Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Výsledky Zlatý erb 2010: města se zlepšila

Soutěžící ve Zlatém Erbu rok od roku zvyšují úroveň povinně zveřejňovaných informací na svých webových stránkách. Města se výrazně zlepšila, obce letos zůstaly na stejném průměru jako loni. Obě skupiny však vykazují zlepšující se trend. Otevřená společnost, o.p.s. hodnotí účastníky celostátního kola Zlatého Erbu exaktní metodou již 7 let.

Nejčastějšími prohřešky na stránkách měst a obcí je absence povinné informace o zpracování osobních údajů, zveřejňování již poskytnutých informací a odkazů na veřejně přístupné registry.

Hodnotíme, zda na webu města či obce je zveřejněno 30 sledovaných položek povinných informací dle Zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hodnocené položky byly do hodnocení vybrány jako nejdůležitější z těch, které ukládá zveřejnit zákon o svobodném přístupu k informacím (většinu z nich uvádí Vyhláška č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup). Zveřejnění údajů o zpracování osobních údajů vyplývá ze zákona o ochraně osobních údajů.

Položky mají přidělenu různou váhu, za každou nezveřejněnou se tak získává 1 nebo půl bodu. Nejvíce tak lze získat až 30 trestných bodů.

Přesný postup hodnocení je popsán v Metodice, která se v zásadních věcech poslední čtyři roky neměnila.

Otevřená společnost, o.p.s. tak nyní může srovnat vyhodnocení povinných informací stejnou metodou již za čtyři po sobě jdoucí roky (od nabytí platnosti vyhlášky).

Letos se města pohybovala od nuly (nejlepší) až po 8 (nejhorší). Obce na tom byly podobně, jen o malý kousek horší a pohybovaly se od 0,5 do 8,5.

Srovnání vývoje zveřejněných povinných informací v letech 2007 - 2010 ukazuje následující graf:

 

 

Následující grafy a tabulky ukazují celkové výsledky jednotlivých soutěžících. Uvádíme jak hodnoty "záporného hodnocení Otevřené společnosti, o.p.s.", tak též přepočtené výsledné "kladné" body soutěže Zlatý Erb.

Přepočet na body v soutěži Zlatý Erb

V soutěži Zlatý Erb (ZE) přidělují hodnotitelé kladné body v rozpětí 0 až 5, kdy 5 znamená nejlepší. Proto přepočítáváme hodnocení Otevřené společnosti, o.p.s. na hodnocení ZE jednoduchým lineárním způsobem: Od maximální hodnoty ZE (5 kladných bodů) se odečtou trestné body, vzniklé v hodnocení Otevřené společnosti, o.p.s. Tím pádem horší soutěžící získají dokonce „záporné" body ZE i přesto, že v soutěži se nepřidělují záporné body. Pro názornost tyto hodnoty uvádíme. Samozřejmě ti, kteří se takto dostávají do záporných čísel v hodnocení, dostávají od Otevřené společnosti,o.p.s.  v hodnocení ZE nulu.

 

Grafy výsledků

Města

Obce

 

 

Konkrétní vyhodnocení jednotlivých webů

Konkrétní vyhodnocení jednotlivých webů v kategorii obcí a měst obsahují následující tabulky. Vlevo jsou uvedeny položky, jak vyplývají ze zákona[1], případně z vyhlášky[2] . Následuje váha položky. Pak jsou seřazeny soutěžící včetně webové adresy stránek, které byly hodnoceny. Pokud položka není na webu nalezena, je v tabulce uvedena hodnota „1". Dole je pak u každého soutěžícího uveden celkový počet trestných bodů, které získal, a o řádku níže výsledné hodnocení v bodech pro Zlatý Erb.

Hodnocení - města

Hodnocení - obce

 

 


[1] zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

[2] VYHLÁŠKA č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

 

 

 

 

         

                                     

 
English Čeština