Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Šéfové státních nemocnic skrývají své milionové majetky

Šéfové státních nemocnic skrývají své milionové majetky

Komentář Otevřené společnosti, o.p.s.

Média přinesla zprávu, že Ministerstvo zdravotnictví odepřelo sdělit informaci o výši odměn ředitelů nemocnic. Dovolává se prý zákona o ochraně osobních údajů a též zákona o střetu zájmů a mlčenlivosti v něm uvedené. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů je u příjemců veřejných prostředků upravena podrobněji v zákoně o přístup k informacím, který stanoví, že lze poskytnout identifikaci příjemce, výši veřejných prostředků, a jejich účel. V případě odměn (mimo tarifní plat) navíc hraje roli, že podle zákoníku práce jde o záležitost mimořádnou a spojenou se zvláště významnými úkoly.

To znamená, že tento typ příjmů veřejných prostředků nelze považovat za běžnou a dominantní část majetkových poměrů, které by snad mohly požívat určité ochrany soukromí. Tento závěr vyplývá například z nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu[1], který se týká poskytování daňových úlev. V něm NSS formuluje myšlenku, že ochrana osobních údajů příjemců veřejných prostředků se zachová pouze tam, kde jde o "převážně jen nároková plnění z veřejných prostředků, kde nárok vzniká ze zákona a správní orgán nemá prostor k vlastnímu uvážení." Odměna je nenárokové plnění, definované vztahem k mimořádným okolnostem či zvlášť významným úkolům. Podobný závěr plyne i z verdiktu Soudního dvora EU v Lucemburku[2] o zveřejňování informací o dotacích, které získávají evropští zemědělci - soukromí farmáři. Podle něj ochranu údajů o příjmech z veřejných prostředků zasluhují jen ty, které představují nevýznamnou část takto poskytovaných prostředků, týkají se náhodných, malých příjemců, a nemají proto význam pro veřejnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

 

         

                                     

 
English Čeština