Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie Zavřeno - Přístup k informacím

Přístup k informacím (např. vyřízení žádosti o informace, zveřejňování informací na webu, přístup zastupitelů k informacím)

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1. - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
Nominace č. 2. - České dráhy, a. s.
Nominace č. 3. - Český Brod
Nominace č. 4. - Český rozhlas
Nominace č. 5. - Dašice
Nominace č. 6. - Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Nominace č. 7. - Generální inspekce bezpečnostních sborů
Nominace č. 8. - Hygienická stanice hl. m. Prahy
Nominace č. 9. - Jižní centrum Brno, a. s.
Nominace č. 10. - Kancelář prezidenta republiky
Nominace č. 11. - Králův Dvůr
Nominace č. 12. - Krupka
Nominace č. 13. - Magistrát města Brna
Nominace č. 14. - Magistrát města Kladna
Nominace č. 15. - Ministerstvo obrany ČR
Nominace č. 16. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nominace č. 17. - Ministerstvo zdravotnictví
Nominace č. 18. - Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Nominace č. 19. - Obvodní soud pro Prahu 6
Nominace č. 20. - Okresní soud Praha - východ
Nominace č. 21. - Okresní státní zastupitelství ve Zlíně
Nominace č. 22. - Praha - Velká Chuchle
Nominace č. 23. - Praha 6
Nominace č. 24. - Praha 6
Nominace č. 25. - Praha 8
Nominace č. 26. - Ralsko
Nominace č. 27. - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nominace č. 28. - Ředitelství vodních cest ČR
Nominace č. 29. - Stanovice
Nominace č. 30. - Státní oblastní archiv v Praze
Nominace č. 31. - Strančice
Nominace č. 32. - Středočeský kraj
Nominace č. 33. - Sudice
Nominace č. 34. - Technické služby města Liberce a.s.
Nominace č. 35. - Úřad vlády ČR
Nominace č. 36. - Vestec u Prahy
Nominace č. 37. - Vrchní soud v Praze

 

Nominace Ceny veřejnosti 2012 - kategorie Zavřeno - Přístup k informacím

Nominace č. 1 – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

CERMAT po 30 měsících procesu, přes rozsudek a příkaz nadřízeného (MŠMT) poskytnout informace je stále tvrdohlavě odmítá vydat.

Konkrétní čin:
Systematické rozsáhlé obstruování procesu přístupu k informacím. Žadatel požadoval po CERMATu na začátku r. 2010 poskytnutí smluv souvisejících s reformou maturitní zkoušky, studii proveditelnosti využití výsledku maturitní zkoušky a textů e-learningových školení. CERMAT vše odmítl, soud rozhodl, že je povinen žádosti vyřídit, CERMAT žádosti rozhodnutím odmítl, podali jsme odvolání, Ministerstvo školství odvoláním vyhovělo, rozhodnutí CERMATu zrušilo jako nepřezkoumatelné, vrátilo k novému projednání, konstatovalo, že CERMAT  porušuje správní řád (nepředal kompletní spisy). CERMAT  vydal prakticky doslovně stejná rozhodnutí jako ta zrušená. Podali jsme znovu odvolání. Aktuálně jsme ve stadiu po dalším rozhodnutí MŠMT (21. 8. 2012), které tentokrát výslovně uložilo CERMAT u požadované informace poskytnout.  CERMAT  je zatím stále nečinný.

Hodnocení organizátora:
Extrémní příklad zlovolnosti a drzého pohrdání zákonem i nadřízeným orgánem (zřizovatelem). CERMAT  byl za neposkytnutí stejných informací nominován již za rok 2010. 30 měsíců po podání žádosti je žadatel stále na začátku.

www stránky: http://www.cermat.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – České dráhy, a. s.

České dráhy odmítaly vydat smlouvu na 40letý pronájem + předkupní právo na brněnské nádraží firmě Brno New Station Development.

Konkrétní čin:
České dráhy, státem vlastněná firma s úplnou informační povinností, odmítla vydat smlouvu na 40letý pronájem + předkupní právo na brněnské nádraží firmě Brno New Station Development a zápisy z jednání s touto firmou. Vše prohlásila za obchodní tajemství.

Hodnocení organizátora:
Jeden z příkladů netransparentnosti velkých státních firem, s obrovským korupčním potenciálem. Smlouva jako celek nemůže být obchodním tajemstvím.

www stránky: http://www.ceskedrahy.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Český Brod

Město pro zveřejnění vypustilo část zápisu rady zachycující diskusi. Neposkytlo zastupiteli informaci, nezveřejňuje poskytnuté informace.

Konkrétní čin:
Rada města dlouhodobě odmítá zveřejňovat zápisy z jednání rady města, ač ji o to někteří zastupitelé žádali. Občan proto podal žádost o poskytnutí těchto zápisů s tím, že poté bylo město povinno takové zápisy v souladu s ust. § 5 odst. 3 Infozákona zveřejnit.  Město ovšem při zveřejnění v zápisu redukovalo záznamy diskuse, kterou radní k bodům vedli, a to i v případech, kdy diskuse neobsahovala žádné chráněné informace. Vznikly tak dvě verze zápisu. Například dlouhou diskusi zachycenou na dvou stranách shrnula upravená verze do sdělení „K této informaci byla vedena rozsáhlá diskuse, kde bylo řešeno několik přípravných variant jak dále postupovat ohledně situace kolem nemocnice“. Další problém: město mimo tuto dosud žádnou jinou informaci na svých stránkách nezveřejnilo, ač jich např. v r. 2011 poskytlo 10. Další problém: Rada města odmítá poskytnout členu zastupitelstva informace o běhu promlčecí lhůty k pohledávce za společností Českobrodská nemocnice, s.r.o.  Požádal 13. 6. 2012, dosud ani po dvou urgencích nebyly informace poskytnuty.

Hodnocení organizátora:
bez dalšího hodnocení

www stránky: http://www.cesbrod.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Český rozhlas

Český rozhlas odmítl poskytnout seznam hraných skladeb (playlisty).

Konkrétní čin:
Český rozhlas odmítl poskytnout tzv. "playlist" Radiožurnálu. Označil jej za obchodní tajemství. Jde o hraniční případ, kdy lze najít argumenty jak pro označení za obchodní tajemství, tak též pro vyloučení obchodního tajemství anebo pro jeho "překonání" s ohledem a povahu této veřejné instituce. Městský soud dal Rozhlasu zapravdu, nicméně rozsudek není přesvědčivý. Zájem na podnikání Českého rozhlasu je sice legitimní, ale v daném případě převažuje veřejný zájem na kontrole. Škoda, která by Českému rozhlasu zveřejněním playlistu vznikla, je možná zcela iluzorní, konkurenti by jej pravděpodobně nijak nevyužívali.

Hodnocení organizátora:
I když soud prvního stupně dal ČRo zapravdu, jde natolik o otázku vyvažování práv, že lze rozhodnutí Rozhlasu hodnotit nezávisle a z občanského hlediska.
Všechny celoplošné rozhlasové stanice konkurující Českému rozhlasu v nějaké podobě svůj playlist zveřejňují (zpravidla na svém webu), takže pro podřazení pod obchodní tajemství chybí podstatná podmínka.

www stránky: http://www.rozhlas.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Dašice

Starosta předložil zastupitelstvu otázku, zda zastupitelce poskytnout informaci - faktury za elektřinu spotřebovanou v hasičské zbrojnici (placeno městem). Zastupitelstvo to neschválilo.

Konkrétní čin:
Zastupitelka města požádala o předložení faktur za spotřebovanou elektrickou energii v hasičské zbrojnici v letech 2007 – 2011. Předložen jí byl pouze výpis některých údajů. Starosta předložil, údajně po konzultaci s odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, bod k projednání zastupitelstvu. Zastupitelé přes protest, že ze zákona má zastupitel na tyto informace nárok a hlasování je zbytečné, bod projednali a návrh odmítli:  4 pro návrh, 3 proti návrhu, 6 se zdrželo hlasování, celkem přítomno 13. Informace nebyla poskytnuta.

Hodnocení organizátora:
Zastupitelka má právo na informaci na základě zákona, zastupitelstvo o tom nemůže rozhodovat.

www stránky: http://www.dasice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Až exekuce donutila pražský Dopravní podnik rozhodnout o odvolání proti odmítnutí informace. Informace však vydána nebyla. V lednu 2012 započalo další soudní kolo s DPHMP.

Konkrétní čin:
O. S. Oživení požádalo 2. 10. 2007 Dopravní podnik hlavního města Prahy o kopie smluv mezi DPHMP a Inženýringem dopravních staveb. DP žádost odmítl, že není povinným subjektem. Po podané žalobě Pražský městský soud 16.12 2009 uložil DP povinnost o podaném odvolání rozhodnout a zaplatit náklady řízení (ca 10 000. - Kč). Vedení DP uhradilo náklady, avšak o žádosti o informace doposud nerozhodlo a rozsudek soudu nerespektovalo. Oživení se opětovně obrátilo na soud již s návrhem na nařízení exekuce (k vymožení vydat rozhodnutí). Ta byla nařízena a 15. 11. 2011 a DP rozhodl - odvolání zamítl, jelikož „žádost je formulována příliš obecně a není zřejmé, jaká informace je požadována“. Proti tomuto rozhodnutí Oživení v lednu 2012 podalo žalobu, o které dosud nebylo rozhodnuto. 

Hodnocení organizátora:
Jeden z nejkřiklavějších případů rozsáhlé systémové obstrukce práva na informace.

www stránky: http://www.dpp.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Generální inspekce bezpečnostních sborů

Inspekce odmítla přijmout žádost o informace zaslanou mailem, odpověď pak zaslala až za měsíc, s mlžením a utajováním.

Konkrétní čin:
GIBS nejprve požadovala pro žádost dle InfZ zaručený elektronický podpis, po vysvětlení poskytla požadované informace 15 dní po lhůtě a jen zčásti – neuvedla, v kolika případech ředitel nepřevzal příslušníka z dosavadní inspekce, zda a jak se posuzovaly morální kvality, a zda se zohlednily v minulosti podané stížnosti na příslušníky.

Hodnocení organizátora:
Zmatený a ustrašeně sebeobranný postup nového orgánu, který by měl získávat transparentností důvěru veřejnosti.

www stránky: http://www.gibs.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Hygienická stanice hl. m. Prahy

Hyg. služba nezveřejňuje poskytnuté informace, ve výroční zprávě uvedla nepravdivě, že žádosti vyřídila včas, stížnosti vyřizovala sama místo nadřízeného.

Konkrétní čin:
HS nezveřejňuje na svém webu poskytnuté informace. Na žádost neposkytla informaci, kde již poskytnuté informace zveřejňuje (uvedla odkaz na web, kde to však není). Ve výroční zprávě nejprve uvedla, že žádosti vyřídila včas, po upozornění opravila, že v jednom případě poskytla informace opožděně.

Hodnocení organizátora:
Zprvu zmatený postup povinného subjektu s porušováním mnoha povinností dle InfZ. Po poučení nadřízeným orgánem se začali snažit, ale pod tlakem mimořádně výkonného žadatele nezvládají vše správně.

www stránky: http://www.hygpraha.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Jižní centrum Brno, a. s.

100% městem vlastněná společnost, Jižní centrum Brno, a. s., odmítá opětovně vydávat informace (zde smlouvu s investorem hypermarketu Aupark) s argumentací, že není povinný subjekt.

Konkrétní čin:
100% městem vlastněná společnost, Jižní centrum Brno, a. s., odmítá opětovně poskytovat informace, tvrdí, že se na ni InfZ nevztahuje a že smlouvy jsou kompletně předmětem obchodního tajemství. Činí tak přesto, že například 1. náměstek primátora, Robert Kotzian, se na nedávné veřejné debatě o nádraží na FU VUT vyjádřil, že postup jeho koaličních kolegů v představenstvu akciovky je nesmyslný a smlouvu měli normálně vydat.

Hodnocení organizátora:
100% městem vlastněná a. s. je nepochybně povinným subjektem s plnou infroamční povinností, jak opakovaně konstatovala judikatura.

www stránky: http://www.jcbrno.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Kancelář prezidenta republiky

Hrad protiprávně požaduje pro podání žádosti e-mailem elektronický podpis.

Konkrétní čin:
Ačkoliv na webu má Kancelář presidenta uvedeno, že lze podat infožádost i obyčejným e-mailem ("Žádost lze podat ...elektronickou poštou na adresu: posta@hrad.cz."), v konkrétní kauze, kdy se tak stalo, L. Jakl žádost odmítl, že chybí zaručený elektronický podpis, a kancléř Weigl chybné rozhodnutí posléze potvrdil.

Hodnocení organizátora:
Nepochopitelný truc či neznalost zákona.

www stránky: http://hrad.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Králův Dvůr

Úřad systematicky odmítá zastupiteli poskytovat nahrávky z veřejných jednání zastupitelstva, tvrdí že "už je smazal", nakonec je přestal pořizovat. Odmítal poskytovat zápisy rady. Radní zakazují zastupiteli pořídit si vlastní záznam.

Konkrétní čin:
Září 2011 ústní (neformální) žádost zastupitele (dle zák. o obcích) o zápisy rady a nahrávky zastupitelstva – nevyhověno. Žádost dle InfZ o totéž  – odmítnuto. Zápisy z jednání rady poskytnuty až po zásahu nadřízeného krajského úřadu. Nahrávky z jednání zastupitelstva byly (dle vyjádření úřadu) mazány ještě před vyřízením žádostí. Zastupiteli města tak nebyly ani přes opakované žádosti poskytovány nahrávky od září 2011 až do června 2012, kdy město jejich pořizování zrušilo. Čelní představitelé města navíc při veřejném jednání ohradili proti pořizování nahrávky zastupitelem odkazem na ochranu jejich osobnosti.

Hodnocení organizátora:
Zápisy i záznamy je úřad povinen poskytnout každému, zastupiteli i s případně chráněnými údaji. Zničení záznamu před uplynutím skartační lhůty 5 let je přestupek podle archivního zákona.

www stránky: http://www.kraluv-dvur.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 12 – Krupka

Tajemník MěÚ je odmítá již téměř rok poskytnout opozičním zastupitelům informace o realizaci zakázek v době rozpočtového provizoria. Požaduje neoprávněnou úhradu cca 8000,- Kč - namísto asi 200,- Kč.

Konkrétní čin:
Jako zastupitelé jsme v říjnu 2011 požádali o informace k realizaci 4 větších zakázek, provedených v době rozpočtového provizoria (v době zrušených uplácených voleb). Tajemník tvrdil, že nelze, protože vše si vzala Policie. Policie to na dotaz zcela popřela. Proto jsme v červnu 2012 požádali dle InfZ, ale jako zastupitelé, tedy bez povinnosti hradit náklady. Úřad obstruoval nejprve požadavkem na doplnění (roky, kdy se investice prováděly, což sám dobře ví). Po doplnění předložil požadavek na 8 314 Kč za kopie (4 114.-, kopie jsme nežádali – chtěli jsme nahlédnutí) a vyhledání (4200.- za 21 hodin). Podali jsme stížnost proti výši úhrady (nežádali jsme kopie, nesmyslný čas na vyhledání), dosud – měsíc po lhůtě k jejímu vyřízení – žádná reakce.

Hodnocení organizátora:
Jeden z příkladů rozsáhlé systematické obstrukce, závažnější kontextem s volbami uplácenými skupinou, spojenou s obstruujícím tajemníkem.

www stránky: http://www.mukrupka.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 13 – Magistrát města Brna

Vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje, K. Leopoldová, odmítala čtyři měsíce vydat podklady k chystanému územnímu plánu, že jejich znalost prý ohrozí realizaci veřejně prospěšných staveb.

Konkrétní čin:
Požádali jsme o vyjádření dotčených orgánů ke Konceptu územního plánu města Brna. Vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje, právnička Leopoldová, žádost odmítla, že jde o nové informace. Podali jsme žádosti na všechny původce stanovisek, všechny informace vydaly, jen 3 odbory brněnského magistrátu opět ne - žádosti zamítla opět Leopoldová, šéfka jiného odboru. Argumentace byla šílená: "Veřejný zájem neposkytnout v daném případě požadované informace spočívá v tom, že jejich poskytnutí skupině občanů v průběhu zpracování vyhodnocování stanovisek, připomínek a námitek, tzn. před jeho dokončením a přijetím rozhodnutí …by mohlo vést ke ztížení, příp. ohrožení přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb a opatření, ke spekulacím s pozemky a k prosazování skupinových zájmů." Po odvolání kraj rozhodnutí Leopoldové zrušil, ta ale opětovně odmítla stanoviska vydat. Následně jiný žadatel zažádal o totéž přímo u jednotlivých odborů, které mu informace bez problémů okamžitě vydaly.

Hodnocení organizátora:
Vážná obstrukční praktika, "vzpoura úředníka" proti zákonu. Pseudoprávní vymýšlení důvodů k odepření zcela porušuje pravidla správního řízení. Komická koncovka usvědčuje úřednici z úmyslného zneužití postavení.

www stránky: http://www.brno.cz/správa-města/magistrát-města-Brna/usek-rozvoje-města/odbor-územního-plánovaní-a-rozvoje

Přejít k hlasování

Nominace č. 14 – Magistrát města Kladna

Úřad odmítl poskytnout informaci o výsledku přestupkového řízení s radním kraje, který porušil zákon o střetu zájmů. Třikrát tak nerespektoval rozhodnutí nadřízeného.

Konkrétní čin:
Úřad řešil  přestupek radního kraje (porušil zákon o střetu zájmů - neohlásil členství ve firmách). Třikrát po sobě odmítl poskytnout informaci o výsledku řízení , ačkoliv nadřízený orgán (kraj) jeho chybná rozhodnutí vždy zrušil a instruoval poskytnout alespoň některé informace. Proces navíc zdržel tím, že napoprvé odpovídal na něco jiného - že úředník, řešící přestupek radního, sám přestupek nespáchal! (na což se nikdo neptal a z formulace žádosti to bylo patrné)

Hodnocení organizátora:
Křiklavý případ obstrukce a "vzpoury úředníků" proti zákonu. Když se jim to nelíbí, bezostyšně jej porušují. Zákon totiž přikazuje řídit se právním názorem nadřízeného orgánu. Jde o destrukci systému veřejné správy, mimořádně nebezpečný jev privatizace veřejné moci nekontrolovaným úředníkem.
Případ zároveň poukazuje na nevymahatelnost práva na informace v ČR.

www stránky: http://www.mestokladno.cz/index.asp?p1=802

Přejít k hlasování

Nominace č. 15 – Ministerstvo obrany ČR

MO odmítlo poskytnout Analýzu televizního vystoupení ministra, postupně zužovalo důvody až na čekání na "Komunikační strategii pro r. 2012, kterou však v polovině roku 2012 stále nemá.

Konkrétní čin:
Podal jsem žádost o poskytnutí informací – Analýzy, kterou si ministr Vondra nechal zpracovat o svém televizním vystoupení (asi 30 stran, cena 26.000,-Kč). Ministerstvo se vykrucovalo, několikrát jsem podával rozklad, až svojí argumentaci zúžilo a tvrdí, že analýzu nemůže dočasně poskytnout, jelikož se jedná o “podklad pro přijetí dalších rozhodnutí“, kterým měla být “komunikační strategie pro rok 2012”. Tak jsem počkal a v polovině roku 2012 podal  další žádost o informace (a pak ještě jednu), zda už je strategie v polovině roku 2012 pro rok 2012 hotová. Samozřejmě že hotová není.

Hodnocení organizátora:
Odmítnutí má zjevně psychologické či jiné neprávní důvody. Pro MO je nepředstavitelné, že by veřejnost mohla číst, jak ministrovo vystoupení hodnotí odborník. Právní důvody však neexistují, takové hodnocení může jiný odborník vypracovat také a zveřejnit.
Účelem žádosti nejspíše byla kontrola vynakládání veřejných prostředků.

www stránky: http://www.army.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 16 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT dlouho odmítalo zveřejnit plat Ladislava Bátory a vydat dokumenty, které podepisoval, resp. jejich seznam. Za vydání informace požadovalo 87 tisíc.

Konkrétní čin:
Požádal jsem MŠMT o pracovní smlouvy s Ladislavem Bátorou, dále o jeho plat a o seznam dokumentů a dokumenty, které za svého účinkování na ministerstvu podepisoval. Nejprve neodpověděli vůbec, pak mi poskytli některé informace o platu, vydání info o dokumentech podepsaných Bátorou vyčíslili na 87 tisíc. Ovšem nedodrželi 15denní lhůtu, kdy mohli úhradu nárokovat,  navíc částka je absurdně přehnaná, a navíc jsem chtěl v prvé řadě jen seznam potencionálních dokumentů, nikoli přímo dokumenty. Nakonec jsem obdržel info o většině Bátorových platů a odměn, seznam dokumentů, které podepsal a některé vybrané dokumenty.  Trvalo to ale 4 měsíce namísto zákonných 15 dnů.

Hodnocení organizátora:          
bez dalšího hodnocení

www stránky: http://www.msmt.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 17 – Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví odmítá poskytnout obsah dopisu velvyslance USA, jímž mj. apeloval na změnu české lékové politiky. Slovensko přitom obdobný dopis zveřejnilo bez problémů.

Konkrétní čin:
Požádal jsem Ministerstvo zdravotnictví o dopis velvyslance USA Normana Eisena, kterým se na Ministerstvo obrátil m.j. s cílem odvrátit změny české lékové politiky. MZd žádost odmítlo, že požadavek koliduje s mezinárodními závazky "nedotknutelnosti" korespondence diplomatické mise. Podal jsem rozklad, protože nedotknutelností se myslí něco jiného než poskytnutí informace, a navíc je velvyslanec Eisen zastáncem transparentnosti veřejné správy. V zahraničí byla obdobná korespondence mediím zpřístupněna - např. předsedkyně vlády Slovenské republiky Radičová mediím bez problémů poskytla korespondenci zaslanou vládě taktéž k lékové politice velvyslanci Belgie, Dánska, Švýcarska Německa a Spojeného království. Ministr sice rozhodnutí svého úřadu zrušil, ale pak MZd opět žádost odmítlo, neboť - dle názoru ministerstva - pisatel neudělil k poskytnutí dopisu souhlas (nebyl však na to dotázán). Infozákon sice takový důvod odepření zná, ale v tomto případě mělo ministerstvo o souhlas požádat a myslím, že by jej dostalo.

Hodnocení organizátora:
Zvláštní případ, kdy je třeba od ministerstva požadovat nejen formalistickou právní zručnost, ale také uplatnění celkové vládní politiky transparentnosti. Ministerstvo má vynaložit vlastní aktivitu, která by vedla k otevřenosti a poskytnutí dokumentu, čemuž nic nebrání.

www stránky: http://www.mzcr.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 18 – Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Národní divadlo, příspěvková organizace Brna, odmítá již od února vydat vyúčtování oficiálního brněnského plesu v opeře a smlouvu s realizující firmou.

Konkrétní čin:
V Brně se pořádal v lednu oficiální brněnský ples "Před oponou", který organizovalo Národní divadlo Brno, příspěvková organizace města, a firma BM Media. NDB sice na žádost poskytlo smlouvu i vyúčtování, ale se zakrytím všech finančních položek, kde peníze tekly přes BM Media, a to jak ve smlouvě, kde byly hypotetické sumy, tak ve vyúčtování. Odvolal jsem se, Magistrát zrušil odmítnutí pro nepřezkoumatelnost, opět odmítli vydat, odvolal jsem se - ale o den pozdě, tak mi napsali, že mám smůlu. Podal jsem novou žádost, odepsali mi, že nemůžu žádat znova. I když je to nesmysl, podal jsem znovu žádost jménem o. s. Brnění, opět odmítli vydat, podali jsme odvolání...a čekáme. Už skoro 7 měsíců.

Hodnocení organizátora:
Chybný výklad obchodního tajemství. Jakmile jde o zapojení peněz do veřejné činnosti a smíchání s veřejnými prostředky, nelze obchodní tajemství uplatňovat. Veřejný zájme na informacích zjevně převáží.

www stránky: http://www.ndbrno.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 19 – Obvodní soud pro Prahu 6

Soud odmítá poskytnout informace o výsledcích opatrovnických řízení

Konkrétní čin:
Správa soudu odmítla poskytnout základní statistické údaje o opatrovnických řízeních (celkový počet, kolik do opatrovnictví otce, matky, střídavě), přitom dle dispozic Ministerstva spravedlnosti i nadřízeného Městského soudu v Praze pravidelně vyplňuje statistické listy a informace má v požadovaném členění k dispozici. Příkazu ministerstva se pak snaží vyhnout pomocí opožděné žádosti o úhradu ve výši 4200 Kč (20 hodin vyhledávání), uvádí, že údaje nelze snadno vyhledat. Vyhledání údajů pro  jeden senát za jeden rok (asi z 250 elektronických spisů) údajně trvá 1 hodinu.

Hodnocení organizátora:
Soud tvrdí, že i vyhledání z databáze vyžaduje pracné úkony. Nezní to však důvěryhodně, nejspíše existuje možnost úspornějšího řešení anebo předání části databáze žadateli, aby si údaje sám vyhledal.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=172&j=182&k=1745

Přejít k hlasování

Nominace č. 20 – Okresní soud Praha - východ

Správa soudu odmítá poskytnout rozhodnutí o pokutě, která byla soudu uložena, a sdělit opatření přijatá k nápravě

Konkrétní čin:
Soud nejprve dostal pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů (2000. - Kč). Následně odmítl poskytnout toto rozhodnutí o pokutě s absurdním odůvodněním "není jeho původcem“, a též o opatřeních k nápravě, jelikož prý jde o interní záležitost (přičemž však vlastně sdělil, že věc projednal s odpovědný pracovníkem a uloženou sankci mu dal k úhradě).

Hodnocení organizátora:
Informace se poskytují bez ohledu na "původcovství dokumentu", rozhodující je, zda jej povinný subjekt má. Protiprávní postup u soudu jako prosazovatele práva je závažnějším problémem než u jiných povinných subjektů.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=186&o=176&k=1781&d=318073

Přejít k hlasování

Nominace č. 21 – Okresní státní zastupitelství ve Zlíně

Porušování práva na informace v jakémkoliv rozsahu nemá podle státního zástupce trestněprávní relevanci

Konkrétní čin:           
Po rozsáhlém porušování práva na informace Magistrátem Zlína (průtahy, neoprávněné odepírání, neoprávněná úhrada - viz kauza průlomového rozsudku NSS o poskytnutí informace o odměně šéfa odboru) podal žadatel trestní oznámení, v němž uvedl tr. čin "zneužívání pravomoci veřejného činitele" resp. "zneužití pravomoci úřední osoby". Státní zástupce (snad správně?) konstatoval, že tyto tr. činy nelze v uvedeném jednání spatřovat, zejména pro absenci úmyslu. Opomenul však zhodnotit vztah ke skutkové podstatě tr. činu "§ 330 maření úkolu úřední osoby z nedbalosti", která při velkém rozsahu porušování práva na informace je namístě.

Hodnocení organizátora:
Vzhledem k rozsáhlé obstrukční praxi úřadů při poskytování informací je namístě zvažovat trestně právní důsledky těchto obstrukcí, i když je to dosud pro orgány činné v tr. řízení nezvyklé.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214

Přejít k hlasování

Nominace č. 22 – Praha - Velká Chuchle

Úřad protiprávně odmítá žádost podanou e-mailem bez elektronic. podpisu, starosta i tajemník se odkazují na opatření tajemnice úřadu z roku 2009, které to však také nepožaduje.

Konkrétní čin:
Úřad vytrvale odmítá vyřídit Žádost o informace podanou obyčejným e-mailem (jak umožňuje § 13/1 InfZ) a tvrdí, že je ji nutno podat se zaručeným elektronickým podpisem. Starosta "poučuje" žadatelku, že InfZ odkazuje na zákon o elektron. podpisu, aniž si ho přečetl, stejně tak tajemník projevuje právní neznalost a ignoraci tím, že odkazuje na příkaz tajemnice z r. 2009, který ale elektronický podpis neuvádí (i kdyby, nebylo by to závazné).

Hodnocení organizátora:
Udivující neznalost zákona, navíc se starosta a tajemník ztrapňují "poučováním" žadatelky, čímž jen podtrhují svou nekompetenci.

www.stránky: http://www.chuchle.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 23 – Praha 6

Úřad nezveřejnil v zákonné lhůtě  výroční zprávu za rok 2011.

Konkrétní čin:
Povinný subjekt měl do 1. března 2012 zveřejnit svojí výroční zprávu za rok 2011 dle §18 InfZ. Ještě  21. srpna 2012 na webu úřadu nebyla.

Hodnocení organizátora:
Jde spíš o výjimečný výpadek, tuto povinnost P6 vždy plnila včas. V tomto volebním období však úroveň otevřenosti významně poklesla.

www.stránky: http://www.praha6.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 24 –  Praha 6

Radnice Prahy 6  tají informace o vysokých odměnách svých vedoucích úředníků.

Konkrétní čin:
Úřad Praha 6 odmítl poskytnout informace o „udělení odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha 6 za splnění   mimořádných úkolů“. Odmítnutí odůvodnil provedeným „testem proporcionality“, na jehož základě došel k závěru, že v tomto konkrétním případě   nepřevážil   veřejný   zájem   (kontrola   vynakládaných   veřejných   prostředků)  nad právem na  ochranu  soukromí  a  zveřejnění  informace  by  znamenalo  nepřiměřený  zásah  do  soukromí. Uvedl, že z poskytnutých informací by se žadatel nic nedozvěděl, protože by nemohl objektivně posoudit „všechna kritéria a podmínky zaměstnavatele, za kterých k poskytnutí odměny došlo“. Dále, že „právo na ochranu soukromí je posuzováno a hodnoceno výše, neboť se jedná o základní lidské právo, zatím právo na informace je „pouhým“ právem politickým“. Dále, že jde jen o „obyčejné úředníky“ a nikoliv politiky.  Dále odmítl poskytnout vyhodnocení splněných mimořádných úkolů s tím, spadají do oblasti organizace a interního řízení, nejsou předmětem evidence a archivace dat.

Hodnocení organizátora:
Povinný subjekt uvedl, že z poskytnutých informací by se žadatel nic nedozvěděl, protože by nemohl objektivně posoudit „všechna kritéria a podmínky zaměstnavatele, za kterých k poskytnutí odměny došlo“. Přitom žádost se táže právě i na tato kritéria a podmínky a zčásti jsou poskytnuty. Dále, že jde jen o „obyčejné úředníky“ a nikoliv politiky.  Přitom dotaz se týká vedoucích odborů, tedy po starostovi, místostarostech a tajemníkovi nevýše postavených zaměstnanců úřadu. Dále odmítl poskytnout vyhodnocení splněných mimořádných úkolů s tím, spadají do oblasti organizace a interního řízení, nejsou předmětem evidence a archivace dat. Jinými slovy sdělil, že po cca 1 měsíci po udělení odměn neví a neeviduje, zda existoval důvod pro jejich udělení.
Svévolnost rozhodnutí je do očí bijící. Z pojmu „test proporcionality“ dělá alchymistické zaříkadlo, jehož použitím lze z čehokoliv učinit cokoliv. Sdělení, že důvodnost udělení odměn již není známa a neeviduje se představuje dramatický problém při účelnosti vynakládání veřejných prostředků.

www stránky: http://www.praha6.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 25 – Praha 8

Radnice odmítá a úmyslně komplikuje poskytnutí zápisů zastupitelstva a dokumentů o veřejné zakázce stavby radnice za 1,4 miliardy.

Konkrétní čin:
Radnice se pokusila blokovat přístup k zápisům zastupitelstva tím, že ač je měla elektronicky, tiskla je na papír a tvrdila, že je musela skenovat. Po odvolání a stížnosti poskytla vše elektronicky a peníze (cca 800 Kč) vrátila. Dále neposkytla smlouvu na výstavbu radnice se supermarketem za 1,4 miliardy Kč. Smlouvu nakonec dala na web ve formě skenu papírového dokumentu. Aby nebylo možné v textu snadno vyhledávat, zobrazuje smlouvu stránku po stránce a s vymazanými všemi údaji o cenách a bez příloh, v nichž je to hlavní (odkazuje na obchodní tajemství). K projektu též byla vyhlášena veřejná zakázka na koncesní projekt na specifikaci provozních a technických aspektů stavby. Koncesní projekt radnice odmítla poskytnout (prý obchodní tajemství). Po odvolání jej poskytla bez podstatných údajů a odmítá elektronickou formu - prý bez podpisu jde o neplatný dokument. Odmítla též poskytnou stanovisko ÚOHS k projektu, jelikož není "původcem dokumentu" a nemá k němu "disposiční právo" (!!!)

Hodnocení organizátora:
Jde o systematické, rozsáhlé úmyslné obstrukce Infozákona a dalších předpisů a úmyslné neplnění úkolů úředních osob. Rozhodnutí úřadu obsahují absurdní neprávní bláboly (např. "disposiční právo k dokumentu"). Alarmující je rozsáhlé tajení informací ve vztahu ke gigantickému projektu sídla radnice.

www stránky: http://praha8.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 26 – Ralsko

Tajemník úřadu odmítl poskytnout zápisy, usnesení a doprovodné materiály z rady a zastupitelstva města v elektronické podobě předsedovi kontrolního výboru a jeho členům.

Konkrétní čin:
Tajemník odmítl poskytnout Kontrolnímu výboru zápisy a usnesení RM a ZM s doprovodnými materiály v elektronické podobě na CD nebo flash disku s tím, že zastupitelstvo nepověřilo KV takovou kontrolou. Přitom KV je ze zákona povinen kontrolovat plnění usnesení RM a ZM, a žádost jen upřesňovala technickou formu informací.

Hodnocení organizátora:
Fantasmagorický protiprávní postup tajemníka.

www stránky: http://mestoralsko.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 27 – Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘSD tají znalecký posudek na základě kterého jsou z veřejných prostředků hrazeny náklady na odstranění reklamačních závad dálnice D11 v úseku, kde došlo ke zvlnění vozovky.

Konkrétní čin:
ŘSD ujistilo veřejnost, že veškeré náklady na odstranění reklamačních závad ponese dodavatel stavby. Následně dle zjištění ČT byla zveřejněna informace, že 50% nákladů na odstranění těchto reklamačních závad hradí český stát. Podal jsem žádost o poskytnutí znaleckého posudku, kterým je finanční spoluúčast státu na opravách zdůvodněna.     Rozhodnutím ze dne 29. 6. 2012 byla tato žádost zamítnuta s odůvodněním, že znalecký posudek je duševním vlastnictvím zpracovatele (ČVUT) a ŘSD jako objednavatel nemá výslovné svolení od zpracovatele k dalšímu šíření třetím osobám. Jsem toho názoru, že stanovisko ŘSD je jednak v rozporu se zákonem, jak uvádím i v odvolání, a navíc jsem přesvědčen, že veřejné prostředky není možno vynakládat na základě utajovaných znaleckých posudků. Zájmem veřejných zadavatelů je, aby byli s okolnostmi mimořádných výdajů seznámeni.

Hodnocení organizátora:
Takový posudek nelze považovat za autorské dílo. Hlavním znakem autorského díla je neopakovatelnost. Je však myslitelná v případě, kdy by ideálně dva nezávislé posudky měly mít zcela stejný výsledek? To potvrdila judikatura na případě právního posudku.
Dále je otázka, zda (pokud by šlo o autorské dílo) vůbec mohlo ŘSD objednat takový posudek jinak, než s plnou licencí k majetkovým právům, odpovídající postavení objednatele jako povinného subjektu, jinými slovy, objednat posudek s tím, že samozřejmě bude veřejně dostupný. Nikoliv tedy jen pro interní použití, jak píší, ale též pro použití podle Infozákona.

www stránky: http://www.rsd.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 28 – Ředitelství vodních cest ČR

Rozsáhlá systematická obstrukce přístupu k informacím - na žádosti reagují unifikovaným prodloužením lhůty, neoprávněná úhrada, i po úhradě inf. neposkytnou - nečinnost.

Konkrétní čin:
Systematické rozsáhlé obstruování procesu přístupu k informacím. Příklady:
1) žadatel podal v r. 2012 10 žádostí, v 8 případech obdržel unifikované sdělení o prodloužení lhůty o 10 dnů s 5 často absurdními důvody: a) objemné množství dat v případě 1-2 smlouvy s externími poradci či o odbornou studii, b) informace se nenacházejí ve statickém stavu a na jednom místě, c) bude nutné posoudit, zda poskytnutí nebrání ust. zákona, d) bude nutná konzultace mezi různými složkami atd.).
2) v 7 případech nebyly informace poskytnuty vůbec (a podány stížnosti proti nečinnosti ŘVC),
3) žádost o odbornou studii z roku 2006 odmítnuta, že ji lze získat až po skončení procesu EIA, který probíhá od roku 2005 (tato studie je sice v tomto procesu citována, ale veřejnost k ní nemá přístup!)
4) ve 2 případech byla požadována neodůvodněně vysoká úhrada, kterou pak nadřízený orgán snížil na třetinu
5) i po uhrazení (snížené) úhrady ŘVC informace prostě neposkytlo ani po dvojí urgenci a podání stížnosti proti nečinnosti, takže žadatel musel podat dvě správní žaloby proti nečinnosti (jde o 36 faktur o výdajích ŘVC ČR za rok 2011).
Obstrukční postup ŘVC ČR je systematický a úmyslný (nikoliv nahodilý či náhodný). První stupeň je programová nečinnost, následuje odepření s irelevantními důvody nebo irelevantní výpočty obrovských nákladů (např. za čtení, začerňování údajů, za kancelářské práce, za konzultace). Obstrukční postup ŘVC ČR tak hraničí s trestnými činy zneužití pravomoci úřední osoby § 329, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti § 330

Hodnocení organizátora:
Jeden z nejkřiklavějších případů rozsáhlé úmyslně systematické obstrukce práva na informace. Zneužití zákona proti jeho účelu - zneužití procesních "možností" proti žadatelům. Případ upozorňuje na minimální reálnou vymahatelnost práva na informace.

www stránky: http://www.rvccr.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 29 – Stanovice

Opoziční zastupitelce starostka odmítnula nahlédnout do dokumentů na radnici, po podání žádosti požadovala přes 1000,- Kč úhradu.

Konkrétní čin:
Starostka mi jako zastupitelce neumožnila nahlédnout do dokumentů na obci, udělat si fotokopie a nahlédnout do smluv. Proto jsem podala žádost podle infz se zdůrazněním, že žádám jako zastupitelka.  Starostka požádala o úhradu přes 1000 Kč. Po odmítnutí úhrady podávám stížnost na Krajský úřad. Starostka mezitím navrhla zpoplatnění pro zastupitele dle ceníku, který je podle 106/1999 Sb., zastupitelstvo schválilo. Kraj nařizuje starostce informace poskytnout. Přesto starostka požaduje Kč 320,- za kopie, ač jsem již žádost zúžila jen na knihu faktur, nikoli kopie faktur.  Kontrola MV potvrdila právo na bezplatné poskytnutí.  Informace jsem dosud nedostala. V lednu 2012 jsem podala jinou  žádost výslovně podle zák. 128 o obcích. Na tu starostka dosud nereagovala.

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá systematická a úmyslná obstrukce, vzpoura proti zákonu.

www stránky: http://www.obecstanovice.cz/index.php?nid=974&lid=CS&oid=72116

Přejít k hlasování

Nominace č. 30 – Státní oblastní archiv v Praze

Opakovaně požaduje neúměrné úhrady - 60 Kč za sken 1 strany A4 (navíc bez sazebníku).

Konkrétní čin:
úřad blokuje přístup k informacím požadavkem 60 Kč za oskenování 1 strany A4. Nadřízené MV to dokonce potvrdilo, když vytvořilo absurdní konstrukci, že na poskytnutí informace dle InfZ lze vztáhnout částku stanovenou v předpise pro poskytování archiválií.

Hodnocení organizátora:
Za informace v režimu InfZ nelze požadovat úhradu na základě vyhlášky k archivnímu zákonu.

www stránky: http://www.soapraha.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 31 – Strančice

Soustavné porušování InfoZákona - neoprávněné zpoplatňování informací, účelová manipulace se sazebníkem, poskytování nesmyslných a nepravdivých informací, nezveřejňování poskytnutých informací.

Konkrétní čin:
Obec soustavně protiprávně odepírá informace: informaci o výši vyplacených mimořádných odměn z obecního rozpočtu, o ceně stavby přístřešku na kontejnery vč. kopií faktur, kdo byl předkladatelem usnesení rady, kdo rozhodl o ukončení zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí na internetových stránkách obce, které bylo jako jeden z bodů volebních programů všech tří volebních stran prosazeno těsně po volbách. Soustavně obstruuje neoprávněnými požadavky úhrady (ve dvou případech krajský úřad úhradu zrušil), vyhýbá se poskytnutí tím, že zašle pouze „stručný popis obsahu“ (krajský úřad nařídil informaci poskytnout úplně), poskytnutím lživých informací (např. že předkladateli byli všichni členové rady, což někteří popřeli a krajský úřad postup úřadu označil za nepřezkoumatelný a nařídil zjednat nápravu). Přijal protiprávní sazebník úhrad (po intervenci Ministerstva vnitra opraven), anebo nezveřejňování již poskytnutých informací (jak ukládá InfZ). Mnohé informace přes rozhodnutí nadřízeného orgánu dosud úřad neposkytl.

Hodnocení organizátora:
Typický příklad rozsáhlé systémové obstrukce úřadu, kdy nedostatek nástrojů k prosaditelnosti práva na informace umožňuje splétat nekonečné řetězce procedur bez jakéhokoliv efektivního výsledku.

www stránky: http://www.strancice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 32 – Středočeský kraj

Úřad obstruuje přístup k informacím rozsáhlým úmyslným administrativním pingpongem.

Konkrétní čin:
3. 1. 2012 žadatel požádal Středočeský kraj o informace o odměnách zastupitelů a užívání krajského majetku zastupiteli. Krajský úřad (KÚ) odkázal na web a některé body vůbec neuvádí.    Podána stížnost, MV se s ní ztotožňuje a přikazuje info poskytnout. KÚ ,,vyřizuje" tím že stejnou část žádosti opět nevyřídil. Podána stížnost, MV opět podrobně přikazuje povinnému jak má informace poskytnout. KÚ 4. 4. 2012 vydává rozhodnutí o odmítnutí jednoho bodu a požaduje úhradu za další body 15.330,- Kč. Podáno odvolání a stížnost proti úhradě. MV se ztotožňuje s odvoláním, ruší úhradu, protože povinný ztratil právo na ni, když byl ohledně části bodů nečinný. KÚ rozhodne o části žádosti a dále zašle přesně to samé co dříve. Podána stížnost s odkazem, že se jedná o úmysl. MV přikazuje povinnému, jak má dále postupovat a odkazuje na svá předešlá rozhodnutí. 24. 7. 2012 KÚ rozhoduje o odmítnutí informací k jednomu bodu a k nevyřízeným bodům se nevyjadřuje. Podána stížnost na „zamlčené“ body. Podáno odvolání. MV dal za pravdu žadateli, přikázal, jak má povinný postupovat a zdůraznil možnost podání žaloby pro nečinnost.

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá systematická a zjevně úmyslná obstrukce, "vzpoura úředníka" proti zákonu.

www stránky: http://kr-stredocesky.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 33 – Sudice

Starostka rozvinula extrémní obstrukci, aby blokovala poskytnutí informací o hospodaření v obecním lese.

Konkrétní čin:
15. 6. 2011 žadatel požádal OÚ Sudice o poskytnutí informace o hospodaření v obecním lese. Obec žádost odmítla. Žadatel podal odvolání, obec je Krajskému úřadu nepostoupila. Žadatel se obrátit na KÚ JMK přímo se žádostí o ochranu před nečinností. KÚ si vyžádal spis, odmítnutí zrušil a vrátil k novému projednání. OÚ Sudice nereagoval, žadatel musel cestou povinného OÚ zaslat na KÚ stížnost, tu však obec nepostoupila, žadatel zaslal kopii stížnosti na KÚ s další žádostí o ochranu před nečinností. KÚ přikázal OÚ Sudice postoupit stížnost. OÚ Sudice však vydal dne 9. 3. 2012 (9 měsíců po žádosti!) rozhodnutí o vydání informací, avšak podmínil je úhradou nákladů (cca 500 Kč) Žadatel s náklady nesouhlasil (byly neoprávněné) a podal stížnost.  Ani tu OÚ Sudice na Kraj nepostoupil a nevyřídil.  Žadatel musel opět požádat Kraj o ochranu před nečinností, ten přikázal vyřídit žádost o informaci bez nároků na úhradu nákladů řízení. Ani na tento příkaz však povinný subjekt Obecní úřad Sudice nereagoval a do dnešního dne (5. 9. 2012, tj. skoro 15 měsíců od žádosti) informace nevydal. Žadatel bude muset postupovat cestou soudní žaloby.

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá a jistě úmyslná systematická obstrukce, zvýrazněná aktivním využíváním nečinnosti vždy až na hranu. Rozsah obstrukce lze hodnotit jako trestný čin.

www stránky: http://www.sudice-bk.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 34 – Technické služby města Liberce a.s.

Městem 100% vlastněná společnost odmítla poskytnout informaci člence dozorčí rady (natož zastupitelům).

Konkrétní čin:
Rada města vypověděla smlouvy na plakátovací plochy a vypsala výběrové řízení na nového provozovatele. Podmínky kritizovala komise rady, doporučila svěřit některé městské společnosti, která by tím vylepšila svůj rozpočet. Zájem projevil ředitel Technických služeb města Liberec, ale krátce po podepsání smlouvy mezi městem a TSML lukrativní část zakázky obratem převedl na společnost Rengl. Smlouvu s podmínkami však odmítl poskytnout jak zastupitelům, s odkazem na údajné obchodní tajemství, tak člence dozorčí rady. Ředitel TSML O. Kypta tvrdí, že a.s. je vázána mlčenlivostí, a že není ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem. Na tom se též „usneslo“ Představenstvo.

Hodnocení organizátora:
Vedení města obešlo svá pravidla pro zadávání veřejných zakázek: striktní pravidla platící pro město Liberec byla obejita tím, že se zakázka zadala přes TSML, která, jako obchodní společnost, nemusí své smlouvy zveřejňovat, nemusí poskytovat tolik informací atd.

www stránky: http://www.tsml.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 35 – Úřad vlády ČR

Úřad vlády přes jasné rozsudky soudů odmítá zveřejnit informace o platech a odměnách zaměstnanců.

Konkrétní čin:
I když soudy jasně rozhodly, že platy vyšších úředníků a mimořádné odměny všech osob ve veřejné správě se musejí poskytovat, úřad vlády to nerespektuje. Podle svého mluvčího "Úřad vlády v současnosti vyčkává na výsledky několika řízení v této věci a poté rozhodne o dalším postupu." Úřad tedy jen vyčkává, až nastane totéž, jako v případě Hradu, kdy soud poskytnutí informací nařídil. Po neuposlechnutí by totiž následovala exekuce. Pro srovnání - ve Spojeném království si odměňování osob ve veřejné správě (senior staff) lze najít na internetu. Například J. Heywood, Cabinet Secretary , tedy postavení odpovídající paní Nagyové, vedoucí kanceláře českého premiéra, má roční plat £190,000 - £194,999.

Hodnocení organizátora:
Mimořádně destruktivní příklad pohrdání právem z nejvyššího patra české exekutivy. V jiných zemích vlády spíše jdou příkladem, u nás je tomu naopak.

www stránky: http://www.vlada.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 36 – Vestec u Prahy

Starosta chce pro externí firmu, která vede účetnictví obce, po zastupitelce úhradu za informace k rozpočtu, obstruuje přístup k informacím i jinými formami, např. za nahlédnutí do souhlasů ke kácení dřevin v obci za 3 roky (ročně jich bývá několik) žádá po zastupitelce 10 000 Kč za vyhledání informací, ač musejí být vedeny elektronicky

Konkrétní čin:
Zastupitelka požádala před rozhodováním zastupitelstva o rozpočtu a rozpočtovém opatření o účetní knihu. Starosta sdělil, že ji vede elektronicky najatá firma, které musí uhradit čas nahlížení (800 Kč/h) + cestovní výlohy (300 Kč). Obec přitom má svou účetní. Než Min. vnitra odmítlo požadavek starosty, jednání o rozpočtu proběhlo, podklady nedostala dosud.
ZO odmítá neposkytnutí informací zastupitelce projednat. Zastupitelka též požádala dle InfZ o povolení na kácení dřevin za r. 2008-2011, nahlédnutím na úřadě. OÚ to podmínil uhrazením 10 036,-Kč, prý za vyhledávání - že musí prohledat spis každé z 579 nemovitostí, po 5 minutách = 48,25 hodin po 208 Kč. Přitom písemnosti (i o kácení) se ukládají dle věcných hledisek pod ukládací znaky. Spisy a písemnosti z probíhajícího roku (požadovaný r. 2011) zůstávají v kanceláři ve složce Řízení - Kácení stromů v elektr. podobě, v počítači starosty/asistentky. Nahlédnutím do protokolu je lze rovnou nalézt, stejně tak i pomocí elektronické spisové služby – evidence přijatých a odeslaných písemností. Obec je malá cca 2 tis. obyvatel, OÚ nemá odbory, řízení o kácení vyřizovala v roce 2009, 2010 jedna osoba. Ročně je na OÚ podáno jen několik žádostí.

Hodnocení organizátora:          
Mimořádně křiklavý případ omezení práva zastupitelů na výkon mandátu, který zahrnuje přístup k informacím zejména o financích a hospodaření obce. Podle zákona je obec povinna takovou informaci zastupiteli bezplatně poskytnout, např. na CD nebo papírově.

www stránky: http://www.vestec.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 37 – Vrchní soud v Praze

Soud nezveřejňuje poskytnuté informace, jak ukládá Infozákon, navzdory výzvě nadřízeného orgánu.

Konkrétní čin:          
Soud neplní zákonnou povinnost zveřejnit na webu informace, které poskytl žadatelům.

Hodnocení organizátora:
Chyba, která je u justice více nepřijatelná než u jiných povinných subjektů.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=217&o=207&k=2071

Přejít k hlasováníHlasování - Cena veřejnosti 2012 - kategorie Zavřeno - Přístup k informacím

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2012 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2012 v kategorii Zavřeno - Přístup k informacím
Nominace č. 1. - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
Nominace č. 2. - České dráhy, a. s.
Nominace č. 3. - Český Brod
Nominace č. 4. - Český rozhlas
Nominace č. 5. - Dašice
Nominace č. 6. - Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Nominace č. 7. - Generální inspekce bezpečnostních sborů
Nominace č. 8. - Hygienická stanice hl. m. Prahy
Nominace č. 9. - Jižní centrum Brno, a. s.
Nominace č. 10. - Kancelář prezidenta republiky
Nominace č. 11. - Králův Dvůr
Nominace č. 12. - Krupka
Nominace č. 13. - Magistrát města Brna
Nominace č. 14. - Magistrát města Kladna
Nominace č. 15. - Ministerstvo obrany ČR
Nominace č. 16. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nominace č. 17. - Ministerstvo zdravotnictví
Nominace č. 18. - Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Nominace č. 19. - Obvodní soud pro Prahu 6
Nominace č. 20. - Okresní soud Praha - východ
Nominace č. 21. - Okresní státní zastupitelství ve Zlíně
Nominace č. 22. - Praha - Velká Chuchle
Nominace č. 23. - Praha 6 -výroční zpráva
Nominace č. 24. - Praha 6 - informace o odměnách
Nominace č. 25. - Praha 8
Nominace č. 26. - Ralsko
Nominace č. 27. - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nominace č. 28. - Ředitelství vodních cest ČR
Nominace č. 29. - Stanovice
Nominace č. 30. - Státní oblastní archiv v Praze
Nominace č. 31. - Strančice
Nominace č. 32. - Středočeský kraj
Nominace č. 33. - Sudice
Nominace č. 34. - Technické služby města Liberce a.s.
Nominace č. 35. - Úřad vlády ČR
Nominace č. 36. - Vestec u Prahy
Nominace č. 37. - Vrchní soud v Praze

         

                                     

 
English Čeština