Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Otevřený dopis primátoru Bémovi - výzva ke schválení protikorupční strategie

Otevřená společnost, o.p.s a Oživení, o.s. vyzvali otevřeným dopisem primátora Béma, aby bezodkladně zajistil schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy. Návrh, na kterém se obě organizace podílely, je nyní připraven k projednání a schválení radou města. Podle organizací již neexistuje žádný objektivní důvod, který by bránil k jeho okamžitému schválení.

 
Vyzýváme primátora Béma ke schválení protikorupční strategie

Tisková zpráva Otevřené společnosti a Oživení 25. 11. 2009

Návrh Protikorupční strategie hl. m. Prahy je nyní připraven k projednání a schválení radou města. Nevládní neziskové organizace Oživení a Otevřená společnost, které mají své zástupce v tzv. protikorupční komisi rady a na tvorbě protikorupční strategie se tudíž podílely, vyzvaly dnes otevřeným dopisem primátora Béma, aby zajistil její bezodkladné schválení.

Návrh protikorupční strategie byl dokončen již na jaře 2009 a od té doby probíhalo téměř nekonečné vypořádávání připomínek v rámci magistrátu. Poslední "překážku" ve schvalovacím procesu překonala strategie počátkem listopadu, kdy s ní vyslovil souhlas kontrolní výbor zastupitelstva a doporučil její schválení radě města. Byly tak splněny všechny podmínky, které rada pro schválení strategie stanovila při jejím projednávání v červnu.

"Neexistuje již žádný objektivní důvod, který by bránil okamžitému schválení pražské protikorupční strategie. Všichni radní, zastupitelé i úředníci měli možnost vznést k návrhu protikorupční strategie své připomínky. Mnozí tak i učinili, proto se příprava strategie protáhla. Pokud bude rada nyní se schválením ještě otálet, bude to projev její nechuti upřímně bojovat s korupcí," říká Tomáš Kramár z Oživení, člen Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu.

"Protikorupční strategie je propracovaná a splňuje základní požadavek: nejde o huráakci, ale o systém, který může zasáhnout chobotnici na mnoha místech zároveň," říká Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti, o.p.s., také člen Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu.

Navrženou strategii posuzovala také Transparency International ČR. "Strategie je poctivý a komplexní pokus zalepit hlavní díry v činnosti radnice, kudy utíkají veřejné peníze. Magistrát nemůže dále strkat hlavu do písku a odkládat její přijetí", říká David Ondráčka, ředitel TIC.

Jedním z pilířů protikorupční strategie je mapa korupčních rizik, kterou zpracovala nezávislá auditorská společnost Ernst & Young. Mapa rizik upozornila na nedostatky zejména v oblastech uzavírání smluv, nakládání s nemovitým majetkem a zadávání veřejných zakázek. Protikorupční strategie si proto klade za cíl situaci v těchto oblastech zlepšit, ale obsahuje také další důležitá opatření, jako například zavedení a zveřejňování jmenovité evidence hlasování rady města.

"Jedná se o první takto kvalitně a komplexně zpracovanou protikorupční strategii v České republice. Pokud bude schválena rychle a začne se okamžitě i s její realizací, může si Praha napravit svou pošramocenou pověst," dodává Tomáš Kramár.

Tomáš Kramár
předseda Oživení, o.s.
tel.: 724 207 527
e-mail: tomas.kramar@oziveni.cz

Oldřich Kužílek
poradce pro otevřenost veřejné správy
Otevřená společnost, o.p.s.
e-mail: kuzilek@otevrete.cz

 

Tuto tiskovou zprávu si můžete také stáhnout v archivu tiskových zpráv Otevřené společnosti, o.p.s.

Otevřený dopis primátoru Bémovi ke stažení

         

                                     

 
English Čeština