Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Komentář ke sporu o zveřejnění platů na státním zastupitelství

Petr Kolman, právník a pedagog Právnické fakulty Masarykovy university Brno, hodnotí postup Úřadu pro ochranu osobních údajů v kauze Lenky Bradáčové. Ta zveřejnila kompletní seznam platů na Vrchním státním zastupitelství, které řídí.

 

 

Ruce pryč od Lenky Bradáčové,  ruce pryč od práva na informace....

Petr Kolman (psáno pro deník E15)

 

Možná si vzpomínáte, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová před časem zveřejnila v reakci na žádost občana, učiněnou v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím,  výši platů všech zaměstnanců svého úřadu.  Informovala tak  Česko mj. i o své vlastní měsíční mzdě. Tato pro zajímavost činí 108 200 korun (hrubého) .Tento krok pokládám za správný, posilující transparentnost a následně i důvěryhodnost  veřejné správy.

Nota bene, jde o veřejné peníze na platy veřejných zaměstnanců. Státe, máme  právo vědět kolik veřejných peněz jde na platy ve veřejném sektoru.  V žádném případě, zde nehodnotím výši platů zaměstnanců pražského VSZ, ale mám za prospěšné a  správné, že doktorka  Bradáčová tyto data zpřístupnila široké veřejnosti. Stručně napsáno - pokládám jej za krok učiněný  ve veřejném zájmu.

Ne každému se ovšem postoj vrchní státní zástupkyně líbil. Reakce na sebe nedala dlouho čekat.

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) šéfka vrchního státního zastupitelství v Praze L. Bradáčová porušila zákon, Za zveřejnění platů zaměstnanců dostal její úřad relativně vysokou pokutu 100.000 korun. ÚOOÚ jí mj. autoritativně vyčetl, že platy zveřejnila plošně a jmenovitě.

Postup ÚOOÚ pokládám za přespříliš formalistický a ve svých důsledcích jdoucí i  proti naší normě norem Ústavě ČR,   garantující nám všem občanům ČR právo na informace od veřejné správy. Taktéž citované rozhodnutí ÚOOÚ nevnímám jako souladné s majoritní judikaturou Nejvyššího správního soudu (NSS)  a Ústavního soudu ČR ( ÚS). Zmíněný formalistický přístup by bylo možno očekávat u správních orgánů nižšího stupně, nicméně u tzv. ústředního orgánu státní správy, kterým ÚOOÚ je, ho nutno vnímat jako  do značné míry alarmující.  

Na závěr v rámci a zejména pro zachování demokratické diskuze říkám: Ruce pryč od Lenky Bradáčové, a především ruce pryč od práva na informace . Lapidárně řečeno: Máme, právo vědět!

Autor článku: Petr Kolman, právník a  VŠ  pedagog, člen odborné poroty soutěže Otevřeno x Zavřeno a spolupracovník projektu Rekonstrukce státu.

         

                                     

 
English Čeština