Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Co radí Dobešovi studentka za 145 tisíc korun měsíčně?

Co radí Dobešovi studentka za 145 tisíc korun měsíčně?

Komentář Otevřené společnosti, o.p.s.:

Ředitelka kabinetu Ministra školství sl. Jana Machálková při komentování kauzy informací o výši svého platu (odměny) uvádí, že únik jejího výplatního lístku je neetickým činem, trestným činem, „ten, kdo to udělal, se bude zodpovídat", bude podáno trestní oznámení.

Otevřená společnost o.p.s. upozorňuje, že k úniku došlo za okolností, které dobře splňují podmínky pro legitimní oznamovatelství (whistleblowing). To je významným nástrojem boje proti korupci, klientelismu a zneužívání veřejných prostředků. Právo šířit informace se za těchto zvláštních situací střetává s jinými právy, například právem na ochranu soukromí.

V případě Ředitelky kabinetu ministra navíc přistupuje skutečnost, že ochrana osobních údajů o příjemcích veřejných prostředků je výrazně oslabena (viz § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím), a je též oslabena přímo v zákoně o ochraně osobních údajů tím, že se nechrání informace o veřejné činnosti úředníků veřejné správy (§ 5 odst. 2 písm. f uvedeného zákona). V případě mimořádně vysoké odměny, neodpovídající běžné úrovni, vzdělání, kariérnímu postupu, jde o zřetelný příznak, který může (byť i nemusí) indikovat zneužití veřejných prostředků. Únik takové informace pak nemusí být trestným činem ani žádným deliktem.

Úkolem veřejné správy je naopak chránit oznamovatele. Vláda se k takovému postupu zavázala v obecné rovině v programovém prohlášení, a konkrétně ve vládní protikorupční strategii, kde uložila zpracovat analýzu whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. Ve strategii se uvádí, že „Podpora whistleblowerů znamená vytvořit (zejména pro zaměstnance úřadu nebo společnosti, ale i jakékoliv jiné osoby přicházející do styku s úřadem) takové podmínky, aby měli i jinou možnost upozornit na korupční či jinak nekalé jednání, než jít za nadřízeným či na policii." (str. 26 Strategie, viz http://www.mvcr.cz/soubor/protikorupcni-strategie-2011-2012-pdf.aspx).

 Je chvályhodné, že sl. Machálková následně informaci veřejně potvrdila. Pouze na základě otevřeně poskytnutých informací si může veřejnost udělat názor na to, zda byly veřejné prostředky na plat a odměnu v neobvyklé výši vynaloženy oprávněně.

 

 

         

                                     

 
English Čeština