Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Svoboda projevu a její meze v právu České republiky

autor: Michal Bartoň, vydal: LINDE PRAHA a.s., podle stavu k 3.10.2002, 320 stran

Anotace:
Kniha zasahuje prakticky do všech stěžejních oborů práva, snaží se však o pokud možno zásadní průřezovou analýzu právního řádu České republiky z pohledu svobody projevu. V publikaci byla vedle rozhodnutí soudů využita zejména literatura časopisecká, zvláště pak odborné právní statě a studie týkající se dílčích problémů svobody projevu. Při citaci rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu USA je uveden též internetový zdroj, kde je možno dané rozhodnutí v originále nalézt (v anglickém jazyce, u Evropského soudu navíc i ve francouzském). Vzhledem k tomu, že originální sbírky rozhodnutí zmíněných soudů jsou jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost prakticky nedostupné, byla zvolena tato forma popularizace rozhodnutí, v dnešní informační společnosti v podstatě nejpřístupnější. Účelem této práce je tedy i usnadnění orientace v právních předpisech ČR a jejich výkladu či v rozhodovací praxi našich soudů (zejména Ústavního soudu jakožto garanta ústavnosti) a v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Knihu doplňuje deset judikátů Evropského soudu pro lidská práva a nejznámější případy, které proběhly či dosud probíhají v ČR a týkají se svobody projevu.

         

                                     

 
English Čeština