Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Vláda se rozhodla zaznamenávat a zveřejňovat jmenovité hlasování ministrů o majetku

Vláda se rozhodla zaznamenávat a zveřejňovat jmenovité hlasování ministrů o majetku

Vláda schválila změnu svého jednacího řádu, podle které se lidé dozvědí, jak který ministr na jednání vlády hlasoval o věcech týkajících se nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách či o dotacích a grantech. Úprava zajišťuje, aby taková informace byla dostupná na internetu. Toto opatření komentuje Oldřich Kužílek v pořadu ČT 1 Studio 6. Komentuje též návrh zákona o stížnostech a případ, kdy úřad vlády skartoval smlouvu s Pavlem Němcem, bývalým ministrem spravedlnosti. Příslušnou pasáž si můžete pustit ZDE (přejděte na reálný čas ve studiu 7 h 51 min. - údaj vlevo dole na obrazovce)

Změna jednacího řádu vlády byla předložena v této podobě (nová část vyznačena tučně):

 

Čl. X

 

Usnesení vlády, zvukové a písemné záznamy z jednání schůze vlády a použití elektronické knihovny Úřadu vlády po schválení materiálu vládou

 

(1) Správnost formulace usnesení vlády před jeho podpisem podle odstavce 4 tohoto článku ověřuje ten člen vlády, nebo ti členové vlády, kterých se toto usnesení týká. Nesouhlasí-li člen vlády s formulací usnesení vlády, které mu bylo předloženo k odsouhlasení, sdělí tuto skutečnost písemně předsedovi vlády. Nepodaří-li se tento rozpor odstranit, předloží jej člen vlády, který rozpor uplatňuje, k posouzení               a rozhodnutí vládě na jednání její nejbližší schůze.


(2) Pokud člen vlády (nebo jím pověřená osoba) nesdělí do 24 hodin své stanovisko, má se za to, že s návrhem usnesení vlády souhlasí. Do této doby se nezapočítává doba připadající na dny, které nejsou dny pracovními.


(3) Z jednání schůze vlády je pořizován písemný záznam. V tomto záznamu se uvede zejména název projednaného bodu programu schůze vlády, stručný průběh rozpravy, závěry jednání, včetně výsledku hlasování, a pokud vláda dospěje k závěru, že k předloženému materiálu nepřijme usnesení, uvede se tato skutečnost spolu se závěry do písemného záznamu. Součástí výsledku hlasování o návrhu usnesení k materiálu  uvedenému v čl. V odst. 5 písm. c) větě poslední je i údaj o tom, kteří členové vlády hlasovali pro návrh, kteří proti návrhu a kteří se zdrželi hlasování, a to uvedením jejich funkcí. Při ověřování správnosti formulace jednotlivých bodů záznamu z jednání schůze vlády se postupuje stejným způsobem jako v odstavci 1 tohoto článku.

 

         

                                     

 
English Čeština