Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Ústecký krajský úřad prohrává soud o informace a musí platit

Bývalý hejtman Jiří Šulc tvrdil, že sdružení Děti země způsobilo zvýšení nákladů za výstavbu dálnice D8. Sdružení požádalo o informaci, z čeho vychází. Očekávalo, že odpověď bude: "takový podklad neexistuje". I o takovou informaci lze totiž požádat. Úřad však vzdoroval. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nyní uložil, aby zaplatil všechny náklady za řízení ve výši téměř 13 tisíc korun. Předtím musel krajský úřad zaplatit 50 tisíc korun za ignorování rozhodnutí Ministerstva vnitra, aby žádost správně vyřídil. Terve pak sdělil, že takové podklady nemá.

Rozsudek je pro všechny žadatele o informace velmi důležitý, neboť ukazuje cestu, jak finančně potrestat úřady, když poruší zákony. Přitom stačilo, aby krajský úřad prostě napsal, že informace o údajném našem vlivu na cenu dálnice D8 nemá a bylo to vyřízené," uvedl spokojeně Miroslav Patrik z Dětí Země.

Krajský úřad ale žádost Dětí Země z listopadu 2007 o informace neustále odkládal s tvrzením, že mu ji nepřísluší řešit. Ministerstvo vnitra proto nakonec žadatele vyzvalo, ať proti tomuto nezákonnému svévolnému jednání podají žalobu, neboť je nemyslitelné, aby podřízený orgán ignoroval právní názor nadřízeného.

Když pak Děti Země v listopadu 2008 podaly žalobu s exekučním příkazem zaplatit 50 tisíc korun, ihned od krajského úřadu obdržely dopis, že žádané informace o doložení jejich vlivu na cenu dálnice D8 nemá. Tím krajský úřad splnil rozhodnutí Ministerstva vnitra buď informace poskytnout nebo žádost zamítnout.

„Pak ovšem následovalo ostudné usnesení okresní soudu o nákladech zastaveného soudního řízení, neboť překvapivě jsme měli náklady exekutorky platit my a náš advokát by byl bez odměny. Krajský soud ale vše napravil a oba výdaje musí zaplatit samozřejmě viník, tj. krajský úřad," vysvětluje nakonec Patrik.

 

Dvouletá chronologie právní kauzy o informace:

01) 06. 11. 2007 = hejtman Jiří Šulc tvrdí, že Děti Země způsobily zdražení D8 o několik miliard korun

02) 29. 11. 2007 = Děti Země podávají žádost o informace, které by doložily tato Šulcova tvrzení

03) 06. 12. 2007 = krajský úřad žádost odkládá, neboť se podle něho nevztahuje k jeho působnosti

04) 07. 01. 2008 = Děti Země podávají stížnost (celkem 3x) k Ministerstvu vnitra

05) 21. 02. 2008 = Ministerstvo vnitra přikazuje (celkem 3x) krajskému úřadu o žádosti rozhodnout

06) 12. 11. 2008 = Děti Země podávají žalobu k Okresnímu soudu v ÚL s návrhem na nařízení exekuce

07) 05. 01. 2009 = OkS ukládá krajskému úřadu vyřídit příkaz MV o informacích

08) 14. 01. 2009 = exekutorka ukládá krajskému úřadu pokutu 50 tisíc Kč za nevyřízení příkazu MV

09) 30. 01. 2009 = odvolání krajského úřadu proti usnesení OkS v části o uložení pokuty a exekuce

10) 02. 02. 2009 = odvolání krajského úřadu proti uložení pokuty exekutorkou

11) 27. 03. 2009 = krajský úřad Dětem Země sděluje, že žádané informace o důvodech zdražení D8 nemá

12) 30. 03. 2009 = krajský soud ruší usnesení OkS o pokutě, neboť není zřejmé, zda se týká KÚ či kraje

13) 30. 03. 2009 = krajský soud ruší zaplacení pokuty, neboť není se neví, zda ji má platit KÚ či kraj

14) 19. 06. 2009 = OkS ukládá Dětem Země zaplatit náklady exekutorce, jejich advokát nemá dostat nic, proto, že po obdržení informace vzali návrh na exekuci zpět

15) 14. 07. 2009 = odvolání Dětí Země proti usnesení OkS o platbách exekutorce a jejich advokátovi

16) 23. 09. 2009 = krajský soud uložil zaplatit všechny náklady ve výši téměř 13 tisíc Kč krajskému úřadu jako tomu, kdo způsobil zastavení exekuce tím, že oprávněnému požadavku vyhověl poskytnutím požadované informace.

 

Nejasný zůstal osud uhrazených 50 000 Kč z účtu kraje, je možné, že byly vzhledem k procesním zmatkům vráceny kraji.

 

         

                                     

 
English Čeština