Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Výsledky Zlatý erb 2011 - Pár vynikajících obcí a vlažná města

Letošní ročník Zlatého Erbu ukázal v oblasti povinně zveřejňovaných informací zajímavý jev: Některé malé obce dokáží splnit své povinnosti výrazně lépe než velká města. Ovšem tyto vynikající obce jsou spíše výjimečné a většina obcí tuto disciplínu zanedbává. Naopak u měst platí, že jakž takž povinné informace zveřejňuje většina z nich, ale žádné to nedokáže na 100%. Celkově tak města „nadělala" méně chyb (91) než obce (103), ačkoliv žádné město nedosáhlo úrovně tří nejlepších obcí.

 

Pouze dvě malé obce letos splnily všechny náročné požadavky, které Otevřená společnost, o.p.s. při zveřejňování informací povinných ze zákona kontroluje. Za těmito dvěma vítězi - Blešnem a Libochovany, se o drobný půlbod umístily Okříšky, které pochybily v tom, že některé informace, které mají i v textovém formátu, zveřejnily jen v jako obrazové kopie dokumentu. To zákon zakazuje.

Nejvíce chyb dělají města i obce při zveřejnění informací o tom, jaké zpracovávají osobní údaje. Důvodem nejspíše je, že tato povinnost plyne ze zákona o ochraně osobních údajů, takže si ji editoři webů často ani neuvědomí. Druhá nejčastější chyba je nesplnění povinnosti uvést na webu všechny veřejně dostupné rejstříky, který povinný subjekt vede.

Za více závažnou chybu považuji podceňování seznamu hlavních dokumentů. Tato metainformace, kterou má každý povinný subjekt ve struktuře povinných informací zveřejnit, by měla být rozcestníkem pro rychlé a snadné vyhledání, co je v obci či městě skutečně nejdůležitější - strategické plány, rozpočty, územní plánování, ale třeba i zápisy a usnesení zastupitelstva a další významné dokumenty.

Dále města i obce chybují v uvádění, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Stejně tak chybují při zveřejnění informace, jak a kde lze podat opravné prostředky. Povinné subjekty obě tyto kategorie často omylem obsadí jen informacemi, jak podat žádost o informace či odvolání, je-li odmítnuta. Položka se však netýká jen žádostí o informace, ale veškerých agend. Úřad přece musí informovat občany o tom, jak u něj mohou podat různá podání. Pokud se tato položka překrývá s popisy postupů (tzv. životními situacemi), pak je vhodné je propojit odkazy a tím si ušetřit práci.

Letos je nutno důrazně vytknout městům, že hromadně porušují povinnost zveřejnit na webu informace, které předtím poskytly žadateli. Nesplnilo ji devět ze čtrnácti. Často chybují tím, že zveřejní pouze údaj, že taková žádost byla vyřízena, ale nezveřejní již obsah poskytnuté informace. Zákon však požaduje právě to. Chybuje se také ve zveřejnění zřizovaných organizací, včetně obchodních společností, jako jsou akciovky či s.r.o.

Ve srovnání s loňským rokem došlo v obou kategoriích ke zhoršení. Obce klesly o 0,3 bodu z průměrného bodového hodnocení chyb 4,6 na 4,9, města klesla o 0,5 bodu z 3,8 na 4,3.

Konkrétní vyhodnocení jednotlivých webů v kategorii obcí a měst obsahují následující tabulky. Vlevo jsou uvedeny položky, jak vyplývají ze zákona[1], případně z vyhlášky[2] . Následuje váha položky. Pak jsou seřazeny soutěžící včetně webové adresy stránek, které byly hodnoceny. Pokud položka není na webu nalezena, je v tabulce uvedena hodnota „1". Dole je pak u každého soutěžícího uveden celkový počet trestných bodů, které získal, a o řádku níže výsledné hodnocení v bodech pro Zlatý Erb.

Hodnocení města

Hodnocení obce

         

                                     

 
English Čeština