tiskovém zákonu, INFO zákonu a celkově v oblasti fungování veřejné zprávy. Zveřejňuje žádosti členů sdružení a získané informace. Oficiální periodikum obce neumožňuje zveřejňování alternativních názorů, proto sdružení vydává vlastní Občasník, kde informuje o dění v zastupitelstvu, na radnici, o fungování obecní policie, výběrových řízeních, zakázkách apod.

Hodnocení organizátora:
Aktivita místních občanů je nejúčinnější prostředek ke zlepšení stavu samosprávy.

www stránky: http://www.otevrenesestajovice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 13 – Semily

Online registr dokumentů – zveřejňování dokumentů a faktur na webových stránkách města

Konkrétní čin:
Semily se řídí již několik let směrnicí o zadávání veřejných zakázek, která je mnohem podrobnější a přísnější než zákon. Vše o zakázkách je zveřejňováno na stránkách města. Dlouhodobě to městu přináší úsporu cca 20 % nákladů při férovém soutěžení.
Nově začalo město Semily od 1. 8. 2012 uveřejňovat každou korunu veřejných financí na stránkách města. Hospodaření s veřejnými finančními prostředky je tak lehce, jednoduše a kdykoliv v úplnosti přístupné. Každý má možnost si ověřit, jaké služby si město objednává a za co utrácí finanční prostředky. Registr smluv najdete na níže uvedeném odkazu:
http://www.semily.cz/cz/podnikatel/registr-dokumentu/

Hodnocení organizátora:
Zveřejňování všech výdajů je unikátní. Prakticky se tak ukazuje, že takové opatření je snadno realizovatelné a nepředstavuje zvláštní administrativní zátěž. Opatření má mimořádně silný dopad do prevence korupce a špatného hospodaření.

www stránky: http://www.semily.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 14 – Státní zemědělský intervenční fond

Fond poskytl celkem rozsáhlé požadované informace (vč. 11 příloh) za 7 dní zcela perfektně v souladu se zákonem a infožádostí (elektronicky-tedy bezplatně).

Konkrétní čin:
Fond poskytl celkem rozsáhlé požadované informace za 7 dní zcela perfektně v souladu se zákonem a infožádostí (elektronicky-tedy bezplatně). Požadovali jsme ke konkrétnímu projektu:
1. Veškeré podmínky, pravidla apod. vztahující se k čerpání dotace Projektu,
2. Znění Projektu (žádost o dotace),
3. Hodnocení Výběrové komise MAS Projektu,
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projektu,
5. Informace o čerpání dotace Projektu k dnešnímu dni (jaká částka byla žadateli vyplacena).
Vše zasláno na požadovaný e-mail v elektronické podobě, včetně všech příloh (11) a popisu, co je v které příloze obsaženo.

Hodnocení organizátora:
Ukázkový příklad aplikace Infozákona, ocenitelná je zejména rychlost a elektronické poskytnutí.

www stránky: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous

Přejít k hlasování

Nominace č. 15 – Strašice

Obec poskytuje rychlé a úplné informace podle informačního zákona č. 106/99 Sb., bez zbytečných administrativních průtahů. Starosta obce nad rámec zákona nabídl setkání a konzultaci v dané věci.

Konkrétní čin:
Obec poskytuje informace velmi rychle. 15. srpna 2011 jsem požádala elektronickou poštou o poskytnutí dokumentu „Návrh uspořádání území Vojenského újezdu Brdy po zrušení vojenského újezdu, vypracovaným pro tato jednání obcí. Již 17. srpna mi byl dokument elektronickou poštou zaslán. Hodnotím to jako vstřícné a rychlé vyřizování informační žádosti, bez administrativní či finanční zátěže. Na základě prostudování dokumentu jsem telefonicky kontaktovala starostu Jiřího Hahnera s vysvětlujícími otázkami - nabídl mi osobní schůzku na OÚ. Věnoval mi asi hodinu a zodpověděl všechny mé dotazy ohledně účasti obce v jednáních o Brdech. Také ostatní žádosti vyřizuje obec velmi rychle, např. v r. 2010 byl průměr 9 dní (celkem 4 žádosti).

Hodnocení organizátora:
Bez dalšího hodnocení.

www stránky: http://www.strasice.eu

Přejít k hlasování

Nominace č. 16 – Ústí nad Orlicí

Všechny veřejné zakázky realizované městem jsou zveřejňovány na webových stránkách města, limit pro zveřejňovanou VZ je od 50.000 Kč bez DPH.

Konkrétní čin:
Přehled veřejných zakázek zobrazuje název zakázky, datum, a po jejím vyhodnocení též označení vítěze, cenu a datum rozhodnutí.

Hodnocení organizátora:
Přehled bohužel nezobrazuje ostatní nabídky, aby byl patrný důvod výběru (např. nejnižší cena).

www stránky: http://ustinadorlici.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 17 – Vrchní soud v Olomouci

Soud kvalitně zveřejňuje poskytnuté informace

Konkrétní čin:
Soudy jsou často dotazovány žadateli na rozsudky. Jejich poskytování přispívá k právní jistotě. VS Olomouc perfektně plní svou zákonnou povinnost a poskytnuté rozsudky zveřejňuje jako přílohy vyřízených žádostí. Viz http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=220000&s=a#I106. Pro srovnání: Vrchní soud v Praze a některé krajské soudy tuto povinnost ignorují.
Zveřejnění v přehledné tabulce obsahuje i údaj o čísle rozsudku, takže systém umožňuje přehledné vyhledávání. Jde o významný přínos k právní jistotě veřejnosti.

Hodnocení organizátora:
VS Olomouc mezi ostatními soudy zveřejňuje poskytnuté informace relativně nejlépe.

www stránky: http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=220000&s=a#I106

Přejít k hlasování

 Hlasování - Cena veřejnosti 2012 - kategorie Otevřeno

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2012 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2012 v kategorii Otevřeno
Nominace č. 1. - Černošice - periodikum
Nominace č. 2. - Černošice - zveřejňování informací
Nominace č. 3. - Dačice - zapojování veřejnosti
Nominace č. 4. - Dačice - jmenovité hlasování
Nominace č. 5. - Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Nominace č. 6. - Liberec
Nominace č. 7. - Litomyšl - periodikum
Nominace č. 8. - Litomyšl - zveřejňování informací
Nominace č. 9. - Městský soud v Praze Úsek správního soudnictví, Městský soud v Praze
Nominace č. 10. - Nejvyšší správní soud
Nominace č. 11. - Obvodní soud pro Prahu 2
Nominace č. 12. - Otevřené fórum občanů Šestajovic, o.s.
Nominace č. 13. - Semily
Nominace č. 14. - Státní zemědělský intervenční fond
Nominace č. 15. - Strašice
Nominace č. 16. - Ústí nad Orlicí
Nominace č. 17. - Vrchní soud v Olomouci

         

                                     

 
English Čeština