Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Sněmovna musí poskytnout smlouvu poradce předsedy Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna odmítla poskytnout novináři podrobnosti o smlouvě s Petrem Vrtalem, poradcem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - Miroslavem Vlčkem.         

Tisková mluvčí Sněmovny uvedla: "Pan Vrtal nemá pracovní smlouvu, má pouze dohodu o pracovní činnosti a podrobnosti této dohody nejsou zveřejnitelné bez souhlasu druhé strany."

Takový postup je protiprávní. Sněmovna je povinna každému tuto dohodu poskytnout.

Informace ve smlouvě nejsou chráněny ze žádného důvodu:

  • Pokud jde o osobní údaje, jsou výslovně zochrany vyňaty na základě § 5 odst. 2 písmeno f zákona o ochraně osobních údajů[1], jakož i dále uvedených ustanovení zákona o svobodném přístupu kinformacím.
  • Pokud jde o finanční částky a podmínky smlouvy, jsou veřejně přístupné na základě § 8a zákona o svobodném přístup kinformacím[2].
  • I když smlouva principiálně nemůže obsahovat obchodní tajemství, i to by nepodléhalo ochraně na základě § 9 odst. 2 informačního zákona[3].
  • Smlouva je dvoustranným dokumentem, informace vní obsažené „patří" oběma stranám. Poslanecká sněmovna jako objednatel jimi volně disponuje. Ke zveřejnění či poskytnutí žadateli není třeba souhlasu druhé strany.

Postup Poslanecké sněmovny tak vzbuzuje znepokojení, poškozuje obraz Parlamentu a snižuje transparentnost zákonodárné i další činnosti Sněmovny a jejích členů. Neprůhledné je i nakládání s veřejnými prostředky daňových poplatníků.

Otevřená společnost, o.p.s. okamžitě poskytla žadateli odbornou pomoc při podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím tak, aby se proces vynucení práva na informace řádně rozběhl. Ve světle ustálené judikatury jsme přesvědčeni, že bude-li Sněmovna trvat na odepření smlouvy, u soudu prohraje. Náklady řízení, které pak bude muset uhradit, má podle předpisů pracovního práva uhradit ten pracovník, který je vyvolal protiprávním postupem.

 

Za Otevřenou společnost, o.p.s.

Oldřich Kužílek


[1] Správce může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti.

[2] Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

[3] Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

Ke stažení
ikonaTZ_12_04_2010_smlouva_s_poradcem

         

                                     

 
English Čeština