Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Úřad pro ochranu osobních údajů by měl přestat bránit zveřejňování záznamů ze zastupitelstev

Postoj Úřadu pro ochranu osobních údajů působí obcím již více než rok vážné problémy v otázce zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev. Čerstvý detailní rozbor dotčených zákonů a aktivit Úřadu ukazuje, že tak činí neoprávněně a v rozporu se svou vlastní praxí.                 

Zástupci neziskových organizací vyzývají předsedu ÚOOÚ Igora Němce, aby se jeho úřad se závěry analýzy vyrovnal a přestal zveřejňování záznamů blokovat. K výzvě se připojily i desítky představitelů obcí [1].

        Analýza [2] z pera Oldřicha Kužílka z Otevřené společnosti o.p.s. zkoumá problém videozáznamů zastupitelstev z více aspektů. Zabývá se jak různými podobami zaznamenávání a zveřejňování a detailně rozebírá rovněž relevantní zákony a judikaturu. Rovněž zkoumá proměny postoje ÚOOÚ v průběhu dvou let jak v oblasti konzultační, tak na poli dozorové a registrační činnosti. Poukazuje jak na do očí bijící proměny právního názoru Úřadu, tak na to, že zveřejňované názory úřadu jsou v rozporu zejména s jeho registrační činností. Závěr analýzy i odborného recenzního posudku, který k ní vypracoval JUDr. Petr Kolman, Ph.D. z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně [3], je jednoznačný: tvrzení ÚOOÚ, že platné zákony kladou pořizování a zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstev na internetu principiální překážky, je mylné.

Oldřich Kužílek k tomu říká: „Prozkoumal jsem různé prvky záznamů, od záběrů na diváky po údaje třetích osob zmíněné řečníkem, ze všech možných právních hledisek. Ukázalo se, že zveřejnění záznamů je v souladu s předpisy. Pár zcela výjimečných a snadno ohlídatelných výjimek, vyžadujících anonymizaci, a snadno splnitelná oznamovací povinnost, nijak nebrání obcím ani občanům záznamy pořizovat a zveřejňovat."

Jan Kotecký z o.s. Oživení dodává: „Nejnepochopitelnější pro nás na celé situaci je, že ÚOOÚ na jednu stranu prohlašuje zveřejňování záznamů za protizákonné a na druhou registruje jak obce, tak občanská sdružení právě k této činnosti. Obracíme se tedy s výzvou na jeho předsedu Úřadu Igora Němce, aby jako hlava zjednal pořádek v tom, co dělají jednotlivé končetiny. Zároveň jej vyzýváme k tomu, aby se Úřad vyrovnal s předloženou analýzou a nejlépe ve spolupráci s dalšími relevantními veřejnými orgány připravil metodický pokyn, který v oblasti udělá jasno."

Vladan Brož z Transparency International - Česká republika, o.p.s. uzavírá: „Uvědomme si, že zveřejňování záznamů je cestou k větší transparentnosti samosprávy, kdežto současná nezákonná praxe ÚOOÚ je cestou přesně opačnou a není těžké si představit, kdo z toho může mít prospěch."

 

 

           

Jan Kotecký

Oživení, o. s.

jan.kotecky(zavináč)oziveni.cz

tel: 725 919 943

 

Oldřich Kužílek

Otevřená společnost, o.p.s., projekt Otevřete.cz

kuzilek(zavináč)otevrete.cz

 

 

Vladan Brož

Transparency International ČR, o. p. s.

broz(zavináč)transparency.cz

tel.: 608 181 474

 

 

Přílohy:

[1] Společná výzva předsedovi ÚOOÚ RNDr. Igoru Němcovi odeslaná 21. listopadu 2012:

bit.ly/QuSHin

[2] Analýza Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje: http://bit.ly/10nUg2j

[3] Recenzní posudek: http://bit.ly/XZYDlt

[4] Zmapování problematiky audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev a postoje různých veřejných subjektů k této otázce: http://www.bezkorupce.cz/videozaznamy/

[5] Zmapování proměn postoje ÚOOÚ k otázkám pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů: http://www.bezkorupce.cz/videozaznamy/postoj_uoou/

 

Pozn: Analýza vznikla v rámci společného projektu Platformy Bezkorupce podpořeného grantem Stefan Batory Foundation.

Ke stažení
ikonaTZ 12-11-22 Úřad nesmí blokovat záznamy zastupitelstev
ikonaRecenzní posudek
ikonaAnalýza zveřejňování audiovizuálních záznamů

         

                                     

 
English Čeština