Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Odborná literatura

Metodické doporučení Ministerstva vnitra k InfZ

Celý článek

Publikace Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy - Oldřich Kužílek

Publikace Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy - Oldřich Kužílek

Publikace o svobodném přístupu k informacím a otevřenosti veřejné správy.
Záměrem publikace, kterou vydala Otevřená společnost, o.p.s. v rámci projektu Otevřete.cz je usnadnit čtenářům orientaci v problematice přístupu k informacím, nabídnout možnosti aplikace zákona v jejich konkrétních situacích, seznámit s povinnostmi pracovníků státní správy a samosprávy, které z tohoto zákona vyplývají a napomoci tak aktivnímu uplatňování práva na informace.

Celý článek

Příručka pro obránce svobody projevu

Celý článek

Internet a svoboda projevu?

Celý článek

Ochrana svobody projevu zaměstnanců ve Švédsku a v USA

Celý článek

Svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. - vybrané problémy

Disertační práce Mgr. František Korbel Ph.D., 2005 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra správní vědy a správního práva a finančního práva

Jen pro osobní potřebu uživatelů/ek serveru Otevřete.cz. Jiné šíření pouze se souhlasem autora.

Svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. - vybrané problémy.

 

 

Svoboda informací - Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR

Autor: Oldřich Kužílek, Michael Žantovský Rok vydání: 2002

Celý článek

Svoboda projevu a její meze v právu České republiky

autor: Michal Bartoň, vydal: LINDE PRAHA a.s., podle stavu k 3.10.2002, 320 stran

Celý článek

Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova

Monografie autorů Petra Jägera a Pavla Molka (Auditorium, Praha 2007, 196 stran) pojednává o právních aspektech svobody projevu jako základního práva. Zvláštní pozornost je věnována významu svobody slova pro fungování demokracie a mezím, které jsou v moderní společnosti kladeny projevům rasistickým, diskriminačním či jinak extremistickým.

Celý článek

Zásady svobody vyjádření a ochrany pověsti

Celý článek

         

                                     

 
English Čeština