Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Sněmovna nemůže jednat o Rathovi neveřejně

Sněmovna má zítra rozhodnout, zda jednání o vydání poslance Ratha proběhne veřejně či za zavřenými dveřmi. Mohla by riskovat, že utajením jednání poruší zákony.

Ústava stanoví v čl.36, že „Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem." Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny to upřesňuje v § 56 tak, že „Schůze Sněmovny je zpravidla veřejná. Na návrh vlády nebo poslance se může Sněmovna usnést, že schůze nebo její část je neveřejná, zejména jsou-li na pořad schůze zařazeny utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti."

Právě slovo „zejména" vyvolává dojem, že Sněmovna může uzavřít jednání i v jakémkoliv dalším případě. Tomu však brání čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který veškeré veřejné moci povoluje omezit přístup k informacím jen v případě, kdy je to „nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti".

Je těžko představitelné, že by vystoupení stíhaného poslance a diskuse o vydání obsahovala informace této povahy. Pokud jde o veřejnou bezpečnost, Policie či státní zástupce jistě nebude na jednání schůze prozrazovat utajované informace například o provedených odposleších. V rozsahu, ve kterém jsou nyní přístupné obhájcům, nemůže jít o utajované informace, protože již nemohou způsobit újmu státu.

Pokud jde ochranu práv a svobod druhých, tedy o osobnostní práva stíhaného poslance,  právě proto, že předpokládaný trestný čin byl spáchán takto vysokým funkcionářem (hejtman a poslanec), ochrana naprosto ustupuje před právem veřejnosti na informace. Jakýkoliv test veřejného zájmu či test proporcionality mezi právem na informace a právem na ochranu osobnosti a soukromí nepochybně vyjde v neprospěch utajování.

Navíc samotný stíhaný poslanec tím, že žádá o projednání ve Sněmovně, tvrdí, že jde o věc veřejného zájmu. Těžko tedy může zároveň nárokovat diskrétnost.

Konečně připomínáme čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého se zákonná omezení základních lidských práv, tedy i práva na informace, smějí vykládat jen velmi restriktivně, úzce. Není proto přijatelné z pouhého slova „zejména" v jednacím řádu dovodit, že by Sněmovna mohla rozhodnout libovolně.

 

Ke stažení
ikona12-06-04 -TZ Veřejné jednání sněmovny
ikona12-06-04 - TZ Veřejné jednání sněmovny

         

                                     

 
English Čeština