Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Stát utají výsledky testování žáků, rodičům s výběrem školy nepomůže.

 

Podle sdělovacích prostředků „Ministerstvo sice chystá velké srovnávací prověrky základních škol asi za 140 milionů korun, výsledky však v dohledné době podle ministra Josefa Dobeše (VV) nezveřejní." A dále „Výsledky veřejnosti neukáže, jelikož chce dát učitelům čas, aby si zvykli a systém se usadil." (iDnes, 16. července 2011).

Otevřená společnost upozorňuje, ţe jakmile bude MŠMT mít k disposici výsledky testů, půjde o běţnou informaci, u které neexistuje ţádný zákonný důvod odepření. O informaci pak můţe poţádat kaţdý a ministerstvo je povinno mu ji poskytnout a následně zveřejnit na webu. Pokud ministr rozvíjí úvahy o tom, ţe něco utají, protoţe si „tak nějak myslí ţe se to má usadit", měl by se seznámit s Listinou základních práv a svobod a zákonem o svobodném přístupu k informacím. Veřejné orgány nemají ţádné právo posuzovat schopnost veřejnosti pochopit jakékoliv informace. Nejsou vládci nad myšlením občanů ani profesních skupin, které by bez jejich osvícené kontroly ze zveřejněných informací snad měli zešílet či by měla vypuknout nějaká panika.

Pokud ministerstvo odmítne poskytnout výsledky testů, vyvolá spor, který nutně posléze prohraje. Ministr jako ten, kdo vydal pokyn k porušení zákona, pak podle práva bude osobně odpovědný za vzniklé škody a měl by náklady takového řízení státu uhradit ze svého platu.

         

                                     

 
English Čeština