Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie ZAVŘENO - Přístup k informacím

Kategorie Zavřeno - Přístup k informacím

Přístup k informacím (např. vyřízení žádosti o informace, zveřejňování informací na webu, přístup zastupitelů k informacím)

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1 - Ministerstvo spravedlnosti ČR
Nominace č. 2 - Magistrát hl.m. Prahy
Nominace č. 3 - Česká advokátní komora
Nominace č. 4 - Úlibice
Nominace č. 5 - Zlobice
Nominace č. 6 - Dolní Řasnice
Nominace č. 7 - Zlínský kraj (Krajský úřad)
Nominace č. 8 - Moravský Beroun
Nominace č. 9 - Dolní Kounice
Nominace č. 10 - Ralsko
Nominace č. 11 - Vestec u Prahy
Nominace č. 12 - Ministerstvo obrany
Nominace č. 13 - Praha 8
Nominace č. 14 - Praha 11
Nominace č. 15 - Český Brod
Nominace č. 16 - Městský soud v Praze
Nominace č. 17 - Radiměř
Nominace č. 18 - Středočeský kraj
Nominace č. 19 - Divišov
Nominace č. 20 - Praha 6
Nominace č. 21 - Magistrát města Kladna
Nominace č. 22 - Praha 6
Nominace č. 23 - Magistrát hl.m. Prahy
Nominace č. 24 - Praha 11
Nominace č. 25 - Přešovice
Nominace č. 26 - Severočeské divadlo s. r. o.
Nominace č. 27 - Okresní soud v Benešově
Nominace č. 28 - Ministerstvo spravedlnosti ČR
Nominace č. 29 - Magistrát hl.m. Prahy
Nominace č. 30 - Dopravní podnik hl.m. Prahy
Nominace č. 31 - Korolupy
Nominace č. 32 - Ředitelství vodních cest ČR
Nominace č. 33 - Hygienická stanice hl. m. Prahy
Nominace č. 34 - Praha 5
Nominace č. 35 - Dašice
Nominace č. 36 - Praha 4
Nominace č. 37 - Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje)
Nominace č. 38 - Praha 10
Nominace č. 39 - Kancelář prezidenta republiky

 

Nominace Ceny veřejnosti 2013 - kategorie Zavřeno - Přístup k informacím

Nominace č. 1 – Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti nezvládá plnit roli odvolacího orgánu - měsíce i roky nerozhoduje o podaných stížnostech a odvoláních podle InfZ.

Konkrétní čin:
Ministerstvo spravedlnosti je nefunkční při vyřizování opravných prostředků. Je nadřízený orgán k více než 100 povinným subjektům, podle výročních zpráv vyřídí ročně jen pár desítek opravných prostředků. Přitom stížnosti běžně vůbec nevyřizují, prakticky všechna rozhodnutí o odvolání musejí být vynucena správní žalobou. MSp samo poskytlo informaci, že běžně dochází u desítek opravných prostředků k prodlení v řádu desítek až stovek dnů při zákonné lhůtě 15 dnů. Náklady na žaloby stály MSp za poslední rok cca 200 000 Kč.

Hodnocení organizátora:
Ve své rozsáhlé agendě MSp nezvládá vyřizovat ve lhůtách velké množstvé odvolání v rámci InfZ.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=%2023&j=33&helpsearch=1&page=1

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Magistrát hl.m. Prahy

Magistrát odmítá poskytovat informace o platech a odměnách vedoucích představitelů, nerespektuje závazný právní názor nadřízeného.

Konkrétní čin:
Magistrát přes zcela jednoznačný názor a kritiku nadřízeného orgánu (MV), který jeho vadná rozhodnutí již čtyřikrát zrušil, již pětkrát odmítl poskytnout informace o platu a odměně ředitele a vedoucích odborů. Jedná se o rozsáhlou obstrukci, vzpouru úředníků proti právnímu řádu, a pravděpodobně též trestný čin (maření úkolu úřední osoby). Nadřízený orgán například rozhořčeně konstatuje, že podřízený orgán nemá právo "vznášet námitky" k rozhodnutí nadřízeného orgánu, ale musí je respektovat a splnit. To Magistrát opakovaně a systematicky porušuje. Soudní ochrana však díky procesnímu ping-pongu není možná.

Hodnocení organizátora:
Mimořádně vážná, systematická obstrukce. Magistrát vážně destruuje právní jistoty a principy právního státu, rozsáhle porušuje zákon. Jde o vzpouru úřednictva proti právnímu státu.

www stránky: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Česká advokátní komora

Česká advokátní komora odmítá poskytnout kopie svých rozhodnutí o (ne)pozastavení činnosti trestně stíhaných/odsouzených advokátů.

Konkrétní čin:
Česká advokátní komora odmítá poskytnout informaci o trestním stíhání advokátů. Odůvodňuje to tím, že žadatel není účastníkem řízení.

Hodnocení organizátora:
Absurdní důvod odmítnutí.

www stránky: http://www.cak.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Úlibice

Obec neposkytuje informace podle InfZ ani po nařízení druhé exekuce.

Konkrétní čin:
Žadatel požádal v r. 2010 obec dvěma žádostmi o informace (o stavbě obecního vodovodu a o stavbě obecní cesty). Obec nereagovala. Po neformálních pokusech informace získat došlo na formalizovaný postup, podání stížností, které obec neřešila ani nepředala nadřízenému orgánu. Byly podány žaloby, soud nařídil vyřídit žádosti do 15 dnů. Obec ve stanovené lhůtě informace neposkytla a o žádosti nerozhodla. Po lhůtě pouze poskytla některé části požadovaných informací, ne však celek. Žadatel marně upozorňoval zastupitelstvo, aby zjednalo nápravu. V r. 2012 a 2013 byla nařízena exekuce, ani to nevedlo k poskytnutí celé informace. Exekuční řízení pokračuje.

Hodnocení organizátora:
Nepochopitelný truc či neznalost zákona.

www stránky: http://www.ulibice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Zlobice

I přes několik rozhodnutí nadřízeného orgánu (KUZL), že mi má být informace poskytnuta a to bezplatně, obec Zlobice je nečinná a informaci mi odmítá poskytnout.

Konkrétní čin:
30. 1. 2012 jsem jako zastupitel požádal o informaci, jaká byla vyplacena celková částka za práci účetních a hospodářek v roce 2011. Obec sdělila, že informace nesouvisí s výkonem činnosti obce a jedná se o osobní údaje.   Po stížnosti nařídil krajský úřad (KUZL) vyřídit žádost v souladu se zákonem. OÚ žádost odmítl. Po odvolání KUZL rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. OÚ nereagoval, po stížnosti KUZL nařídil vyřídit žádost. OÚ opětovně rozhodl neposkytnout informace. KUZL rozhodnutí zrušil, OÚ po lhůtě žádost opětovně odmítl. KUZL zrušil. OÚ vyzval k zaplacení úhrady, ale po lhůtě a bez odůvodnění. Po stížnosti KUZL rozhodl, že úhrada je protiprávní a informace má být vydána bezplatně. OÚ opět nereaguje, podána stížnost na nečinnost ke KUZL. Celý tento postup si starostka nechává schvalovat zastupitelstvem obce.

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá systematická obstrukce, v podstatě trestný čin.

www stránky: http://www.zlobice-bojanovice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Dolní Řasnice

Nominovaný úřad neposkytl požadované informace o povolení automobilové soutěže Rally Lužické hory z hlediska hluku.

Konkrétní čin:
Žadatel požádal o kopii vydaného rozhodnutí o povolení akce „Rally Lužické hory“ na místních komunikacích a údaje o povolených hladinách hluku. Obec zůstala nečinná.

Hodnocení organizátora:
Typické porušení zákona na malých obcích.

www stránky: http://www.dolni-rasnice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Zlínský kraj (Krajský úřad)

Dlouhodobě odmítá zveřejnit informace o mimořádných odměnách vedoucích pracovníků a ignoruje rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Konkrétní čin:
Dne 12. 9. 2012 jsem žádal krajský úřad (KÚ) o informaci, jaké mimořádné odměny dostali vedoucí pracovníci krajského úřadu. Úřad sdělil "Konkrétní výši odměn nesdělujeme" a vydal rozhodnutí, že: „příjemcem" veřejných prostředků je ten, kdo čerpá veřejné prostředky na základě vlastní žádosti. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra zrušilo. KÚ vydal nové rozhodnutí: "Povinný subjekt se s právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 As 57/2010 neztotožňuje.". MV opět zrušilo. KÚ vydal nové rozhodnutí: "dle přesvědčení KÚ je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím neústavní.". MV opět zrušilo. KÚ vydal další rozhodnutí: "Krajský úřad ...se necítí být vázán právním názorem vyjádřeným v judikátu NSS". A dále: "Nejvyšší správní soud, a následně také odvolací orgán, ve svém důsledku zavádí praxi, kdy se z politického práva stává právo na bezbřehé ukojení zvědavosti, zhusta odůvodňované kontrolou nakládání s veřejnými prostředky". MV opět zrušilo. KÚ vydal další rozhodnutí, opět ignoruje rozhodnutí Ministerstva vnitra a přes to, že byl upozorněn na nezákonnost jeho jednání, opět žádost o informace o výši odměn odmítlo. MV opět zrušilo.

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá systematická a úmyslná obstrukce, vzpoura proti právnímu státu.

www stránky: http://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-urad-cl-19.html

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Moravský Beroun

Vedení města obstruuje poskytnutí běžných informací, vymýšlí nesmyslné důvody (zneužití práva na informace, obchodní tajemství ad.).

Konkrétní čin:
Vedení města odmítlo poskytnout informace o hospodaření, o auditu, podklady k výrokům představitelů města o vzniklých škodách. Odůvodnilo to údajným zneužitím práva na informace, dále obchodním tajemstvím v personálním auditu Městského úřadu (!), tvrzením, že jde o nově vytvářené informace či názory, také tím, že neexistují (nadřízený orgán vyjádřil pochybnost, že by informací úřad nedisponoval). U nejasně určené požadované informace nevyzval žadatelku k upřesnění, ač mu to ukládá zákon. Úřad odmítá a úmyslně komplikuje poskytnutí výslovně požadované kopie zápisů zastupitelstva a rady města, ač je má v elektronické podobě a lze je elektronicky poslat. Odrazuje žadatele tím, že podle obecního zákona může jako občan přijít a do zápisů nahlédnout. Při postoupení odvolání nadřízenému orgánu předává nekompletní spisovou dokumentaci.

Hodnocení organizátora:
I když jde ve věcné rovině o spor mezi bývalými a současnými představiteli radnice, odmítnutí žádosti je zjevně obstrukční. Primární je svévolné rozhodnutí informace neposkytnout „za trest“, a teprve následně se hledá „právní“ odůvodnění. To potvrzuje také nadřízený orgán (Krajský úřad Olomouckého kraje), který vadná rozhodnutí Moravského Berouna zrušil. Jde o nebezpečný precedent, jak odradit žadatele o informace a znechutit ho uplatňovat své ústavní právo.

www stránky: http://www.morberoun.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Dolní Kounice

Starosta zatajuje dokumenty o podpoře účastníků zahraničních zájezdů  (mezinárodní spolupráce) z vedení obce z rozpočtu obce.

Konkrétní čin:
Po obstrukcích (požadavky na úhradu, odmítnutí členu zastupitelstva) požádala žadatelka 19.1.2013 o informaci - jména účastníků, kteří se zúčastnili cest do zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce, na které město přispívalo z rozpočtu. Žádost byla odmítnuta. Po odvolání rozhodnutí zrušeno, město opět odmítlo. Opět odvolání. Na mezinárodní spolupráci města bylo za posledních 10 let vydáno více než 1,5 mil. Kč. Město se odvolává na ochranu osobních údajů, že si účastníci zájezdů nepřejí zveřejnění. Starosta dále odmítá vydat smlouvy a přísliby uzavřené s partnerskými městy v Itálii. Tvrdí, že jde o jeho „soukromý archiv“. Státní kontrola spisové služby mu uložila dokumenty řádně zaevidovat. Stále je však neposkytl, uvádí, že „nevkusnou žádost považuji za zmatenou dezorientaci žadatele“ a „systematické obtěžování úřadů prostřednictvím lehce zneužitelného zákona o svobodném přístupu k informacím.“

Hodnocení organizátora:
Agendu obce nelze považovat za soukromý archiv, základní osobní údaje příjemců veřejných prostředků je třeba poskytnout. Obstrukce a porušování zákonů.

www stránky: http://www.dolnikounice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Ralsko

Rada města a tajemník vydali v rozporu se zákonem pokyn, že zastupitelé smějí žádat o informace písemně jen přes starostu a tajemníka.

Konkrétní čin:
Tajemník v rozporu se zákonem vydal pokyn zaměstnancům, že zastupitelé je musejí žádat o informace jen prostřednictvím starosty, místostarosty nebo tajemníka. Navíc se po nich bez opory v zákoně požaduje prohlášení, že žádají v souvislosti s výkonem jeho funkce. Důvodem je, že „dochází k požadování informací zastupiteli města i veřejností nekoordinovaně, a je mnohdy vyžadována informace důvěrného či jinak nevhodného charakteru“. Zároveň rada „schválila pravidlo“ poněkud širší, že členové zastupitelstva, pokud žádají o informaci podle zákona o obcích (§ 82), musejí tak činit písemně prostřednictvím tajemníka, starosty nebo místostarosty.

Hodnocení organizátora:
Pokyn tajemníka omezuje práva, zaručená zákonem, podle kterého lze žádat také ústně, přímo jednotlivé zaměstnance a nemusí se prohlašovat nic o souvislosti s funkcí (tato podmínka platí ze zákona). "Pravidlo" rady omezuje zákonné právo zastupitele žádat informaci po dalších osobách, jako jsou členové rady, předsedové výborů, zaměstnanci úřadu, šéfové a zaměstnanci zřízených firem.

www stránky: http://mestoralsko.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Vestec u Prahy

Obec odmítla opozičnímu zastupiteli předložit nabídky výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na stavbu mateřské školky.

Konkrétní čin:
Naše obec dostala od NKÚ pokutu 88 tisíc Kč za to, že vybrala nabídku na zpracovatele žádosti o dotaci o milion dražší, než byla nejnižší. K tomu uvedl starosta v České televizi, že obec měla za sebou 5 neúspěšných pokusů a byla ráda, že to někdo konečně dokázal napsat tak, že jsme dotaci získali. Obhajoba starosty ve mně vzbudila logicky podezření na korupční jednání. Jak mohla obec předem vědět, že nejdražší nabídka bude úspěšná? Proto jsem obec požádal o předložení kopií pěti neúspěšných pokusů o poskytnutí dotace Dostal jsem odpověď, že obec neúspěšné pokusy nearchivuje. Přitom dle § 155 Zákona o veřejných zakázkách je povinen uchovávat dokumentaci 10 let, přitom žádost o dotaci byla z r. 2008 a nabídky byly hodnoceny v r. 2009.

Hodnocení organizátora:
Podle archivního zákona nelze ani nabídky na zajištění dotace v tak rychlé lhůtě skartovat. Odepření informací tam nejspíše maskuje nějaké jiné pochybení nebo nekalost.

www stránky: http://www.vestec.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 12 – Ministerstvo obrany

Odmítlo poskytnout audit, zadaný jako veřejná zakázka z důvodu, že smlouva obsahovala ustanovení o "důvěrných informacích".

Konkrétní čin:
Žadatel požádal o audit hospodaření a zadávání veřejných zakázek Správy vojenského bytového fondu Praha, nyní s názvem Armádní servisní, příspěvková organizace, pořízený v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. MO odmítlo informace z důvodu, že smlouva se zpracovatelem auditu obsahovala ustanovení o "důvěrných informacích" a smluvní strana souhlas neposkytla. Odůvodnění je v rozporu se zásadou veřejnosti zadávání veřejných zakázek. Podán rozklad, ale žádná odpověď. Podána správní žaloba na nečinnost. Předchozímu žadateli, ještě za ministra Vondry, audit taktéž nebyl poskytnut.

Hodnocení organizátora:
Ministerstvo obrany opakovaně selhává při poskytování informací. Audit nemůže být chráněn jako "důvěrné informace", nepředstavuje ani obchodní tajemství. MO se též pokouší argumentovat autorskou ochranou auditu, což je také nesprávné.

www stránky: http://www.army.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 13 – Praha 8

Praha 8 zveřejnila smlouvu na stavbu nové radnice za miliardu korun a vyretušovala z ní všechny ceny. I po půlročním správním řízení je odmítá zveřejnit, protože se údajně jedná o obchodní tajemství.

Konkrétní čin:
V únoru 2013 jsem poslala infožádost na poskytnutí cen ze smlouvy na stavbu nové radnice pro Prahu 8 - Centra Palmovka (za miliardu z veřejných prostředků). Radnice žádost odmítla kvůli údajné ochraně obchodního tajemství. Odvolala jsem se, nadřízený orgán věc vrátil k novému projednání . Od té doby probíhá „ping-pong“ (4x). MČ tvrdí, že dílčí ceny ze smlouvy na stavbu nové radnice (cena za projektovou dokumentaci, za návrh apod.) jsou obchodním tajemstvím, protože to prohlašuje společnost Metrostav Alfa s.r.o., ceny jsou prý obchodním tajemstvím, protože vyjadřují jedinečné know-how společnosti, mohou být zneužity konkurencí. My tvrdíme: prohlášení společnosti Metrostavu Alfa je irelevantní. Informace o dílčí ceně nenaplňuje znaky obchodního tajemství. Obecná způsobilost cenových kalkulací nedokazuje naplnění znaku obchodního tajemství u konkrétní dílčí ceny v konkrétní smlouvě. Nadřízený orgán vždy vrátil věc k dalšímu přezkoumání z důvodů nepřezkoumatelnosti, nedostatečného odůvodnění obchodního tajemství, nemožnosti ověřit, zda se tvrzení zakládají na pravdě.

Hodnocení organizátora:
V případu zatíženém i dalšími rozsáhlými obstrukcemi je nejvážnějším rysem opět "vzpoura úředníků" proti právnímu státu - nerespektování rozhodnutí nadřízeného orgánu.

www stránky: http://www.praha8.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 14 – Praha 11

Nečinnost starosty Mlejnského při poskytnutí informace, požadované zastupitelem na ZMČ 20.11.2012.

Konkrétní čin:
Dne 20.11.2012 požádal zastupitel Stárek o informace týkající se nákladů společnosti 1. Jihoměstské, a.s. za rok 2010 a 2011 u položek: mzdové náklady, odměny statutárním orgánům vč. zdůvodnění odměny; dále informaci o výnosech za rok 2011, a komu byla služba poskytnuta,co poskytla při plnění v jaké výši bylo protiplnění. Rada MČ na své 28. schůzi uložila starostovi D. Mlejnskému odpovědět, starosta do dnešního dne tento dotaz nezodpověděl. Při ověření nominace kancelář sdělila, že "sice pochybila, ale nyní se zastupiteli již omluvila a informace mu poslala". To se však ihned ukázalo jako lež - ani týden poté zastupiteli ani uvedená omluva, ani informace nebyly poslány, navíc kancelář uvedla, že informaci teprve připravuje.

Hodnocení organizátora:
Závažné selhání, potvrzené dále nehorázným postupem při ověřování nominace: poprvé za 11 let soutěže jsme se setkali s tím, že povinný subjekt při ověřování nominace nestydatě lže. Úřad na dotaz ihned reagoval, sdělil, že "došlo k nedopatření, kdy k několika jiným poskytnutým informacím nebyla přiložena i tato. Zastupiteli se omluvili a ihned mu informace poskytli". Toto tvrzení se ukázalo zcela lživé, ani po týdnu zastupiteli nebylo nic zasláno.

www stránky: http://www.praha11.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 15 – Český Brod

Město odmítá zveřejňovat informace týkající se strategického majetku města.

Konkrétní čin:
1. Zastupitel města požádal podle InfZ o poskytnutí smlouvy o provozu vodovodu a kanalizací. Město nejprve odmítlo poskytnout informaci úplně, po úspěšném odvolání poskytlo smlouvu v důležitých článcích prakticky kompletně začerněnou. Po dalším úspěšném odvolání sice město poskytlo zastupiteli kompletní text, avšak zveřejnilo jej v oné začerněné podobě, ačkoliv nadřízený orgán jasně tento rozsah začernění označil za přehnaný.

2. Starosta města odmítal od července 2012 až do poloviny dubna 2013 poskytnout kompletní přehled pohledávek za velkým dlužníkem města. Žádost nejprve dlouhodobě ignoroval, poté opakovaně poskytoval informace zkreslené. Některé požadované doklady (údajné stanovisko auditora a advokáta města týkající se legality vyřazení části pohledávky z účetnictví) neposkytl finanční odbor zastupiteli dosud.

Hodnocení organizátora:
Závažné chyby při poskytování informací.

www stránky: http://www.cesbrod.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 16 – Městský soud v Praze

Mnohaleté průtahy při projednání žaloby proti České obchodní inspekci o poskytnutí informace.

Konkrétní čin:
Tři a půl roku nestačí soudu na rozhodnutí o žalobě proti České obchodní inspekci, která odmítla žádost o informace o sdělení výsledku či stavu řízení se společností pux s.r.o. ČOI se odvolával na mlčenlivost. Žaloba podána 19.2.2010, dosud nic.

Hodnocení organizátora:          
Městský soud Praha dlouhodobě nezvládá svoji agendu, čímž poškozuje i základní práva občanů. Již v předchozích ročnících OxZ byl za průtahy nominován.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=26&j=36&k=421

Přejít k hlasování

Nominace č. 17 – Radiměř

Neoprávněně odepírá informaci o tom, kdo je jako externista autorem rozhodnutí obce, která jsou pak rušena nadřízeným orgánem.

Konkrétní čin:
Obec Radiměř hradí z veřejných prostředků činnost externí podnikatelky, která připravuje správní rozhodnutí. Starosta v rozporu s právem odmítl poskytnout informace o autorství rozhodnutí povinného subjektu, která jsou pro nezákonnost následně rušena odvolacím správním orgánem. Současně pak obec vydáváním nezákonných správních rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací systematicky znemožňuje legitimní občanskou kontrolu své činnosti. Obec tak kombinací nelegální nečinnosti a vydáváním nezákonných správních rozhodnutí porušuje právo na informace.

Hodnocení organizátora:
Bez dalšího hodnocení

www stránky: http://www.obec-radimer.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 18 – Středočeský kraj

Povinný subjekt, zastoupený konkrétně Marylou Kouřilovou v rozporu se zákonem nerespektuje odvolací orgán, odmítá poskytnout informace.

Konkrétní čin:
Žadatel 13.3.2013 požádal krajský úřad o plat a výši odměn nad rámec zákl. platu ke každému vedoucímu odboru a náměstkům hejtmana (hejtmanky), dále ředitele KrÚ a jeho zástupce za každý měsíc v roce 2012. Kraj odmítl poskytnout, po odvolání a zrušení nadřízeným orgánem (MV) opět odmítl. MV uvedlo například: „Odvolací organ po provedeném přezkumu … dospěl k závěru, ze povinný subjekt nerespektoval při vyřizovaní zadosti zákon.“ Ovšem Krajský úřad nadále tvrdí: „Povinný subjekt se neztotožňuje s názorem odvolacího orgánu, že judikatura Nejvyššího správního soudu je ustálena a že povinným subjektem uváděná tvrzeni nemají oporu jak v judikatuře, tak v platném právu ani aplikační praxi.“.

Hodnocení organizátora:
Systematická a úmyslná obstrukce, vzpoura úřednictva proti právnímu státu.

www stránky: http://www.kr-stredocesky.cz/portal

Přejít k hlasování

Nominace č. 19 – Divišov

Povinný subjekt uvádí ve výroční zprávě nepravdivé údaje, soustavně porušuje Infozákon, požaduje neoprávněné úhrady.

Konkrétní čin:
Povinný subjekt zatajil ve výroční zprávě 2012 soudní řízení a náklady na něj. Vůbec nezveřejňuje poskytnuté informace. Za rok vyřizoval 13 stížností, z toho je 12 ihned uznaných nadřízeným za oprávněné. Starosta Eichler žádosti neustále odmítá a „ping-ponguje" je více jak dva a půl roku, kolečko se točí po dvou měsících. Nerespektuje odvolací orgán a překopírovává předchozí zrušená rozhodnutí. Například žádost z 29. 4. 2011 (vyplacené dohody za práci v r. 2010, které (ne)vykonávají rodinní příslušníci a kamarádi starosty, synové tajemnice a tajemnice samotná) , tedy tato věc je pingpongována po dvou měsících. Odvolací orgán v zoufalství například uvádí: „na straně povinného subjektu je patrné naprosté nerespektování základů právní teorie, konkrétních právních předpisů, nelogické závěry, nerespektování nadřízeného orgánu a svévole“. Další dosud nevyřízený ping-pong je z 6. 12. 2012, již proběhla exekuce, která donutila část informací poskytnout na konci května 2013. Mj. se žádá o přílohu k faktuře za odebrané maso v hodnotě 53. 749,60,- Kč za veřejné prostředky, která by mohla prokazovat, zda maso chodí hlavně nakupovat manželka starosty.

Hodnocení organizátora:
Systematická a úmyslná obstrukce, vzpoura starosty proti právnímu státu. V tomto případě je navíc důvodem nejspíše zcela osobní zájem, hodný filmu Hoří má panenko.

www stránky: http://www.divisov.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 20 – Praha 6

Neoprávněně odepírá informace o mimořádných odměnách pro vedoucí odborů.

Konkrétní čin:
Povinný subjekt s přispěním nadřízeného orgánu neoprávněně odepírá právo na informace o mimořádných odměnách vedoucích odborů. Na právní služby (včetně InfZ) vynakládá značné finanční prostředky, přestože má vlastní právní odbor . Ačkoli test proporcionality provedl již zákonodárce, povinný subjekt jej provedl "po svém" s opačným výsledkem. Nevzal v potaz postavení vedoucích odborů (vedoucí pracovníci, kteří jsou nadřízeni dalším vedoucím pracovníkům - prakticky jedni z nejvyšších představitelů úřadu), ani nevzal v potaz špatné výsledky práce (exekuce na úřad, páchání správních deliktů úřadem). Posouzení žádostí proběhlo zcela mimo principy testu proporcionality a v rozporu s dosavadními rozsudky soudů, ačkoli bylo na konkrétní rozsudky poukazováno.

Hodnocení organizátora:
Systematická obstrukce. Úřad má hodně právníků a další si ještě najímá.

www stránky: http://www.praha6.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 21 – Magistrát města Kladna

Utajuje (mimořádné) odměny politicky nominovaných osob v čele městem zřizovaných firem Teplárny Kladno a Divadla Kladno. Nadřízený Středočeský kraj rozhodnutí 7x zrušil.

Konkrétní čin:           
Protikorupční sdružení Lepší Kladno požádalo 18.4.2012 o informace o odměnách schválených radou města ředitelům Tepláren Kladno stranicky nominovaným koalicí ODS-ČSSD a odměně ředitelce kladenského divadla a zároveň zastupitelce. Magistrát již 7x žádost zamítl, Středočeský kraj vždy rozhodnutí zrušil a vrátil k novému rozhodnutí. http://lepsikladno.webnode.cz/news/mfd-kvuli-zatajovani-odmen-uredniku-hrozi-kladnu-zaloby/

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá systematická obstrukce, vzpoura úřednictva proti právnímu státu. Počet opakování a zatvrzelého odporu proti nadřízenému orgánu dosahuje úrovně trestného činu.

www stránky: http://www.mestokladno.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 22 – Praha 6

Vedoucí právního odboru opakovaně porušuje InfZ.

Konkrétní čin:
Povinný subjekt si najímal právníky i na spory dle InfZ. Proto jsem podal 11. února 2013 žádost o informace o počtu právníků na úřadě a smlouvy s advokátní kanceláří. Žádost není dosud vyřízena. Úřad informace poskytl jen zčásti, nevydal o tom rozhodnutí, neoprávněně požadoval úhradu za kopie. Po stížnosti vyřídil další část žádosti, zbytek opět zůstal nevyřízen. Po další stížnosti nadřízený orgán nařídil vyřízení celé žádosti. Pak úřad poskytl další část informací, část však opět ne, vydal k tomu vadné rozhodnutí. Po odvolání nadřízený orgán rozhodnutí zrušil. Povinný subjekt vydal podruhé stejně vadné odmítnutí. Proti němu jsem podal odvolání, lhůta pro vyřízení uplynula marně. Probíhá řízení proti nečinnosti.

Hodnocení organizátora:
Jde o opakované selhání. Konkrétní žadatel je sice „urputný“, ale úřad vyvolává velkou část sporu svými chybami a porušováním Infozákona.

www stránky: http://www.praha6.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 23 – Magistrát hl.m. Prahy

Magistrát už 12x zopakoval administrativní ping-pong v kauze informací o odměnách vysokých úředníků Tomana a Ďurici. Stále je odmítá, ač odvolací orgán rozhodnutí vždy zrušil a vyslovil jasný právní názor, že mají být poskytnuty. Anabáze trvá od června roku 2011.

Konkrétní čin:
Magistrát hlavního města Prahy jsem 20. června 2011 požádal o poskytnutí platu a odměn bývalých vysokých úředníků Petera Ďurici a Jiřího Tomana. Podle rozsudků NSS jsou tyto informace veřejné. Magistrát žádost odmítl, po odvolání ministerstvo vnitra rozhodnutí zrušilo a nařídilo projednat znovu s přihlédnutím k judikatuře. Tato situace se do 2. září 2013 opakovala celkem dvanáctkrát: magistrát rozhodl, odvolací orgán jeho argumenty nepřijal a věc vrátil, a magistrát opět žádost zamítl. Po vyčerpání všech argumentů nyní magistrát argumentuje "jiným právním názorem", než má Nejvyšší správní soud. Věc se táhne dlouho, odvolací orgán upozornil, že žadatel je krácen na svých ústavních právech.

Hodnocení organizátora:
Nejrozsáhlejší systematická obstrukce a vzpoura úřednictva proti právnímu státu, kterou evidujeme (12x kolečko). Dosahuje skutkové podstaty trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Souvislost s veřejným zájmem právě u zmíněných osob je zřetelná.

www stránky: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

Přejít k hlasování

Nominace č. 24 –  Praha 11

Neposkytnutí informace zastupiteli o odměnách vedoucím odborů MČ, s odvoláním na překonané stanovisko MV.

Konkrétní čin:
24.7.2013 jsem jako člen zastupitelstva požádal tajemnici Úřadu městské části Praha 11, o zaslání neveřejné přílohy usnesení Rady městské části Praha 11 č. 0629/16/R/2013 ze dne 26.6.2013, kterým byly schváleny odměny vedoucích odborů a vedoucí útvaru interního auditu a kontroly. Žádost byla odmítnuta, rozhodnutí MČ cituje stanovisko MV, že „znalost údajů o odměnách, platové třídě, platovém stupni, platovém tarifu a výši všech příplatků konkrétních zaměstnanců městské části (vedoucích odborů úřadu městské části) nepředstavuje nezbytnou podmínku, bez níž by se člen zastupitelstva nemohl plně podílet na schvalování rozpočtu městské části, proto mu nemusí být taková informace na základě § 51 odst. 3 písm. c/ zákona o hl. m. Praze předána.“

Hodnocení organizátora:
Jde o chybné právní posouzení - uvedená podmínka se týká jen postupu podle obecního zákona (zde o Praze), avšak i na zastupitele je nutno aplikovat obecný postup dle InfZ. Na žádané informace má právo každý, měly se poskytnout i zastupiteli.

www stránky: http://www.praha11.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 25 – Přešovice

ZO schválilo sazebník úhrad za poskytování info. v rozporu s InfZ a i přes iniciativu MV, je stále tento sazebník beze změn. Nadto obec nezveřejňuje žádné dokumenty o své činnosti.

Konkrétní čin:
O.s. Oživení požádalo obec o informace (směnnou smlouvu). Starosta odmítl poskytnout, že se jedná o smlouvu se třetí osobou. Naši stížnost a příkaz Krajského úřadu Vysočina stížnost nadřízenému orgánu ignoroval a zůstal nečinný. Následně na nejbližším zastupitelstvu obec přijala sazebník úhrad tak, že informace poskytuje bezplatně v úřední den a hodinu na obecním úřadě Přešovice, v jiné dny s hodinovou sazbou 500,-Kč/hod. a 50,-Kč za každou stránku vytisklé či oskenované kopie. Ministerstvo vnitra ČR po kontrole na náš podnět rozhodlo, že sazebník je v části, v níž se hodinová sazba 500 Kč vztahuje i na jiné činnosti nežli jen mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, a v části stanovující 50 Kč za jednu stranu pořizované kopie, je v rozporu s § 17 odst. 1 InfZ. Sazebník je však stále na webových stránkách obce. Obec navíc stáhla ze svých stránek veškeré dokumenty vč. zápisů ze zasedání.

Hodnocení organizátora:
Nehorázné omezování přístupu k informacím obstrukčními praktikami.

www stránky: http://www.presovice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 26 – Severočeské divadlo s. r. o.

Severočeské divadlo s. r. o. vlastněné napůl městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem dlouhodobě odmítá podávat informace o své činnosti, nepostupuje jako povinný subjekt.

Konkrétní čin:
Ústecké občanské sdružení Stop tunelům se snaží zmapovat transparentnost správy Severočeského divadla s. r. o., (50 % Ústecký kraj, 50 % Ústí nad Labem). Postupně podalo sérii žádostí o informace: 1) dokumentace k nákupu a umístění LED-obrazovky na fasádu historické budovy. Divadlo odmítlo s odůvodněním, že LED obrazovka na divadle již není, proto není třeba nic předkládat. Následná stížnost nebyla vůbec zodpovězena. Jednatel pouze pozval předsedu sdružení na schůzku, kterou jsme jako nesystémové řešení odmítli. 2) žádost o dokumenty (smlouvy, výpověď apod.) ke zrušené spolupráci s maltskou filharmonií. Jednatel odmítl předložit jakékoli dokumenty s odůvodněním, že "na všech materiálech, které divadlo vydává, je uvedeno - změna programu nebo titulu vyhrazena". Následná stížnost nebyla vůbec vyřízena. Namísto toho opětovné pozvání na osobní schůzku. Vyžádané informace (ač většinou pouze neúplné) Severočeské divadlo s. r. o. jakožto povinný subjekt řádně nezveřejňuje dle Infozákona.

Hodnocení organizátora:
Právní bezvědomí zastřelo divadlu, že je povinným subjektem a že žije z veřejných peněz.

www stránky: http://www.operabalet.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 27 – Okresní soud v Benešově

Soud obstruuje při zveřejnění platů soudců, zbytečně zatěžuje nadřízený orgán.

Konkrétní čin:
Dne 6. 1. 2013 jsem požádal soud o informaci o platech (měsíčních cifer) dvou soudců OS (JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Petr Šimek). Žádost vyřizovala předsedkyně soudu soudkyně soudružka Lenka Škubalová, která ovšem pouze odkázala na zákon o platech soudců s a uvedla údaje umožňující podle zákona vypočítat platy. Nejenže tak není dodržen Infz. (žádost směřovala ke konkrétním cifrám), ale odkázat na zveřejněnou informaci lze podle § 6 InfZ max. do 7 dnů, což opět nenastalo (vypraveno až desátý den od přijetí žádosti). Podal jsem stížnost dle § 16a InfZ. Soud tak měl i z důvodu efektivity hned poskytnout požadované informace, namísto toho předal stížnost nadřízenému orgánu Ministerstvu spravedlnosti.

Hodnocení organizátora:
Pochybení soudu, který by měl být příkladem právního postupu, je nejen trapné, ale též obstrukční. Předsedkyně nemůže nevědět, že má informace poskytnout, a po stížnosti má věc vyřešit nejrychlejší a nejúspornější krátkou cestou. Namísto toho odpálkuje věc do administrativního molocha.

www stránky: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=115&j=125&k=1232

Přejít k hlasování

Nominace č. 28 – Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nerespektuje zákonné lhůty a jako odvolací orgán potvrzuje nezákonné postupy.

Konkrétní čin:
Okresní soud Benešov mi neposkytl informaci o platech dvou soudců, namísto toho sdělil informace o zákonu o platech a údaje, na jejichž základě by bylo možno informaci dopočítat (řešeno samostatnou nominací). Podal jsem proti tomu stížnost (23. 1. 2013). Odvolací orgán (Ministerstvo spravedlnosti) stížnost o věci rozhodlo až po dvou tel. urgencích po 40 dnech, ačkoliv zákonná lhůta je max. 15 dní. Rozhodnutí MSp je chybné, InfZ upravuje poskytování informací, nikoli poskytování návodů, jak si informace vypočítat.

Hodnocení organizátora:
Názor, že namísto informace (zde konkrétního číselného údaje) lze poskytnout jen popis postupu, jak ten údaj vzniká a jak jej případně odvodit, je chybný. Tím by se totiž bránilo například možnosti veřejné kontroly toho, zda ve výsledku jsou stanovené postupy k určení výše platu reálně dodržovány. Ustanovení § 6 o odkázání na zveřejněnou informaci na tento případ nedopadá, protože nejde o „zveřejněnou informaci“. Zveřejněn je pouze zákon uvádějící platy odpovídající určitým podmínkám, což nelze zaměnit se samotnou informací, která na jeho základě má být odvozena.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Přejít k hlasování

Nominace č. 29 – Magistrát hl.m. Prahy

Odmítl poskytnout spisový a skartační řád, který obce běžně zveřejňují. Opakovaně ignoroval instrukce nadřízeného orgánu, který třikrát jeho rozhodnutí zrušil.

Konkrétní čin:
9. srpna 2012 byl Magistrát hl. m. Prahy požádán o poskytnutí Skartačního a spisového řádu (obce je běžně zveřejňují, jde o nástrojem pro nakládání s dokumenty). Magistrát žádost odmítl, že jde údajně o "interní akt směřující výlučně dovnitř povinného subjektu". Po odvolání nadřízený orgán (Ministerstvo vnitra) rozhodnutím zrušilo a vrátilo k dalšímu projednání. Magistrát podruhé odmítl, aniž vysvětlil, jak řád směřuje výlučně dovnitř, a argumentoval m.j. např. tím, že poskytnutí informace by mohlo narušit rozhodovací činnost. Po druhém odvolání MV opět rozhodlo rozhodnutí Magistrátu zrušilo a vrátilo k novému projednání. Magistrát znovu odmítl (potřetí). Po odvolání MV rozhodnutí opět zrušilo a vrátilo k novému projednání s tím, že ač byl povinný subjekt nadřízeným orgánem opakovaně instruován, opakovaně rozhodnutí povinného subjektu neodpovídalo zákonným požadavkům. Dále se MV pozastavuje nad tím, zda je obava poskytnutí či zveřejnění spisového a skartačního řádu hl. m. Prahy skutečně reálná, když mnoho jiných územních samosprávných celků i státních orgánů tyto informace zveřejňují na webových stránkách. Koncem března 2013 pak Magistrát hl. m. Prahy žadateli konečně spisový a skartační řád poskytl.

Hodnocení organizátora:
Zcela nepochopitelná obstrukce trvající 8 měsíců namísto poskytnutí obratem či do 15 dnů. U obsedantně obstruujících úřadů přestává být jasné, proč to vlastně dělají. Nejspíše jde o úchylku, anarchii a vzpouru proti právnímu státu.

www stránky: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

Přejít k hlasování

Nominace č. 30 – Dopravní podnik hl.m. Prahy

Žadatel požádal o jednoduchou informaci - množství spotřeby paliva všech autobusů Dopravního podniku za jeden rok. DP tvrdil v rozporu se soudní praxí,že není povinným subjektem.

Konkrétní čin:
Žadatel požádal dne 1.1.2010 Dopravní podnik hl. m. Prahy, o poskytnutí informace - spotřeby paliva všech autobusů za jeden rok (pro užití údaje v odborné publikaci). Povinný subjekt nereagoval ani na stížnost ani na opakovanou žádost. Žadatel podal žalobu proti nečinnosti. V době podání žádosti o informace i v době podání žaloby doktrína i judikatura dovodila, že dopravní podnik hl. m. Prahy povinným subjektem dle InfZ, a v té době již Dopravní podnik prohrál obdobné žaloby, přesto prostřednictvím advokátní kanceláře ŠACHTA and PARTNES obsáhle ve svých vyjádření k žalobě tvrdil, že povinným subjektem není a trval na zamítnutí žaloby a na "určení", že "není povinným subjektem" dle informačního zákona. Až dne 26.6.2013, tedy tři a půl roku po podání žádosti o informace, vydal Městský soud v Praze rozsudek, v němž uložil m.j. Dopravnímu podniku vydat rozhodnutí o žádosti o informace a v odůvodnění rozsudku dovodil, že DP povinným subjektem je. Po té době se stala informace již bezcenná. Udivuje též, že povinný subjekt vlastněný hl. m. Prahou takto přistupuje k právu, na svojí marnou obranu bezdůvodně a v rozporu s ustálenou soudní praxí vynakládá finanční prostředky za právní služby za spor, kde je předem zřejmé, že prohraje.

Hodnocení organizátora:
Notorický odpírač DP Praha, nominovaný již v soutěži OxZ, obstruuje a vynakládá na to značné prostředky přes AK Šachta.

www stránky: http://www.dpp.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 31 – Korolupy

OÚ Korolupy velmi špatně vyřizuje žádosti o informace. Většina žádostí byla vyřízena chybně nebo vůbec.

Konkrétní čin:
Na žádost o informaci - smlouvu a plat pracovnice radnice z 10.12.2012 - obec nereagovala, po obstrukcích a rozhodnutí nadřízeného orgánu poskytla 27.8.2013 smlouvu, ale plat odepřela s odkazem na ochranu osobních údajů.

Hodnocení organizátora:
Bez dalšího hodnocení.

www stránky: http://www.obec-korolupy.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 32 – Ředitelství vodních cest ČR

Rozsáhlé systematické obstrukce při poskytování informací. Ke 29 žádostem za rok podáno 63 stížností proti nezákonnému postupu, 11 zbytečných odvolání a 13 žalob proti nečinnosti.

Konkrétní čin:
Od září 2012 do srpna 2013 vyřizovalo ŘVC 29 našich žádostí, vyřízeno 12, průměrná délka je ŠEST měsíců (!). Obstrukce: absurdní náklady za informace: např. za údaj o platu ředitele ŘVC 170 Kč, což Ministerstvo dopravy zamítlo, stejně jako další. ŘVC opakovaně zapírá, že informace má v elektronické podobě. Opakovaně nerespektuje zrušující rozhodnutí Ministerstva dopravy, znovu a po lhůtě vydává téměř stejná odmítnutí, jako již dříve zrušená. Žadatel musel podat 44 stížností proti nečinnosti nebo nesprávné úhradě a 19 žádostí proti nečinnosti. Musel podat 13 žalob proti nečinnosti. Obstrukce způsobují značné náklady žadateli, kterému za 74 zbytečných úkonů vznikla újma asi 33 tisíc Kč a za časové zpoždění asi 84 tisíc Kč. Ty může požadovat.

Hodnocení organizátora:
Již loni nominováno za rozsáhlé obstrukční postupy. Jedno z nejrozsáhlejších porušování práva na informace, se systematickými rysy záměrně organizovaného postupu.

www stránky: http://www.rvccr.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 33 – Hygienická stanice hl. m. Prahy

Nezveřejňuje informace poskytnuté před rokem 2013.

Konkrétní čin:
Povinný subjekt nezveřejňoval na webu informace, které poskytl dle InfZ. Nápravu zjednal až ombudsman. Od ledna 2013 začal povinný subjekt informace zveřejňovat. Nezveřejnil je však zpětně a odmítá je zveřejnit s nejasným vysvětlením, že to není obsahem interního předpisu, a vyhýbáním se jasné odpovědi.

Hodnocení organizátora:
Povinný subjekt byl kritizován už v loňském roce soutěže.

www stránky: http://www.hygpraha.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 34 – Praha 5

Některá rozhodnutí jsou zveřejňována tak, jádro je v příloze, která není zveřejněna. Není jasno, jak se rozhodlo.

Konkrétní čin:
MČ Praha 5 velmi špatně poskytuje informace, a to jak při aktivním zveřejnění, tak při vyřízení žádostí. A) Některá usnesení Rady a zastupitelstva jsou zveřejňována na webu tak, že jádro věci je pouze v nepřístupné příloze (např. Rozpočtové opatření), anebo jsou anonymizována tak, že nic neobsahují (např. odpuštění příslušenství dluhu bez dlužníka i částky). B) Žádost z 14. 6. 2013 o „Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 – 2010“ byla odmítnuta: Audit za rok 2010 je prý nová informace a bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodnutí, a je prý autorským dílem externího zhotovitele auditu. Po odvolání nadřízený orgán rozhodnutí zrušil. Zjistilo se, že dle smlouvy je vlastníkem případných autorských práv povinný subjekt, jeho odůvodnění tedy bylo lživé. Dodnes nové rozhodnutí nevydal. C) 12. 4. 2013 žádost o jmenovitý přehled náhrad vyplacených členům Zastupitelstva v letech 2010 až 2012. V žádosti byla uvedena kontaktní emailová adresa pro doručení přehledu. 3 dny po lhůtě vyzval úřad o upřesnění stran zbytečné banality. Po upřesnění ji odmítl, že odporuje ochraně osobních údajů. Po odvolání nadřízený orgán odmítnutí zrušil. Žádost v zákonné lhůtě nevyřídil, po stížnosti bylo nařízeno věc do 15 dnů vyřídit. 10. 7. zaslal místo informací povinný subjekt dopis!, ve kterém se žadatele přesvědčuje o nedůvodnosti stížnosti. 2. 8. 2013 povinný subjekt částečně poskytnul přehled (tabulku s více než 450 řádky) vytištěný v listinné podobě.

Hodnocení organizátora:
Jde o vážnou vadu a omezení kvality a tím i smyslu zveřejněných informací. Není to však systematické - mnohá usnesení jsou také plnohoodnotně vyjádřena přímo ve zveřejněném dokumentu (např. konkrétní honoráře umělcům na zajištění Dne hudby či výstavy).

www stránky: http://www.praha5.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 35 – Dašice

Město opakovaně odmítá vydat zvukové záznamy z jednání zastupitelstva.

Konkrétní čin:
Město opakovaně odmítá vydat zvukové záznamy z jednání zastupitelstva. Žádosti podané v obou režimech (klasické dle 106/1999 i jako zastupitelka v režimu 128/2000 Sb.) jsem podala naposledy 2.8.2013. Odpověď zamítavá, po termínu. V odůvodnění se uvádí, že nejde o informaci podléhající Infozákonu (!). Již vícekrát mi ústně sdělili, že mi ten záznam nikdy nedají. Jedná se o záznamy z jednání, kdy si kolegové prosadili přijetí smlouvy, která nás následně připravila o cca 20 tisíc m2 pozemků. Ignorují, že jako zastupitelka mám mít přístup k libovolným informacím.

Hodnocení organizátora:
Odmítnutí sděleno neformálním přípisem, jako odůvodnění uveden naprostý neprávní blábol "nespadá do kategorie informace ve smyslu daného zákona, není určen k distribuci, mohou na něm být osobní údaje".

www stránky: http://www.dasice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 36 – Praha 4

MČ Praha 4 výsměšně neposkytla informaci, jak vyřešila neexistující smlouvu se společností, která v r.2007 zvítězila v zakázce na PR služby.

Konkrétní čin:
V roce 2007 zvítězila v zakázce na PR služby pro městskou část Praha 4 společnost CCG, jejímž jednatelem je mluvčí Prahy 10 Jan Charvát (odkaz na zakázku např. zde). Na první infožádost o zaslání smlouvy mezi MČ P4 a CCG pan tajemník Lanny Dudra odepsal, že žádnou takovou smlouvou nemá. Podstatou druhé infožádosti tedy byla otázka, jak se vypořádala s vítězstvím této společnosti v soutěži, aniž by se následně uzavřela smlouvy. Pan tajemník na to odpověděl ukázkově: "se s tím vypořádala podle zákona."

Hodnocení organizátora:          
Žádost o informace sice byla zodpovězena, ale její výsměšnost lze považovat za porušení dobré praxe a zásad činnosti správních orgánů, které mají vyjít vstříc bez ohledu na formulaci a snažit se pochopit, co se má na mysli. Například lze považovat za porušení § 4 odst. 1 Správního řádu: „Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.“

www stránky: http://www.praha4.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 37 – Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje)

Zlínský kraj dlouhodobě odmítá zveřejňovat informace o platech a odměnách předsedy a místopředsedy Industry Servisu, a.s., kterou 100% vlastní.

Konkrétní čin:          
Žádost o informaci platech a odměnách předsedy a místopředsedy Industry Servisu, a.s., kterou 100% kraj vlastní, zaslána Radě Zlínského kraje 27.12.2012. Od té doby byla krajským úřadem 5x odepřena, bylo podáno 5 odvolání, MV již 4 rozhodnutí krajského úřadu zrušilo a pátým se v současné době zabývá.

Hodnocení organizátora:
Rozsáhlá systematická obstrukce, vzpoura úředníku proti právnímu státu. Kraj například odůvodnil odepření, že "bez znalosti relevantních informací
o rozsahu a náročnosti vykonávané práce nelze informace o platových poměrech správně a korektně vyhodnotit"
. Nadřízený orgán opakovaně rozhodnul, že povinný subjekt nerespektoval právní názor nadřízeného orgánu, proto jeho rozhodnutí zrušil. Upozornil, že nové projednání věci s jiným výsledkem, než je poskytnutí informace, je v rozporu se zákonem.

www stránky: http://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-urad-cl-19.html

Přejít k hlasování

Nominace č. 38 – Praha 10

Obstrukce: u hlasovacího zařízení za 5 mil. Kč smlouvy s dodavatelem údajně brání vydat výstupy v elektronické podobě. Místo toho poskytnuty jen skeny tištěných výstupů.

Konkrétní čin:

V únoru 2012 bylo za 4 860 000,- Kč instalováno elektronické hlasovací zařízení. Kromě toho platí MČ za jeho obsluhu v průběhu jednání zastupitelstva společnosti GITY 165 000 Kč ročně. Struktura výstupů z hlasovacího zařízení je samostatně nepoužitelná, odporuje transparentnosti rozhodování. Výstupy úřad jako celek poskytuje neochotně, až po opakovaných výzvách a v degradované podobě. V březnu 2013 p. Filip Kalfus podal žádost o jmenovité hlasování za uplynulý rok v běžném formátu tabulky nebo databáze, „nikoli ve formátu DOC nebo PDF". Úřad požádal p. Kalfuse o 8534,- Kč za "mimořádně náročné vyhledávání a zpracování informace" do formátu XLS. Dodatečně vyšlo najevo, že tabulka (v Excelu) místo elektronicky zpracovatelných záznamů měla obsahovat jen podbarvená prázdná pole. Výstup ve formátu XML byl také možný, ale „tato služba by byla speciálně zpoplatněna. Odhad ceny cca 25 tis. Kč., muselo by být provedeno odbornou firmou, která hlasovací systém spravuje". Tuto „nadstandardní" službu dle sdělení tajemníka úřad při koupi systému nepožadoval, protože by to bylo neúčelné vynaložení finančních prostředků. Následně p. Kalfus neúspěšně žádal o zdrojová data bez jakékoliv konverze. V květnu 2013 mu úřad nabídl skeny tištěných výstupů. Jinak řečeno, pracovnice MČ Praha 10 tištěné výstupy z elektronického hlasovacího zařízení Publicvote oskenovaly a převedly do grafického PDF.

Hodnocení organizátora:

Podrobnosti případu dávají jasně tušit, že dodávka hlasovacího zařízení byla manipulovaná, včetně cíle znemožnit snadné zpracování výstupů hlasování. Neschopnost, bezradnost či úmysl úřadu nevyhovět při řešení požadavku na elektronickou formu dat představuje obstrukci, včetně požadavku na úhradu.

www stránky: http://www.praha10.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 39 – Kancelář prezidenta republiky

Odmítnutí zveřejnit informace o ceně ubytování při návštěvě Zlínského kraje.

Konkrétní čin:          
Prezident Zeman na návštěvě Zlínského kraje s doprovodem byl ubytován v penzionu Malovaný v Osvětimanech, který vlastní Zemanův kancléř Vratislav Mynář. Ten zprvu odmítl říct, za jakou cenu. Sdělil pouze: "Já to samozřejmě tuším, ale myslím si, že je úplně zbytečné, aby se to někam psalo, ne? Tohle jsou krajské návštěvy, ubytování prezidentského páru a doprovodu platí hejtmanství, takže to není otázka na mě.“ Zlínský kraj ale také odmítl cenu zveřejnit. "To jsou informace, které nemáme oprávnění poskytovat. Takže si zavolejte tiskové mluvčí Kanceláře prezidenta republiky, protože ubytování jsme zajistili ve spolupráci s nimi," uvedla mluvčí kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková. Prezidentova mluvčí však na dotaz cenu také neuvedla a naopak odkázala zpět na hejtmanství. "S veškerými dalšími dotazy na ubytování se obracejte na Krajský úřad Zlínského kraje, který celou návštěvu pana prezidenta v kraji organizuje a zajišťuje," uvedla mluvčí Hana Burianová. Následně pak kancléř Mynář, avšak spíš jako vlastník penzionu, nepřímo sdělil: „Vážený pane redaktore, cena je 850 Kč včetně snídaně. Myslím, že je to slušná cena a hlavně standardní. Ale to jste si mohl zjistit, kdybyste nebyl líný, sám.

Hodnocení organizátora:
Unikátní střet zájmů, kdy se v jedné osobě spojuje kancléř presidenta, ubytovatel presidenta a volební kandidát. Jde o zřetelné porušení povinností podle zákona o střetu zájmů. Nejenže by to neměl připustit, ale měl by se snažit všechny otázky transparentně odpovídat.

www stránky: http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/

Přejít k hlasováníHlasování - Cena veřejnosti 2013 - kategorie Zavřeno - Přístup k informacím

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2013 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2013 v kategorii Zavřeno - Přístup k informacím
Nominace č. 1 - Ministerstvo spravedlnosti ČR 1 %
Nominace č. 2 - Magistrát hl.m. Prahy 1 %
Nominace č. 3 - Česká advokátní komora 1 %
Nominace č. 4 - Úlibice 1 %
Nominace č. 5 - Zlobice 0 %
Nominace č. 6 - Dolní Řasnice 0 %
Nominace č. 7 - Zlínský kraj (Krajský úřad) 2 %
Nominace č. 8 - Moravský Beroun 2 %
Nominace č. 9 - Dolní Kounice 26 %
Nominace č. 10 - Ralsko 1 %
Nominace č. 11 - Vestec u Prahy 7 %
Nominace č. 12 - Ministerstvo obrany 0 %
Nominace č. 13 - Praha 8 3 %
Nominace č. 14 - Praha 11 0 %
Nominace č. 15 - Český Brod 13 %
Nominace č. 16 - Městský soud v Praze 0 %
Nominace č. 17 - Radiměř 0 %
Nominace č. 18 - Středočeský kraj 0 %
Nominace č. 19 - Divišov 0 %
Nominace č. 20 - Praha 6 1 %
Nominace č. 21 - Magistrát města Kladna 1 %
Nominace č. 22 - Praha 6 3 %
Nominace č. 23 - Magistrát hl.m. Prahy 1 %
Nominace č. 24 - Praha 11 0 %
Nominace č. 25 - Přešovice 0 %
Nominace č. 26 - Severočeské divadlo s. r. o. 6 %
Nominace č. 27 - Okresní soud v Benešově 0 %
Nominace č. 28 - Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 %
Nominace č. 29 - Magistrát hl.m. Prahy 0 %
Nominace č. 30 - Dopravní podnik hl.m. Prahy 0 %
Nominace č. 31 - Korolupy 0 %
Nominace č. 32 - Ředitelství vodních cest ČR 11 %
Nominace č. 33 - Hygienická stanice hl. m. Prahy 0 %
Nominace č. 34 - Praha 5 3 %
Nominace č. 35 - Dašice 1 %
Nominace č. 36 - Praha 4 0 %
Nominace č. 37 - Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje) 9 %
Nominace č. 38 - Praha 10 1 %
Nominace č. 39 - Kancelář prezidenta republiky 3 %
Celkový počet hlasů: 1069

         

                                     

 
English Čeština