Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Městský soud v Praze zamítl poskytnutí playlistu Radiožurnálu

Městský soud v Praze zamítl poskytnutí playlistu Radiožurnálu

Městský soud v Praze zamítl žalobu proti odepření informace o skladbách a jejich interpretech vysílaných na Českém rozhlase - Radiožurnál, takzvaného playlistu. Soud uznal argumentaci, že jde o obchodní tajemství. Domníváme se, že jde o hraniční případ. Rozsudek sice velmi přesně vychází ze znění zákona, přesto však je podle našeho názoru nutno vzít ohled na veřejný zájem, který by v tomto případě mohl převážit.

Jde o veřejnou instituci hrazenou převážně z veřejných peněz. Vysílání Českého rozhlasu je plněním veřejného úkolu. Právo na veřejnou kontrolu toho, jak se tento úkol plní, je esencí práva na informace jako základního občanského práva. Zájem na podnikání Českého rozhlasu je sice také legitimní, ale v daném případě střetu dvou práv je třeba vážit, které má převahu. Škoda, která by údajně Českému rozhlasu zveřejněním playlistu vznikla, je možná zcela iluzorní, protože konkurenti by jej pravděpodobně nijak nevyužívali. Jelikož existuje doložitelná dlouhodobá nespokojenost se skladbou hudební složky na RŽ, a jelikož veřejným úkolem ČRo je mj. „vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem k jejich kultuře, sociálnímu původu, věku nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a uměleckých směrů,", a dále také „rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky,", a jelikož právě tyto prvky se ve veřejné debatě dlouhodobě zpochybňují, je třeba v této konkrétní věci nadřadit zájem na přístupu k informacím nad zájmem na ochraně podnikání Českého rozhlasu.

         

                                     

 
English Čeština