Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Naše služby

Školení k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Jednodenní seminář je určen pracovníkům všech správních úřadů - orgánů státní správy na všech úrovních, tiskovým mluvčím,pracovníkům tiskových oddělení a styku s veřejností, starostům a dalším funkcionářům územní samosprávy (obcí), tiskovým mluvčím, tajemníkům, vedoucím a pracovníkům odborů městských a obecních úřadů a pracovníkům dalších povinných subjektů.


Obsah semináře:
• Stručný úvod - princip svobody informací - mezinárodní srovnání - právní rámec svobody informací, ústavní kontext, otevřenost veřejné správy
• Uplatnění zákona v praxi – rozbor jednotlivých ustanovení, konkrétní příklady, praktické procesní postupy,
• Pojmy, důležité prvky, definice
• Ochrana a kategorizace informací, určení chráněných informací, formy ochrany, anonymizace
• ochrana před zneužitím zákona
• soudní rozsudky
• povinně zveřejněné informace
• Aktuální úvahy o změnách Infozákona
• Dotazy a diskuse

Forma semináře:
Výklad s podporou obrazové prezentace, rozbor jednotlivých aspektů, konkrétních situací, diskuse a
zodpovídání dotazů. Objednatel může předem předložit nejčastější dotazy ze své oblasti.

Školení k radničním periodikům

Novela tiskového zákona.
Objektivita a vyváženost v radničních
Od listopadu 2013 platí novela tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů).
Novela zavedla zcela nové povinnosti vydavatelů radničních a krajských novin a časopisů. Ukládá
zajišťovat objektivitu a vyváženost, zaručuje členům zastupitelstva přiměřený prostor v nich a
dává jim k tomu právní nástroje.

NOVÉ PRÁVNÍ OTÁZKY

Seminář odpoví na nově vznikající právní otázky:
1. Jak poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku?
2. Jak poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva?
3. Co je tzv. „doplňující informace“?
4. Jak postupovat, pokud člen zastupitelstva územního samosprávného celku
požaduje na vydavateli uveřejnění doplňující informace?
5. a další…

PROČ JE DOBRÉ SE ZÚČASTNIT
Zorientujete se v nové právní úpravě vydávání radničních a krajských periodik.
Získáte systematický pohled na vydávání radničních periodik.
Seznámíte se s postupy, jak dosahovat objektivity a vyváženosti, jak dobře naplnit další funkce,
které se od periodika samosprávy očekávají.
DALŠÍ OBSAH SEMINÁŘE
Praktické aspekty vydávání periodika: základní funkce periodika, „apolitičnost“,
nejčastější problémy při vydávání periodik, rozdíl mezi PR nástrojem a veřejnou
službou ve veřejnoprávní korporaci, personální uspořádání, obsahové otázky,
pozitivní využití periodik, desatero praktických postupů, ekonomika vydávání.
Právní souvislosti: formy cenzury a její zákaz, výkon samostatné působnosti,
periodikum jako veřejná zakázka, aktivní poskytování informací, svobodná soutěž
politických sil, rozsudky k periodikům samospráv.
Souvislost tištěných a elektronických médií samospráv (tištěné noviny x internet).

Audity

Cílem auditu je zhodnotit stav otevřenosti úřadu vůči občanům, členům zastupitelstva, jeho vnitřní nastavení v rámci podpory otevřenosti, transparentnosti a efektivity.
Součástí auditu mohou být tyto části:
1. ANALÝZA OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK (část „povinné informace“ a část „dobrovolné
informace“)
2. VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
3. HODNOCENÍ RADNIČNÍHO PERIODIKA a WEBU jako sdělovacího prostředku
4. OTEVŘENOST A ÚČAST VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ (zejména při jednání zastupitelstva)
5. VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ
Výstupem auditu je  komplexní textová a grafická zpráva (zprávy) zahrnující aktuální stav otevřenosti úřadu, možnosti rozvoje a konkrétní doporučení pro řešení zjištěných  nedostatků.
Audit je členěn na rizikové oblasti a k nim se vztahující doporučení.
Zpráva vyjadřuje trend vývoje v čase (pokud jsou údaje dostupné) a porovnání s jinými subjekty veřejné správy. Podkladem auditu jsou webové stránky, radniční sdělovací prostředky, korespondence k vyřizování žádostí o informace, interní předpisy a případně i dotazníkové šetření.
Audit trvá obvykle 4 – 8 týdnů podle množství a dostupnosti podkladů. Ze strany zadavatele požadujeme přístupné webové stránky, poskytnutí určených dokumentů v
elektronické nebo listinné podobě, nejsou-li dostupné na webových stránkách zadavatele (například žádosti o informace a jejich vyřízení).
Audit nevyžaduje přítomnost zástupců Otevřené společnosti, o.p.s. (projekt Otevřete.cz) v prostorách úřadu, nezatěžuje úředníky a úřednice (vyjma případného vyplnění elektronického dotazníku).
Otevřená společnost o.p.s. má dlouholetou zkušenost v této oblasti a Audit otevřenosti úřadu je jedním z nástrojů k podpoře otevřenosti úřadů. Při auditu využíváme srovnávací databáze a statistiky z našich projektů. Naším cílem je spolupráce s veřejnou správou ku prospěchu občanů a otevřenější práce úřadu.
Nabízené ceny Auditu otevřenosti úřadu zahrnují popsané okruhy hodnocení včetně vypracování závěrečné zprávy, která bude obsahovat návrhy a možná opatření k případným nedostatkům. Zpráva bude předána v elektronické podobě, je možná i tištěná podoba.
Cena: 15 000 - 60 000 Kč podle rozsahu.

Odborné zajištění služeb

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, realizoval stovky školení a přednášek k Infozákonu, jehož je spoluautorem. Uskutečnil řadu rozsáhlých průzkumů a analýz v oblasti radničních periodik. Vytvořil množství metodik, provedl řady auditů periodik, inicioval novelu tiskového zákona a podílel se na její formulaci.

Kontakt

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit a napište na email adam.rut(zavinac)osops.cz. My Vám připravíme nabídku na míru.

         

                                     

 
English Čeština