Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Analýzy

Jak překonat obstrukční ping-pong povinných subjektů

Jak překonat obstrukční ping-pong povinných subjektů

Průlomový návod soudu, jak překonat obstrukci, když poviný subjekt nerespektuje názor nadřízeného.

Celý článek

Klíčový rozsudek Nejvyššího správního soudu: informace o platech se opravdu poskytují!

Klíčový rozsudek Nejvyššího správního soudu: informace o platech se opravdu poskytují!

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu zřetelně stanovil hranici, nad níž se informace o platech a odměnách ve veřejné správě poskytují bez dalšího zkoumání, a pod níž se naopak nemají poskytovat tak automaticky. Dlouho očekávaný rozsudek znovu potvrzuje nade vší pochybnost, že se tyto informace až na nepodstatné výjimky mají vždy poskytovat. Byl přijat jednomyslně. I proto jej nutno považovat za ustálený výklad zákona a měl by ukončit desítky sporů, kdy povinné subjekty odmítají tyto typy informací poskytovat.

 

Celý článek

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Oživení o.s. v rámci platformy Bezkorupce vydalo publikaci, shrnující právní a faktickou situaci při pořizování záznamů zastupitelstev a jejich zveřejňování. Autorem publikace je Oldřich Kužílek, expert Otevřené společnosti o.p.s.

Publikaci si můžete stáhnout zde.

Ke stažení
ikonaZáznamy zastupitelstev

Redakce radničních novin musí být kreativní a nezávislé

Od prvního listopadu 2013 je účinná změna tiskového zákona, která zavádí pravidla pro vydávání radničních a krajských periodik, jako jsou různé místní zpravodaje, městské a krajské noviny.

Celý článek

Test veřejného zájmu v přístupu k informacím o platu a odměnách ve veřejném sektoru

V souvislosti s vyřizováním žádostí o informace o platech a odměnách osob ve veřejné správě začaly povinné subjekty uplatňovat test převahy veřejného zájmu.

Často při tom vycházejí z Metodického doporučení MV a ÚOOÚ pro vyřizování takových žádostí[1]. MV v něm pro povinné subjekty poprvé pojem testu převahy veřejného zájmu metodicky představilo a spojilo ho s výkladem testu proporcionality podle nálezu Ústavního soudu ze dne 9. října 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96. Podle tohoto nálezu však poněkud mechanicky předepsalo povinným subjektům uplatnit kritérium vhodnosti omezení ochrany osobního údaje, kritérium potřebnosti, a hledisko vzájemného porovnání obou práv. Tuto metodiku posléze přejaly i některé soudy, i když v důsledku ji přes její pomýlenost používají spíše rozumně.

Celý článek

Posouzení návrhu Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.

Posouzení návrhu Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  - Sněmovní tisk 292

Tento posudek jsme zaslali poslancům a poslankyním Parlamentu České republiky.

Celý článek

Anonymizace usnesení rady pro zveřejnění na webu

Na příkladu Znojma, které na webu zveřejňuje usnesení rady, předkládáme analýzu toho, jak správně anonymizovat usnesení o pronájmech obecních nemovitostí, zejména bytů. Je třeba v souladu s právními předpisy správně vybalancovat právo na informace na jedné straně a právo na ochranu soukromí a osobních údajů na druhé straně.

Celý článek

K verdiktu Soudního dvora EU v Lucemburku o zveřejňování informací o dotacích, které získávají evropští zemědělci - soukromí farmáři

9. listopadu 2010 vynesl SOUDNÍ DVŮR (velký senát) rozsudek, kterým zčásti (tato částečnost je však pravým jádrem věci) zrušil Článek 42 bod 8b a článek 44a nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1437/2007 ze dne 26. listopadu 2007, jakož i nařízení Komise (ES) č. 259/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1290/2005.

Na základě dotčených ustanovení zveřejňovaly příslušné úřady členských zemí EU kompletní seznamy subjektů včetně fyzických osob, které obdržely v předchozím roce dotaci v rámci zemědělské politiky EU (a 2 roky zpětně na webu ponechávaly). Kvůli rozhodnutí Soudního dvora úřady toto zveřejňování omezily.

Celý článek

         

                                     

 
English Čeština