Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Audity

Audit otevřenosti úřadu - základní   - od 60 000,- Kč

Tento audit zahrnuje:

 1. povinné informace podle zákona 106/1999 Sb - jejich zveřejňování a dostupnost.
 2. doporučení k odstranění protiprávního stavu v oblasti povinných informací
 3. další dobrovolně zveřejňované informace - jejich struktura a dostupnost,
 4. srovnání s databází dalších 170 obcí a krajů,
 5. vyřizování žádostí o informace, doporučení ke správnému postupu vyřizování žádostí,
 6. informace poskytované ve vlastních sdělovacích prostředcích (web, zpravodaj) - vyváženost, objektivita, pravidla vydávání.

Audit otevřenosti úřadu - rozšířený (včetně vnitřních procesů) - od 85 000,- Kč

Tento audit zahrnuje:

 1. položky Základního auditu, doplněné navíc o tyto položky:
 2. posouzení vnitřních předpisů pro vyřizování žádostí o informace,
 3. zveřejňování informací na webu včetně ochrany osobních údajů,
 4. informační podpora členů zastupitelstva.
 5. elektronické dotazníkové šetření zaměstnanců/kyň úřadu (anonymní šetření postojů k otevřenosti, problémových situací, znalostí, získání podnětů).

Výstupem auditu je  písemná zpráva hodnotící aktuální stav otevřenosti úřadu, respektive poskytování informací občanům a případně možnosti a doporučení pro řešení zjištěných nedostatků.

Podkladem auditu jsou webové stránky, radniční sdělovací prostředky, korespondence k vyřizování žádostí o informace, případně (rozšířená verze) interní předpisy a dotazníkové šetření. Audit trvá obvykle 4 - 6 týdnů podle množství a dostupnosti podkladů. Ze strany zadavatele požadujeme přístupné webové stránky, poskytnutí určených dokumentů v elektronické nebo listinné podobě, nejsou-li dostupné na webových stránkách zadavatele   (například žádosti o informace a jejich vyřízení). Audit nevyžaduje přítomnost zástupců Otevřené společnosti, o.p.s. (projekt Otevřete.cz) v prostorách úřadu, nezatěžuje úředníky a úřednice (vyjma případného vyplnění elektronického dotazníku).

Audit radničního / krajského periodika - od 20 000,-Kč

Tento audit zahrnuje:

 1. Vyhodnocení obsažnosti a vyváženosti radničních/krajských periodik,
 2. srovnání podle jednotlivých parametrů s dalšími periodiky v databázi (cca 100 periodik obcí a krajů),
 3. srovnání ekonomické nákladnosti vydávání,
 4. doporučení k opatřením v redakční politice a řízení periodika,
 5. popřípadě vyhodnocení dalších médií (web, kabelová TV).

Výstupem auditu je  písemná zpráva hodnotící aktuální stav radničních sdělovacích prostředků, která obsahuje i doporučení pro řešení případných nedostatků. 

Podkladem auditu jsou webové stránky a radniční sdělovací prostředky. Audit trvá obvykle 3 - 4 týdny podle množství a dostupnosti podkladů. Ze strany zadavatele požadujeme přístupné webové stránky a v elektronické nebo listinné podobě radniční/krajská média. Audit nevyžaduje přítomnost zástupců Otevřené společnosti, o.p.s. (projekt Otevřete.cz) v prostorách úřadu, nezatěžuje úředníky a úřednice .

 

Otevřená společnost o.p.s. má v této oblasti dlouholetou zkušenost a Audit otevřenosti úřadu je jedním z  nástrojů k její podpoře. Při auditu využíváme rozsáhlé srovnávací databáze a statistiky.

         

                                     

 
English Čeština