Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie Zavřeno - Svoboda projevu

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1. Brno-jih
Nominace č. 2. Desná
Nominace č. 3. Krupka
Nominace č. 4. Neratovice
Nominace č. 5. Pohřebnictví Zlín a Magistrát Zlína
Nominace č. 6. Praha - Velká Chuchle
Nominace č. 7. Praha 11 a Radou zřízená mediální komise
Nominace č. 8. Praha 21 - Újezd nad Lesy
Nominace č. 9. Praha 6
Nominace č. 10. Račetice
Nominace č. 11. Šlapanice
Nominace č. 12. Vestec u Prahy
Nominace č. 13. Zlobice

 

Nominace Ceny veřejnosti 2012 - kategorie Zavřeno svoboda projevu

Nominace č. 1 – Brno-jih

Radniční periodikum Jižní kurýr dlouhodobě odmítá zveřejnit názory opozice, ač starosta má např. k téže věci 1,5 strany.

Konkrétní čin:
Sdružení Samostatný jih, o.s. na konci roku 2011 a začátkem roku 2012 zaslalo dva příspěvky do radničního periodika Jižní kurýr. Ani jeden nebyl zveřejněn. Do čísla 2/2012 zaslali příspěvek tři opoziční zastupitelé. Ani jednomu z nich nebyl zveřejněn. Přitom zastupitelka Bočková se vyjadřovala k problematice, o které starosta na stranách 1 a 2 jednostranně informoval v několikanásobném rozsahu (rekonstrukce továrny Feramo). Zastupitelé dodrželi termín uzávěrky.  Jižní kurýr nezveřejnil názory opozičních zastupitelů ještě nikdy.

Hodnocení organizátora:
Otevřená předběžná cenzura, zakázaná článkem 17 Listiny.

www stránky: http://www.brno-jih.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Desná

Nedovoluje veřejnosti komentovat texty na stránkách města, přestože systém vkládání komentářů umožňuje.

Konkrétní čin:
Stránky města jsou navrženy tak, že umožňují vkládat komentáře k článkům. Tato možnost je však zablokována -  ihned po vložení příspěvku. I když to není zákonná povinnost ani příliš běžná praxe, bezdůvodně se tato možnost ztrácí. Veřejná diskuze touto formou je tak zbytečně znemožněna.

Hodnocení organizátora:
bez dalšího hodnocení

www stránky: http://www.mesto-desna.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Krupka

Zneužívání radničních listů k sebeprezentaci radních města, k manipulaci míněním občanů města a napadáním opozičních zastupitelů.

Konkrétní čin:
Město Krupka vydává měsíčník RADNICE, „zdarma“ do všech  domácností (5500 ks).Údajná apolitičnost vypadá tak, že značná část měsíčníku a každá jeho titulní stránka je věnována popisu úspěchů osob v čele radnice, hlavně starosty Matouše.  Dalším obsahem jsou články ukazující osoby v čele města při podpoře obecně pozitivních činností v oblasti kultury, sportování mládeže, odpočinku seniorů atd.Zároveň se uplatňuje stoprocentní cenzura názorů opozice v zastupitelstvu. Příspěvky opozice jsou opakovaně odmítány, stejně jako žádosti opozice na účast v redakční radě, právě s odvoláním na „apolitičnost“. Opoziční zastupitelé zaslali redakci příspěvek „Hazard v Krupce dostal zelenou“, nebyl uveřejněn, šéf redakční rady Ing. M. Křivohlavý písemně sdělil, že „obsahové zaměření je určeno pouze pro přenos informací z Městského úřadu občanům“.Neobjevují se ani články o obecných a provozních problémech města. Periodikum bylo zneužito k jednostrannému napadání politických soupeřů při třikrát opakovaných volbách (zrušeny soudem pro uplácení voličů) – vedení zveřejnilo své „Prohlášení k 2.opakovanému hlasování,“ aniž dalo prostor protinázoru.

Hodnocení organizátora:
Výrazné zneužívání radničního periodika, otevřené a nezastírané porušování ústavního zákazu cenzury.

www stránky: http://www.mukrupka.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Neratovice

Starostka ztěžuje přístup k informacím nebo je neposkytne, k podkladům do rady nejsou přiloženy přílohy, existují neveřejné přílohy. Místostarosta zastrašuje trestním oznámením pro pomluvu.

Konkrétní čin:
Město protiprávně odepírá některé informace, např. o mimořádných odměnách ředitelů příspěvkových organizací. V radničním periodiku útočí starostka na žadatelku za vysoký počet žádostí, přitom jejich část vzniká tím, že nezveřejňuje informace aktivně anebo je neposkytuje správně. Místostarosta podal na občanku trestní oznámení pro pomluvu, jelikož vyjádřila úvahu, zda při změně územního plánu k pozemku jeho matky nemohlo dojít k uplácení zastupitelů.

Hodnocení organizátora:
Výrazné zneužívání radničního periodika, otevřené a nezastírané porušování ústavního zákazu cenzury.

www stránky: http://neratky.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Pohřebnictví Zlín a Magistrát Zlína

Pohřebnictví Zlín, p.o. Zlína, podalo žalobu pro pomluvu na občanku, která v tisku kritizovala nepořádek na hřbitově.

Konkrétní čin:
Žena vyfotografovala nepořádek na hřbitově a kritizovala jej v tisku. Pohřebnictví Zlín, zodpovědná příspěvková organizace města, na ni podala žalobu pro pomluvu, v níž vedle omluvy požadovala též odškodnění 100 000.- Kč. Soud žalobu smetl, uvedl, že nejen že je nepořádek prokázaný fotografiemi a že kritika je přiměřená, ale také, že veřejná firma musí strpět vyšší míru kritiky. Soudce uštěpačně poznamenal: „Sám žalobce si svou pověst kazí tím, že i přes opakovaná upozornění na množství odpadků a to, že vypadávají z otevřeného kontejneru, nezjednal nápravu a celou věc vůči žalované bagatelizoval“. Radnice se ani neomluvila, ani neprosadila nápravu.

Hodnocení organizátora:
Trapný pokus kriminalizovat a zastrašovat kritiky. Nejhorší na případu je, že z něj radnice Zlína nevyvodila žádné závěry.

www stránky: http://www.zlin.eu/ 

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Praha - Velká Chuchle

Na diskusním fóru jsou mazány kritické příspěvky

Konkrétní čin:
V diskusním fóru se na základě pravidel mažou příspěvky, které porušují zákony či jsou neslušné. Dochází však k mazání i příspěvků, u nichž se neslušnost spatřuje v kritičnosti či nepohodlnosti.

Hodnocení organizátora: bez dalšího hodnocení.

www stránky: http://www.chuchle.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Praha 11 a Radou zřízená mediální komise

Cenzura a zneužívání periodika

Konkrétní čin:
Periodikum Prahy 11 je cenzurované, vyjadřuje jen názory radniční koalice. Řídí ho mediální komise řízená přímo Radou, která je složená jen ze zástupců koalice. Rada se usnesla na pravidlu „Odmítnout příspěvky, které objektivně neodpovídají pravdě, slušnosti, překračují stanovenou délku, nebo obsahují skrytou, či otevřenou reklamu a prezentaci firem, politických stran, uskupení apod.“ Přitom starosta a koalice trvale zveřejňují články, obsahující prezentaci svých politických stran. Konkrétní předložené články o privatizaci, o výstavbě domů se sociálními byty) odmítla s odůvodněním, že „se základní sdělení článku nezakládá na pravdě“. Autorka přitom byla dříve místostarostkou pro tyto oblasti.

Hodnocení organizátora:
Zcela chybně nastavená pravidla pro vydávání periodika. Jsou postavena na možnosti úplné svévole při výkladu pojmů jako "pravda", "slušnost" či "prezentace". Provádí se otevřená předběžná cenzura.

www stránky: http://www.praha11.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Praha 21 - Újezd nad Lesy

Střet zájmů daný tím, že členka rady je šéfredaktorkou Újezdského zpravodaje, členové rady jsou v redakční radě

Konkrétní čin:
Členka rady je šéfredaktorkou periodika, členové rady jsou v redakční radě. To představuje střet zájmů - členové rady přímo získávají výhodu tím, že ovlivňují informování o své práci.

Hodnocení organizátora:
Jde o střet zájmů, i když takový model převládá ve většině měst, obcí a krajů.
Zároveň je však toto periodikum vyvážené a objektivní, možná i vlivem tlaku opozičního politika, který koalici kritizuje a vydává alternativní periodikum. Zpravodaj delší dobu poskytuje velký prostor alternativním názorům, zejména opozici, ale i občanům. Např. v posledním čísel je podíl plochy alternativních názorů 22% politického obsahu periodika. Nominující opoziční politik pravidelně v periodiku publikuje velmi kritické až útočné články.
Periodikum nevykazuje znaky cenzury.

www stránky: http://www.praha21.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Praha 6

Radniční noviny Prahy 6 "Šestka" jsou cenzurované, slouží jako oslava vedení, nezveřejňují kritiku nebo oponentní názory.

Konkrétní čin:
Radniční noviny Prahy 6 "Šestka" jsou cenzurované, sloužící jako oslava radnice Prahy 6, aniž by zveřejňovaly alternativní názory, informovaly o skutečných diskusích na zastupitelstvu, upozorňoval na důležitá budoucí rozhodnutí.

Hodnocení organizátora:
Typický příklad průběžné volební kampaně aktuálního vedení radnice za veřejné prostředky (cca 1 mil., Kč. ročně). Periodikum tají veřejnosti, že na zastupitelstvu probíhají diskuse a existuje množství alternativních názorů na řešené problémy.

www stránky: http://www.praha6.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Račetice

Starosta obce Račetice zastrašuje a pomlouvá své opoziční soky za peníze obce v tištěném měsíčníku.

Konkrétní čin:
V periodiku obce má na první straně starosta pravidelně článek, v němž popíše některé události ze svého – sebechvalného - pohledu. Jinak v časopise o rozhodování obce není nikdy nic. V čísle z června 2012 tento sloupek (třetina první strany) celý věnoval útoku na místního občana – opozičního zastupitele (již ze ZO odstoupil). Prostor pro názor dotčeného neposkytl. Starosta si stěžuje, že ho a obecní úřad „udal na krajském úřadě“. Vedle jiných útoků píše „…co jeho posedlý mozek ještě vyplodí a možná již vyplodil, ale už jen fakt kdy píše na Krajský úřad, aby se akce Teplofikace obce zastavila, je pouze ukázka praktik člověka, který se skutečně všemožně snaží dostat do nějaké politicky významné obecní funkce. Na můj dotaz proč mě a obec udává, mi na zastupitelstvu odpověděl, že je to jeho občanská povinnost.“ Periodikum nijak neinformuje o tom, že v obci existují aktivity dalších lidí. Za útokem jsou spory o starostovu aktivitu  - stavbu elektrárny, později teplárny v obci, které projektuje, a kontrola hospodaření obce (z kontroly provedené krajským úřadem plynou závažné nedostatky). 4 z devíti zastupitelů již odstoupili.

Hodnocení organizátora:          
Vedle cenzury periodika je zvláště závažné jeho zneužití k jednostrannému útoku na konkrétního oponenta - jde o porušení tiskového zákona. Důvod agresivity nejspíše ukazuje to, že kontrola krajského úřadu konstatovala rozsáhlé vady v účetnictví a rizikové (zadlužené) hospodaření.

www stránky: http://www.racetice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Šlapanice

Starosta a oba místostarostové osobně cenzurují radniční periodikum. Ignorují doporučení k nápravě a zveřejňují jen své názory. Kritické názory nezveřejňují, protože jsou "politické".

Konkrétní čin:
Periodikum se rozsáhle zneužívá k prezentaci výhradně názorů starosty a místostarosty. Rada města přijala rozhodnutí, zakazující ve Zpravodaji zveřejňovat „články s politickým obsahem“. Přitom pravidelně starosta, někdy i místostarosta, publikují rozsáhlé politické články - líčení svých pracovních úspěchů. Jejich vyjádření představuje asi 60 - 80% politické plochy periodika. Redakční radu tvoří starosta, místostarosta, 2 zaměstnanci a předsedkyně komise pro tisk a informace. I když měla redakční rada k dispozici 2 články na stejné, diskutované téma (příprava strategie obce), otiskla jen jeden - místostarostův, a oponentní zamítla. Na námitku občana na střet zájmů členů rady, že členstvím v redakční radě získávají výhodu ovlivňovat informace o své práci, zastupitelstvo vzalo „na vědomí, že starosta ani místostarostové nejsou v případě své účasti v redakční radě ve střetu zájmů“.

Hodnocení organizátora:
Výrazný příklad otevřené cenzury a zneužití radničního periodika.
Zastupitelstvo obce nemá kompetenci autoritativně rozhodnout o existenci střetu zájmů. Může jen rozhodnout, zda má být osoba vyloučena z rozhodování (§ 83/2 obecního zákona)

www stránky: http://slapanice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 12 – Vestec u Prahy

Masivní cenzura místního periodika, Rada obce změnou pravidel znemožnila zařazení příspěvků občanů i zastupitelů.

Konkrétní čin:
Redakce Vesteckých listů nezařadila dva příspěvky člena zastupitelstva, které splnily pravidla pro vydávání: 1) o pokutě obci za nepovolenou stavbu 80 m dlouhé lávky přes rybník, a že by ji měla zaplatit odpovědná osoba a ne všichni občané z obecní kasy, 2) o schválení stavby developerovi, který nedodržel územní plán obce (starosta je realitní makléř pro Vestec – střet zájmů). Ani kontrolní výbor neodpověděl na stížnost proti nezveřejnění článků. Redakce ani starosta na žádost o vysvětlení vůbec nereagovali. Zastupitelstvo odmítlo dvakrát projednat body k cenzuře v periodiku, dále odmítlo "Znovuzavedení Jednacího řádu obce", který většina zastupitelů v červnu 2011 zrušila, ačkoliv podle Zákona o obcích § 96 Jednací řád obec mít musí, a dále odmítlo připojit se k projektu "Radniční listy bez cenzury", k podpisu "Protikorupčního desatera" a zavést diskusního fóra na webových stránkách obce. Naopak Rada obce schválila nová pravidla vydávání periodika, ve kterých se již neumožňují příspěvky občanů, jak stanovila předchozí pravidla.

Hodnocení organizátora:
Jeden z nejvýraznějších příkladů drsné cenzury a zneužívání periodika, navíc podbarvený střetem zájmů starosty (realitní makléř v místě)

www stránky: http://www.vestec.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 13 – Zlobice

V obecních novinách starostka sama sebe chválí, jak vše dobře dělá, zároveň jmenovitě napadá občana, jenž vyhrál soudní spor s obcí o informace, aniž by poskytla možnost se vyjádřit.

Konkrétní čin:
Starostka monopolně využívá radniční občasník k vylíčení práce na úřadě (periodikum má 4 strany, prakticky nic jiného než článek starostky neobsahuje), přičemž líčí vše ze svého hlediska a svého kritika a žadatele o informace obviňuje jako potížistu. Neposkytne však možnost k vyjádření.

Hodnocení organizátora:
Typický příklad (poněkud bezvědomého) zneužívání radničního periodika.

www stránky: http://zlobice-bojanovice.cz

 Přejít k hlasování

 

 


Hlasování - Cena veřejnosti 2012 - kategorie Zavřeno - svoboda projevu

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2012 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2012 v kategorii Zavřeno - Svoboda projevu
Nominace č. 1. Brno-jih
Nominace č. 2. Desná
Nominace č. 3. Krupka
Nominace č. 4. Neratovice
Nominace č. 5. Pohřebnictví Zlín a Magistrát Zlína
Nominace č. 6. Praha - Velká Chuchle
Nominace č. 7. Praha 11 a Radou zřízená mediální komise
Nominace č. 8. Praha 21 - Újezd nad Lesy
Nominace č. 9. Praha 6
Nominace č. 10. Račetice
Nominace č. 11. Šlapanice
Nominace č. 12. Vestec u Prahy
Nominace č. 13. Zlobice

         

                                     

 
English Čeština