Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zákon č. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů

§ 12

Informování veřejnosti

(1) Ministerstvo umožní každému do seznamů uvedených v § 3 odst. 3 nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.

(2) Ministerstvo jednou ročně zveřejňuje aktualizované seznamy uvedené v § 3 odst. 3 ve věstníku ministerstva vždy podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

(3) Právo na informace podle zvláštních právních předpisů11) není tímto zákonem dotčeno.

(4) Občanské sdružení, jehož cílem je podle stanov ochrana životního prostředí nebo ochrana práv nebo zájmů spotřebitelů, je oprávněno účastnit se správního řízení12) vedeného podle § 6 až 9 tohoto zákona, pokud o účast v řízení ministerstvo požádá.

(5) Žádost podle odstavce 4 je platná 1 rok ode dne jejího podání ministerstvu. (6) Ministerstvo občanskému sdružení podle odstavců 4 a 5 oznámí zahájení řízení současně s oznámením o zahájení řízení jeho účastníkům.


11) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

         

                                     

 
English Čeština