Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Výsledky Otevřeno x Zavřeno 2014: Vyhrál Hradec Králové

Výsledky Otevřeno x Zavřeno 2014: Vyhrál Hradec Králové

Dvanáct cen jsme letos rozdali ve 12. ročníku soutěže otevřenosti úřadů OTEVŘENO x ZAVŘENO. Vítěze jsme slavnostně vyhlásili v pondělí 29. září v prostoru Era svět v Praze. Šest ocenění získaly úřady v kategorii Otevřeno, stejný počet byl i negativních cen Zavřeno. V této kategorii dominuje Ústí nad Labem, získalo hned dvě anticeny za umlčení Činoherního studia.

Kategorie Otevřeno

1. místo pro Magistrát města Hradec Králové za rozklikávací rozpočet

Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink převzal hlavní cenu za rozklikávací rozpočet, kterým město začalo v minulém roce zveřejňovat podrobnosti svého hospodaření na webu. Poskytuje tak souhrnné i detailní informace o stavu jednotlivých rozpočtových akcí ve formě interaktivního stromu včetně grafického znázornění a meziročního srovnání. Obsluha aplikace nevyžaduje pokročilé znalosti ani registraci.  

2. místo pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy za mapové aplikace

Institut stále rozšiřuje nabídku map umožňujících vizualizovat mnoho skutečností o Praze. Aplikace nabízí identifikaci slabých a silných stránek města, např. možnost rychle zjistit úroveň hluku či rozmístění toalet. Umožní rychle najít informace potřebné ke kontrole samosprávy – např. o vlastnické struktuře. Nabízí i mapu volebních výsledků. Součástí portálu je i možnost poskytovat zdrojová data, i když omezeně.

3. místo pro starostu Dolních Břežan za diskuzi s občany

Starosta ing. Věslav Michalík v diskuzním fóru na webu obce rozsáhle, trpělivě a bezodkladně již 10 let odpovídá občanům na jejich otázky (někdy se opakující a občas značně naivní). Věnuje tomu mnoho hodin týdně - vysvětluje různé situace, opravy komunikací, záměry apod.

Zvláštní cena za otevřená data pro město Děčín

Město jako jedno z mála v ČR publikuje na svých webových stránkách data z rozpočtů, veřejných zakázek, majetku města, z oblasti geodat, účetních výkazů ve formátu otevřených dat se základními metadaty a podmínkami užití. Město Děčín se připojilo mezi prvními k  iniciativě Společně otevírejme data.

Cena veřejnosti pro městskou část Praha Zbraslav za radniční noviny

Zbraslavské noviny tisknou bez jakéhokoli omezení i kritické příspěvky o vedení obce. Dlouho před volbami daly letos bezplatně prostor všem kandidujícím subjektům. V mnoha číslech 2014 byly otištěny články silně kritizující vedení radnice. Např. v čísle 2014/4 redakce umožnila rozsáhlou ostrou polemiku k problematickému využití městského pozemku.

Cena veřejnosti pro Českou obchodní inspekci za otevřená data

ČOI proaktivně zveřejňuje výsledky kontrol, seznam sankcí i zakázaných výrobků. Aktivita vznikla zdola a byla podpořená vedením ČOI. Open Data jsou pro ČOI priorita, odkaz na ně uvádí na hlavní stránce v sekci "nejdůležitější odkazy". ČOI je inspirací i v zahraničí. V prezentaci na konferenci ISSS tiskový mluvčí ČOI na otázku "Proč Otevřená data?" odpověděl: "A proč vlastně ne?".

Kategorie Zavřeno

Hlavní cena Zavřeno v oblasti svobody projevu pro Magistrát Ústí n. L. za umlčení Činoherního studia

Vedení města postupně umlčelo tradiční divadlo Činoherní studio. Důvody nejsou zřejmé, roli hrála skutečnost, že se několik členů souboru otevřeně a kriticky vyjadřovalo k vedení města. V říjnu 2013 město v tichosti vyměnilo správní radu Činoherního divadla o.p.s. a poté ho zrušilo zcela. Zastupitelstvo pak těsně před koncem svého funkčního období schválilo dotaci ve výši 24 mil. Kč spolku založenému jen měsíc předtím členy a příznivci vládní koalice bez zkušeností s divadelním provozem.

Cena Zavřeno v oblasti práva na informace pro Ředitelství vodních cest ČR za obstrukce Infozákona

ŘVC se dopouští systematické obstrukce Infozákona. Při vyřizování 19 žádostí za rok bylo nutné podat 19 stížností proti nezákonnému postupu, 3 stížnosti proti úhradě za informace, 7 odvolání a 17 žalob proti nečinnosti. ŘVC opakovaně požaduje absurdní úhrady nákladů za informace, nerespektuje zrušující rozhodnutí nadřízeného Ministerstva dopravy, znovu vydává téměř stejná odmítavá rozhodnutí. ŘVC bylo negativně nominováno s obdobnými obstrukcemi v r. 2012 a 2013.

Cena Zavřeno v oblasti účasti na rozhodování pro Magistrát města Pardubice za matení veřejnosti

Úřad 17 měsíců lhal o záměru vybudovat vodní plochu u zámku v rámci revitalizace Tyršových sadů. Tento záměr kritizovala veřejnost i odborníci. Na žádosti o informace a na veřejném jednání úřad tvrdil, že se od záměru upustilo. Přesto v projektu zůstal a vodní plocha má vzniknout. Aplikuje metodu něco slíbit, ale nakonec udělat něco jiného.

Cena veřejnosti pro Českou televizi

ČT za veřejné prostředky získává data z objednaných sociologických průzkumů. Získaná data ve smlouvě umožňuje chránit jako obchodní tajemství a tím se soustavně brání jejich zveřejňování. Přitom jiné obdobné organizace taková data zveřejňují (např. Český rozhlas). ČT zároveň zdrojová data z průzkumů poskytuje exkluzivně vybraným zájemcům (FF UK). Porušuje tak Infozákon a Směrnici EU o opakovaném použití informací veřejného sektoru, které takovou exkluzivitu zakazují.

Cena veřejnosti pro Magistrát města Brna za odpor k diskuzi

Primátor dává malý prostor pro vyjádření veřejnosti k bodům, u kterých je zájem o diskusi, např. u kauzy logistického centra Amazon. Na jednáních zastupitelstva mají občané jen 1x dvě minuty, což pro sdělení stanoviska často nestačí. Přitom někteří developeři dostanou prostor větší. Magistrát porušuje zákon tím, že ve zveřejněných zápisech neuvádí celý skutečně schválený program. Tato nominace získala nejvyšší počet hlasů od veřejnosti (1114).

Cena veřejnosti pro Magistrát Ústí n. L. za umlčení Činoherního studia

Popis případu viz výše.

 

Podrobný popis jednotlivých nominací a také výsledky hlasování veřejnosti najdete ZDEVe veřejném hlasování jsme obdrželi celkem 12 970 hlasů.

 

Kompletní hodnocení všech nominovaných subjektů odbornou porotou včetně umístění a počtu bodů:

OTEVŘENO - sloučené hlasování

OTEVŘENO - otevřená data

ZAVŘENO - účast na rozhodování

ZAVŘENO - přístup k informacím

ZAVŘENO - svoboda projevu

 

 

Děkujeme za podporu partnerům soutěže, jimiž jsou Nadace Karla Janečka, Fond Otakara MotejlaNorské fondy, a Velvyslanectví Spojených států amerických.

Mediálním partnerem soutěže je Echo24.cz.

 

 

Ke stažení
ikonaTZ výsledky 2014

         

                                     

 
English Čeština