Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie ZAVŘENO - Svoboda projevu

Kategorie Zavřeno svoboda projevu

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1 - Strančice
Nominace č. 2 - Vestec u Prahy
Nominace č. 3 - Šestajovice
Nominace č. 4 - Praha 6
Nominace č. 5 - Praha 11
Nominace č. 6 - Brno-Tuřany

 

Nominace Ceny veřejnosti 2013 - kategorie Zavřeno - Svoboda projevu

Nominace č. 1 – Strančice

Z internetových stránek obce byl dodatečně smazán odkaz na zveřejněný zápis školské komise, která navrhla odvolat ředitelku MŠ.

Konkrétní čin:
Po neúspěšném projednání návrhu na odvolání ředitelky Mateřské Školky Strančice zastupitelstvem obce byl z internetových stránek obce v tichosti smazán odkaz na zápis školské komise, která navrhla ředitelku MŠ odvolat.

Hodnocení organizátora:
Odstranění existujícího dokumentu představuje cenzuru. I když mohou být názory na snahu odvolat ředitelku různé, zápis z komise by se neměl měnit ani odstranit, ale ponechat a případně doplnit vysvětlením či komentářem.

www stránky: http://www.strancice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Vestec u Prahy

Rada obce cenzuruje místní periodikum. Opozičnímu zastupiteli nebyl zveřejněn ani článek, upozorňující na zloděje okapů.

Konkrétní čin:
Obec odmítla otisknout krátký článek zastupitele "Návrh nového územního plánu", reagující na článek starosty (starosta je makléřem místní realitní kanceláře – střet zájmů). Rada obce rozhodla, že příspěvek nezveřejní, protože se autor nezúčastnil zasedání ZO, kde měl možnost prezentovat své připomínky. Zasedání ZO se zúčastňuje max. 5 občanů, v obci bydlí i s nepřihlášenými cca 4000 občanů. Já jsem ale chtěl napsat článek do Vesteckých listů. Dále redakci poslal příspěvek "Podaří se chytit zloděje okapových svodů?", napsaný po vlastních neblahých zkušenostech. Chtěl upozornit občany na novou metodu zlodějů, po domluvě se strážníky. Příspěvek opět nevyšel.

Hodnocení organizátora:
Opakovaná cenzura (již loni Vestec zvítězil v kategorii Svoboda projevu). Vedení obce "vymazává" i samu existenci opozičních zastupitelů a tají veřejnosti, že existují i jiné než oficiální názory a jejich nositelé. To vážně narušuje principy demokracie.

www stránky: http://www.vestec.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Šestajovice

V periodiku opakovaně chybí alternativní názory. Nevyváženost, poškozování oponentů a zneužívání veřejných prostředků k sebepropagaci místostarosty a s ním spojených osob.

Konkrétní čin:
Pokračuje zneužívání periodika k propagaci vedoucích politiků, (starosty, místostarosty).  Redakce se nesnaží získat alternativní názory ke zveřejněným tématům. V tendenčních článcích napadá opoziční politiky, nezveřejní rezignační dopis odstoupivší zastupitelky, nedá prostor pro vyjádření náhradníků, proč odmítli do zastupitelstva nastoupit. V článku "Územní plán, aneb když nejde obec na ruku majitelům pozemků"- bezprecedentně napadá majitele pozemků, opoziční politiky (jmenovitě), občanská sdružení a občany, kritiku odmítá pomocí konspirativních teorií a široce popisovaných „temných zájmů“ svých kritiků, naznačují se různé smyšlené a neexistující vazby, je vytvářen dojem jakési "pozemkové mafie“. Napadeným osobám nebylo umožněno se k věci vyjádřit. Jde o předvolební agitku.  V následujícím čísle byla otištěna stručnější reakce jedné napadené osoby. Periodikum se rozsáhle zneužívá k sebepropagaci vedoucích představitelů obce, konkrétně místostarosty Tomáše Dvořáka. Píše o tom, jak zachránil srnku, ptáčka, jak zasáhl u dopravní nehody či požáru, rozsáhle se referuje o jeho benefiční akci Běh pro lodičku, včetně speciální přílohy – deníčku z jeho dálkového běhu v rozsahu 4 stránek formátu A4. Členy Redakce jsou výhradně zastupitelé vládnoucí SNK, (šéfredaktor Ing. Liška, předseda kontrolního výboru, a místostarosta Dvořák, který zpracovává články za obecní úřad, a s nimi spřízněná osoba.

Hodnocení organizátora:
Opakovaný trvající stav cenzury a rozsáhlého zneužití periodika. Za zneužívání radničního periodika byla obec nominována již v r. 2011.

www stránky: http://www.sestajovice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Praha 6

Zveřejňování osobních údajů nepohodlných žadatelů o informace.

Konkrétní čin:
Několikrát byly na webu radnice v rámci zveřejnění poskytnutých informací zveřejněny osobních údaje o žadatelích. Žadatelé o informace tak mohou být zastrašováni.

Hodnocení organizátora:
Nelze vyloučit, že sice nikoli systematický, ale selektivní "únik" osobních údajů na web měl mít povahu trestu za přílišnou aktivitu skupiny žadatelů o informace (byl sankcionován Úřadem pro ochranu osobních údajů).

www stránky: http://www.praha6.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Praha 11

Radniční noviny Klíč jsou cenzurovány. Opozice nemá žádného zástupce v redakční radě.

Konkrétní čin:
Dne 26. 2. 2013 redaktorka Dana Foučková požádala všechny zástupce politických klubů, které působí v zastupitelstvu MČ, aby do radničního periodika Klíč přispěly na téma: Jak zvýšit bezpečnost na Jižním Městě. Na tuto výzvu reagoval kolega Urbánek, který paní Foučkové zaslal 6. 3. 2013 příspěvek, jehož přijetí mu paní Foučková potvrdila. Příspěvek vedle odkazů na některé bezpečnostní problémy ostře kritizoval vedení radnice a omezený prostor v radničním periodiku. Nebyl otištěn, podle svědectví článek neprošel u vedení „supervizí“ a byl dán do šuplíku.

Hodnocení organizátora:
Projev následné přímé cenzury, kdy se nepohodlný článek vyřadí z připravovaného čísla. V této konfiguraci jde o mimořádně nebezpečný, ústavně zcela zakázaný zásah proti svobodě projevu. Rada MČ se pasovala do role cenzora, slavné HSTD z doby komunismu.

www stránky: http://www.praha11.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Brno-Tuřany

Periodikum radnice Listy podléhá schválení Radou Městské části Brno-Tuřany, jsou pak vydány se zpožděním.

Konkrétní čin:
Každé vydání Listů podléhá schválení Radou Městské části Brno-Tuřany, kvůli čemuž dochází ke zpoždění ve vydání a pozvánky na akce bývají neaktuální.

Hodnocení organizátora:
Rada se protiprávně pasovala do role cenzora, čímž nejen že zasahuje do svobody projevu, ale vyvolává také organizační problémy.

www stránky: http://www.turany.cz/

Přejít k hlasování


Hlasování - Cena veřejnosti 2013 - kategorie Zavřeno - svoboda projevu

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2013 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2013 v kategorii Zavřeno - Svoboda projevu
Nominace č. 1 - Strančice 1 %
Nominace č. 2 - Vestec u Prahy 26 %
Nominace č. 3 - Šestajovice 36 %
Nominace č. 4 - Praha 6 19 %
Nominace č. 5 - Praha 11 3 %
Nominace č. 6 - Brno-Tuřany 16 %
Celkový počet hlasů: 354

         

                                     

 
English Čeština