Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Další veřejná obchodní společnost obstruuje poskytování informací

Možnost veřejného, ale i akcionářského dohledu na nakládání s gigantickými veřejnými majetky je při současném systému přístupu k informacím v ČR téměř nemožná. Vedle ČEZ a.s. je to Teplárna České Budějovice, vlastněná z 80% městem, která je sice povinným subjektem, ale již více než dva roky obstruuje poskytnutí informací, o které žádá minioritní akcionář. Nepostupuje tak, aby zajistila rozumnou ochranu případného skutečného obchodního tajemství anebo předešla újmě v konkurenčních vztazích. Jde o snahu zabránit minoritnímu akcionáři účinně kontrolovat efektivitu řízení podniku a případně odhalovat závady.

V případu je dále alrmující role Krajského soudu České Budějovice, který postupuje v rozporu se zákonem (resp. užívá jeho výklad velmi nestandardně) a spíše se snaží spor "odpálkovat" někam jinam, anebo - v horším případě - jej účelově protahovat. Formální záminkou pro procedurální průtahy představuje nyní otázka, kdo je vlastně nadřízeným orgánem, který měl vyřídit odvolání proti odmítnutí žádosti o informace. Soud rozhodl velmi překvapivě, neodůvodněně a v rozporu jak se zákonem, tak s komentářovou literaturou, že nadřízeným orgánem má být Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Základní kapitál TČB dle výroční zprávy 2011 byl 693 milionů Kč a investice, které jsou předmětem žádosti v souhrnné výši přesahují půl miliardy Kč. Systém přístupu k informacím v ČR způsobuje, že namísto práva na informace mají žadatelé pouze „právo na nekonečné procedurální spory" o informace, kterých se ale nikdy nedomohou.

Minoritní akcionář (15%) Forum Energy s.r.o. požádal O. Kužílka o posouzení a vyjádření k porušení práva na informace. Posouzení zveřejňujeme ZDE.

         

                                     

 
English Čeština